Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

“Ik heb nog een peer, half brood, pot jam en wat rijst”, zegt John Sluisdom (77) terwijl hij een van de zeven multomappen in zijn woonkamer op schoot neemt. “En het duurt nog twee dagen voordat er weer geld op mijn rekening staat.” Hij gaat in zijn bankafschriften op zoek naar de hoogte van zijn AOW. Ondertussen vertelt hij verder. Douchen doet hij nog maar één keer per week en tijdens het koken probeert hij extra op te letten. “Een keer had ik het vuur per ongeluk aan laten staan en kwam ik pas negen uur later thuis. Toen dacht ik: wat ben ik stom geweest.”

Als je in Nederland woont, bouw je rechten op die je vanaf je 67e toegang verlenen tot een basisinkomen vanuit de Algemene Ouderdomswet (AOW). Maar mensen die jaren in het buitenland wonen, of pas op latere leeftijd naar Nederland komen, bouwen minder rechten op en krijgen dus een lager basisinkomen. Dat zogenoemde ‘AOW-gat’ komt vaak voor bij migrantenouderen, die daardoor algauw honderden euro’s per maand mislopen.

Door inflatie kan Sluisdom nog maar één mandje boodschappen per week kopen

Sluisdom kwam al op zijn zestiende vanuit Paramaribo naar Nederland, maar hield ervan om van baan naar baan te hoppen. Hij bracht meerdere jaren bij metaalbedrijven in het buitenland door, waardoor hij nu met een onvolledige AOW zit. Hij tuurt naar een van de afschriften, loopt met zijn vinger ieder getal langs en slaat een pagina om. “Dit is ’m”, zegt hij en hij wijst naar een transactie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ter waarde van 907 euro. Maar dat bedrag kan Sluisdom niet zelf besteden, want hij staat onder bewind. “Eigen schuld”, zegt hij.

Jarenlang leed Sluisdom aan een zware gokverslaving die hem diep in de schulden bracht. De vrouw die zijn geld beheert heeft hij nog nooit gezien, maar tot voor kort was hij blij met de 40 euro die hij wekelijks van haar kreeg. Daar kon hij twee volle boodschappenmandjes van kopen: meer dan genoeg. Maar inmiddels koopt hij er door de inflatie nog maar één vol mandje van.

Dit is het tweede deel uit een tweeluik over migrantenouderen in Nederland die in armoede leven. De delen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Ze verschenen in december 2022 als één artikel in OneWorld Magazine. Het artikel werd mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance Journalisten.

Bijstand voor ouderen

Ouderen afkomstig uit de voormalige koloniën zoals Suriname en de Caribische Eilanden hebben ook te maken met het AOW-gat, ondanks het feit dat zij al hun hele leven inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden zijn. Ze probeerden hun situatie aan te vechten, maar in 2021 besloot de Raad van State dat er geen aanleiding is om het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders te compenseren. De reden: de AOW geldt niet voor het hele koninkrijk, maar slechts het land Nederland.

iStock-1197184267

Waarom sommige Nederlanders maar een halve AOW krijgen

Zij lopen soms wel 300 tot 400 euro mis.

In principe kan het AOW-gat gedicht worden met de AIO, de bijstand voor ouderen. Maar door taalbarrières, culturele verschillen en gebrekkige digitale vaardigheden weten veel migrantenouderen hun weg niet te vinden in de wirwar van regeltjes en online overheidsdiensten. Daardoor lopen ze voorzieningen mis die hun financiële last zouden kunnen verlichten, zoals de AIO.

En die onbekendheid met de Nederlandse bureaucratie is geen toeval. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateerde bijvoorbeeld dat het vertrouwen in de overheid onder Surinaamse en Caribische ouderen opmerkelijk laag is. Hoewel de onderzoekers daar geen verklaring voor vonden, suggereerden ze dat dit te maken kan hebben met de discriminatie die deze mensen op grote schaal ervaren.

Door de vele barrières vraagt bijna de helft van de migrantenouderen geen extra bijstand aan

De overheid had ook geen aandacht voor de integratie van Marokkaanse en Turkse ouderen toen zij in de jaren 70 en 80 naar Nederland kwamen. Het idee was dat ze op den duur weer terug zouden keren naar hun land van herkomst, maar ook toen duidelijk werd dat ze bleven, kwam de hulp niet op gang. Daardoor beheerst een deel van hen de Nederlandse taal slecht en leerden velen nooit meedraaien in het Nederlandse systeem.

Artikel gaat verder onder de foto.

JOHN&PEDRO-1
John Sluisdom werkte jarenlang in het buitenland, en bouwde nauwelijks AOW op. Beeld door: Tengbeh Kamara

‘Tweede huis’ van 10.000 euro

Bovendien schrikken de voorwaarden die de overheid stelt voor de AIO veel migrantenouderen af, leggen Esra en Ziya Altmis, moeder en zoon, van de Stichting Ik Wil1 uit. Zo mogen ze jaarlijks maar dertien weken in het buitenland verblijven als ze in aanmerking willen komen voor de AIO. Dat is een probleem, omdat veel ouderen de winter graag doorbrengen in hun geboorteland. Verder mogen ze niet meer dan 6120 euro aan vermogen hebben, waardoor ze een eventueel tweede huis in hun geboorteland moeten verkopen. Maar zo’n huis is voor sommige migrantenouderen noodzakelijk: op hun geboorteplek zijn lang niet altijd hotels om in te verblijven.

Esra Altmis: “De Nederlandse overheid dwingt hen hun huis te verkopen, terwijl dat soms niet meer waard is dan 10.000 euro. Vaak gaat het om een totaal ander soort ‘tweede huis’ dan we hier in Nederland kennen; het is een noodzakelijk bezit en geen teken van rijkdom.” Door al deze barrières rondom de AIO vraagt bijna de helft van de AIO-gerechtigden de bijstand niet aan, berekende de Algemene Rekenkamer in 2019. Het CBS gaat uit van ongeveer 30 procent niet-gebruikers.

Esra en Ziya Altmis zien ook dat instanties als gemeentes en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – de organisatie die de AOW en AIO uitvoert – ouderen kunnen afschrikken, waardoor die geen gebruik maken van hun diensten. “Baliemedewerkers hebben vaak weinig geduld als iemand meer tijd nodig heeft om iets uit te leggen. Of een vraag triggert een oude pijn”, vertelt Esra. “Bijvoorbeeld als iemand vraagt om een paspoort en een oudere zich gedwongen voelt om uit te leggen dat dat er niet is.”

Veel mensen met migratieachtergrond werden veroordeeld tot een leven in armoede

Maar dat is niet de enige oorzaak van armoede. Veel migrantenouderen bouwden een beperkt pensioen op omdat hun werkgevers geen premie afdroegen of omdat zij in sectoren werkten waarin dat niet verplicht was, zegt Esra Altmis. Verder wonen de meeste migrantenouderen in slecht geïsoleerde sociale huurwoningen, waardoor de stijgende energieprijzen extra hard aankomen, en een flink deel van hen heeft meer gezondheidsproblemen dan Nederlandse ouderen, zeggen Esra en Ziya. Daardoor hebben ze hogere zorgkosten.

De voornaamste oorzaken lijken de stress van integratie, langdurige armoede en de zware arbeidsomstandigheden waar veel van hen in werkten. Gastarbeiders uit Marokko en Turkije werkten bijvoorbeeld in fabrieken van Philips, DAF en Hoogovens, plekken waar Nederlanders niet wilden werken. Ze raakten vaak al vroeg werkloos doordat de zware industrieën automatiseerden of naar het buitenland verhuisden in de laatste decennia van de vorige eeuw. Omdat hun integratie geen prioriteit voor de Nederlandse overheid was, spraken ze de taal slecht en konden ze moeilijk een nieuwe baan vinden. Daardoor werden ze al ver vóór het bereiken van de AOW-leeftijd veroordeeld tot een leven in armoede.

“De welvaart van Nederland werd gebouwd over de ruggen van deze mensen”, zegt Esra. “Maar nu worden zij op meerdere manieren getroffen. Zij worden gekort op hun AOW, hebben een laag of geen pensioen én worden gedwongen om hun huis te verkopen zodat ze hier in Nederland op een minimum bestaansniveau kunnen leven. Dat er niet meer gedaan wordt om hun situatie te verbeteren is pijnlijk. Wat mij betreft is dat institutioneel racisme.”

Mond houden

Een flink aantal politieke partijen noemde in hun verkiezingsprogramma’s maatregelen die migrantenouderen ten goede zouden komen. De SGP wil bijvoorbeeld compensatie voor het verlies in koopkracht van ouderen. De Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Forum voor Democratie willen een verhoging van de AOW, GroenLinks wil een basisinkomen voor iedereen en BIJ1 wil het AOW-gat dichten. Iets daarvan klonk door in het regeerakkoord. Zo kondigde het kabinet aan te zullen kijken naar een compensatie voor het AOW-gat van ouderen met een Surinaamse achtergrond.

Maar inmiddels is duidelijk dat die compensatie er niet komt. Voor zover dat kan binnen de wettelijke kaders van de overheid probeert het SVB het probleem wel aan te pakken. Middels on- en offline voorlichting poogt de organisatie al jaren om het niet-gebruik van de AIO terug te dringen. Samen met het UWV gaat de SVB nu kijken of ze nog proactiever mensen kunnen benaderen die wel recht hebben op de AIO, maar die niet ontvangen. De Landelijke Cliëntenraad is warm voorstander van deze experimenten van de SVB. Het is een van de mogelijkheden om de armoede onder migrantenouderen goed aan te pakken, zegt een woordvoerder.

Mensen met een migratieachtergrond zijn slecht vertegenwoordigd in de politiek en patiëntenverenigingen

Ook waren de aangekondigde verhoging van de AOW, de energietoeslag en het energieplafond een steun in de rug. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Lucía Lameiro García van Netwerk NOOM, een belangenorganisatie voor ouderen met een migratieachtergrond. “Maar het is too little, too late. En de aanvraag van de energietoeslag is veel te ingewikkeld voor de mensen voor wie die bedoeld is.”

Er zijn structurele oplossingen denkbaar. Zo zou de overheid de AIO-voorwaarden kunnen versoepelen en meer tijd en geld kunnen steken in het toegankelijk maken van haar diensten. Maar dan moet iemand zich daar wel hard voor maken. Mensen met een migratieachtergrond zijn slecht vertegenwoordigd in de politiek en patiëntenverenigingen.

Het enige waar ik om vraag is 20 euro extra. Dan is alles goed

Bijzonder hoogleraar Jaco Dagevos van de Erasmus Universiteit Rotterdam doet onderzoek naar de situatie van migrantenouderen. Hij constateerde in 2001 bijvoorbeeld al de opvallend hoge werkloosheid onder mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond en de problemen die zij hadden om terug te keren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vijftien jaar geleden bemerkte hij politieke belangstelling voor zijn onderzoek. “Maar inmiddels is alles gericht op het ontwikkelen van algemeen beleid voor iedereen. Men is bang om etnisch te profileren of bepaalde doelgroepen te stigmatiseren. Terwijl sommige thema’s, zoals het AOW-gat, heel specifiek zijn”, zegt Dagevos.

Toen John Sluisdom bij de bewindvoerder aangaf dat zijn leefgeld niet langer genoeg was voor zijn boodschappen, verhoogde het bureau het bedrag van 40 naar 50 euro. Sluisdom vindt niet dat hij een luxueuze oude dag verdient; daarvoor heeft hij zelf te veel geld verbrast met het gokken. Maar met de stijgende prijzen lukt het hem gewoonweg niet meer om rond te komen. Ook niet van 50 euro per week. “Het enige waar ik om vraag is 20 euro extra. Dan is alles goed.”

Je las het tweede deel uit een tweeluik over migrantenouderen in Nederland die in armoede leven.

De delen van dit tweeluik verschenen in december 2022 als één artikel in OneWorld Magazine. In het magazine is per abuis een versie van dat artikel gepubliceerd waarin de reacties van de SVB en Stichting Ik Wil niet waren opgenomen. Enkele onjuistheden die daardoor in het stuk waren geslopen gecorrigeerd zijn voor dit tweeluik gecorrigeerd.

CMS FORMAT pedro

Migrantenouderen 10 keer vaker kans op armoede: ‘Ik heb geen leven meer’

Ze lopen al gauw honderden euro's per maand mis.

368456-CVC_0325_Voedselbank-8ee4aa-original-1603010711

Waarom benut Nederland nu pas Europese voedselsteun?

'Dat voedselbanken bestaan, zou een signaal moeten zijn: het gaat niet goed.'

  1. Stichting Ik Wil is een Eindhovense een organisatie die met zo’n honderd vrijwilligers een buurthuis runt waar bezoekers naast praktische hulp bij geldzaken ook naai-, schilder- en taallessen kunnen krijgen. ↩︎
Coen_Ramaer

Over de auteur

Beginnend journalist en schrijver. Droomt van een huis in de wei met drie geiten en een dampende mok earl grey. Werkt voor een wereld waar …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief