Wat en waarom?

Wij vertellen zo veel mogelijk het complete verhaal, maar wijken daarbij niet voor kritische geluiden.

Daar waar berichtgeving over migratie in andere media meestal ‘probleemgericht’ is proberen wij juist te focussen op achtergronden en duiding van migratie.

 

Wie?

Samen met freelancers en een aantal vaste columnisten zorgt de redactie van OneWorld voor de artikelen op Movement.

Hoe kom ik in contact met Movement?
Met voorstellen,  tips, vragen of opmerkingen kun je mailen naar
voorstellen@oneworld.nl