Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het Israëlische parlement, de Knesset, nam dinsdag een wet aan die het moeilijker maakt om bij een eventueel vredespact Jeruzalem te verdelen, dan wel een wijk ervan onder apart gezag te stellen. Wijken van de stad mogen zich echter wel afscheiden onder Israëlisch gezag. De premier van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zei in reactie daarop dat dit een oorlogsverklaring aan het adres van de Palestijnen is.

Afgelopen maandag riep een meerderheid van premier Netanyahus Likudpartij voorts op de nederzettingen op de West Bank – die volgens internationale verdragen en resoluties illegaal zijn – te annexeren: voortaan zouden ze officieel deel moeten uitmaken van de stad Jeruzalem.

Een deel van de Nederlandse politieke partijen is opgetogen over het besluit van Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Geert Wilders vindt het, ‘fantastisch nieuws’. Thierry Baudet vond het een ‘prima plan’ om meteen ook de Nederlandse ambassade maar mee te laten verhuizen. Joël Voordewind vond de erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad een goede zaak, en hoopt dat Nederland hetzelfde zal doen. Ook de SGP is opgetogen. “Van harte steun voor Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël. Ook de Nederlandse ambassade hoort in Jeruzalem!’”, aldus SGP-leider Kees van der Staaij.

Thierry Baudet vond het een ‘prima plan’ om meteen ook de Nederlandse ambassade maar mee te laten verhuizen

Deze partijen zeggen op te komen voor christelijke minderheden in het Midden-Oosten en voor de christelijke cultuur, maar staan met deze uitspraken lijnrecht tegenover christelijke leiders in het Midden-Oosten zelf: zij veroordelen unaniem het besluit van Trump, of het nu om christelijke leiders vanuit Jeruzalem, Bethlehem, Ramallah, Nazareth, Cairo, Beiroet of Amman gaat.

Het standpunt van de Arabische christelijke leiders is bepaald niet nieuw. In 2009 kwamen bijvoorbeeld Palestijnse christelijke kerkleiders met het Kairos-document. Daarin stellen ze dat de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden een zonde is, omdat het een volk onderdrukt.

“In deze tijd spreekt iedereen over vrede in het Midden-Oosten en over het vredesproces. Top op heden zijn het slechts woorden gebleken. De realiteit is die van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Wij zijn beroofd van onze vrijheid en alles wat daaruit voortkomt. De scheidingsmuur, gebouwd op Palestijns grondgebied dat om die reden grotendeels onteigend is, heeft onze steden en dorpen tot gevangenissen gemaakt. Ze worden apart van elkaar gehouden en zijn zo gemaakt tot verstrooide en verdeelde stukjes grond. Gaza blijft leven onder inhumane condities door een permanente blokkade en is afgesneden van de andere Palestijnse gebieden. Vooral na de wrede oorlog, waarmee Israël het gebied overviel in december 2008 en januari 2009”, aldus de opstellers van het document, dat tevens een oproep is aan de christenen in het Westen.

“Israëlische nederzettingen vernielen ons land in de naam van God en met bruut geweld. Zij beheersen onze natuurlijke bronnen, waaronder water en landbouwgrond. Honderdduizenden Palestijnen worden daardoor beroofd van het gebruik van hun eigen water en landbouwgrond. Deze nederzettingen blokkeren iedere weg naar een politieke oplossing”, aldus de geestelijken.

“De stad ontdoen van haar Palestijnse burgers”

“De harde werkelijkheid is de dagelijkse vernedering waaraan we onderworpen zijn bij de militaire checkpoints, op de weg naar onze banen en scholen. En Jeruzalem is het hart van onze werkelijkheid. De stad is tegelijkertijd symbool van vrede en teken van conflict. Terwijl de scheidingsmuur Palestijnse wijken splijt, gaat men steeds maar door de stad te ontdoen van haar Palestijnse burgers, christenen en moslims. Hun identiteitskaarten worden ingenomen. Met de inname van die kaarten vervalt hun recht om in de stad te verblijven. Hun huizen worden vernietigd of onteigend. Jeruzalem, stad van verzoening, is een stad van discriminatie en uitsluiting geworden, een bron van strijd in plaats van vrede. Een ander onderdeel van onze internationale wetten en resoluties. Hierop volgt de verlammende reactie van de Arabische wereld en de internationale gemeenschap. Mensenrechten worden geschonden en ondanks de vele rapporten van lokale en internationale mensenrechtenorganisaties gaat het onrecht door.”

De Palestijnse Grieks-Orthodoxe aartsbisschop van Jeruzalem

Op 6 december schreven dertien kerkleiders uit Jeruzalem een open brief aan Trump. Ze waarschuwen daarin voor “haat, conflict, geweld en het lijden in Jeruzalem en het Heilige Land als de VS de huidige internationale status van de stad in de steek zou laten, waarin heilige plekken zijn voor joden, christenen en moslims”. Atallah Hanna, de Palestijnse Grieks-Orthodoxe aartsbisschop van Jeruzalem, voegde daaraan toe: “Wij verwerpen het Amerikaanse besluit. Jeruzalem is de hoofdstad van Palestina. De christelijke en islamitische heiligdommen worden bedreigd door Israel”.

hanna_atallah
Atallah Hanna, de Palestijnse Grieks-Orthodoxe aartsbisschop van Jeruzalem Beeld door: Abouna.org

De Egyptische Koptische Paus Tawadros II

Niet alleen Palestijnse kerkleiders verwierpen Trumps besluit, ook christelijke kerkleiders in andere Arabische landen deden dat. Het land met de meeste Arabische christenen is Egypte: het land telt er ongeveer 6 miljoen. De leider van de Egyptische Koptische Orthodoxe Kerk, waartoe circa 85% van de Egyptische christenen behoort, cancelde 9 december een ophanden zijnde ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, uit protest tegen Washingtons besluit Jeruzalem als hoofdstad van Israël uit te roepen.

Paus Tawadros II deed dat daags nadat Palestijnse leiders hadden meegedeeld dat Pence, die de regio later deze maand wilde bezoeken, niet welkom is in de bezette gebieden (Oost-Jeruzalem en de West Bank). Het was de bedoeling dat Pence ook Bethlehem op de bezette West Bank zou bezoeken. Inmiddels is het bezoek van Pence uitgesteld tot half januari. Afgaande op de Palestijnse en andere Arabische kerkleiders, is Pence echter pas welkom wanneer de VS op hun besluit terugkomen.

Libanees Maronitische Patriarch Al-Ra’i

Libanon bestaat uit circa 40% christenen en kent een systeem waarbij het land altijd een christelijke president en christelijke legerleider heeft, en de helft van de parlementszetels voor christenen reserveert. De belangrijkste christelijke leider van Libanon, de Maronitische patriarch Al-Ra’i, sprak zich in zijn wekelijkse preek op zondag 10 december uit. Hij verklaarde dat het besluit in strijd is met VN-resoluties, indruist tegen de wens van regionale en internationale leiders, en een harde klap uitdeelt aan de Midden-Oosterse christenen en moslims. De Maronieten zijn aangesloten bij de Rooms-Katholieke Kerk.

“Het besluit vernietigt de brug van vrede tussen Israël enerzijds en de Palestijnen en alle Arabische landen anderzijds. Het veroorzaakt tevens een nieuwe opstand die Jeruzalem van een stad van vrede kan veranderen in een stad van oorlog, en tast daarmee de heiligheid van God zelf aan”, waarschuwde Al-Ra’i. Hij deed een oproep het destructieve besluit te herzien.

Palestijnse priester

2017-12-30-PHOTO-00000074
Palestijnse priester Manuel Musallam

“De Midden-Oosterse kerkleiders hebben geweigerd om de Amerikaanse vicepresident Pence te ontmoeten. Wat vindt u daarvan?”, vroeg een tv-presentator van Al-Jazeera aan de Palestijnse priester Manuel Musallam, lid van de Christen-Moslim organisatie ter redding van de christelijke en islamitische heiligdommen “Een mens spreekt niet met een wild dier” antwoordde Musallam. “Het is bedrog. Ze hebben het Palestijnse volk bedrogen. Stap voor stap zijn ze verder gegaan. Het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen (in Jordanië, Libanon, Syrië en elders –red.) hebben we moeten opgeven, en nu moeten we ook Jeruzalem opgeven? De Arabische landen hebben ons in de steek gelaten. De VS hebben nu een besluit genomen, en hebben de oorlog verklaard aan de Palestijnen”, aldus Musallam.

Aantal christelijke inwoners in Jeruzalem neemt sterk af

“Er waren ooit 30.000 christenen in Jeruzalem, nu zijn dat er nog maar 5000. Het christelijke toerisme is veel sterker dan het islamitische toerisme”, vervolgde Musallam. “De volken in Europa weten niet wat er hier gebeurt.  De Israëli’s hebben nederzettingen om Jeruzalem gebouwd en controleren alles: de wegen, de poorten, alles. Wij zeggen: Jeruzalem is Arabisch, en Arabisch, dat zijn de christenen én de moslims.”

“Zelfs het religieuze kader uit het Westen is tegen ons. We hebben hier voldoende onder geleden. Wij accepteren geen leider – religieus of niet, christen of moslim – die tegen ons is. De Oslo-akkoorden boden genoeg perspectief. Maar ze hebben het allemaal niet geaccepteerd”, aldus Musallam.

Kerst in Bethlehem

Hoe zit met de Kerstfestiviteiten? Musallam is somber. “Kerst in Bethlehem zal dit jaar verdrietig zijn. Jeruzalem is bezet, niet sinds kort maar al sinds 1967. De wereldorde accepteert dit. Maar wij Palestijnen accepteren het niet.” De Kerstviering was inderdaad zeer sober, en het aantal toeristen dat dit jaar in Bethlehem was flink lager, meldden lokale bewoners in reportages in Midden-Oosterse media. “In alle Palestijnse plaatsen waar moslims en christenen wonen, zoals Nabloes, Ramallah en Bethlehem, hebben we een kerstboom opgetrokken maar daarna de lichten ervan weer gedoofd.”

Over de auteur

Rena Netjes is journalist en arabist. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief