Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Steeds vaker worden mensenrechtenverdedigers slachtoffer van moord, bedreiging, verdwijning, marteling en intimidatie. Bij tegen hen gerichte aanvallen ligt de straffeloosheid nog hoger dan de gemiddelde 98%.

Speciale missie van Peace Brigades International

Peace Brigades International (PBI) volgt deze tendens met bezorgdheid. PBI is een organisatie die vrijwilligers uitzendt om bedreigde mensenrechtenverdedigers te begeleiden in hun strijd voor de bescherming van de mensenrechten. Op verzoek van het Hondurese Nationaal Platform voor Mensenrechten (Plataforma Nacional de Derechos Humanos de Honduras) heeft PBI de mensenrechtensituatie tijdens een speciale missie onderzocht. Begin mei 2011 vertrok een PBI-delegatie naar Honduras met de opdracht om: de mensenrechtenorganisaties te leren kennen; morele steun te verlenen aan de mensenrechtenverdedigers; zich te verenigen met de internationale gemeenschap, internationale agentschappen en het diplomatieke netwerk; en een rapport te publiceren met daarin uiteengezet de zorgen en behoeften aan internationale bescherming en begeleiding.

Vicieuze cirkel van toenemende straffeloosheid 

PBI sprak met maatschappelijke organisaties, boerenbewegingen, vakbonden en openbare woordvoerders in verschillende regio’s. Zij gaven aan geconfronteerd te worden met bedreiging, moord, geweld, ontvoering, surveillance, pesterijen, intimidatie, inbraak, vernieling van werkmateriaal, lastercampagnes en strafrechtelijke vervolging. In de drie weken dat het veldwerk duurde had PBI te maken met de moord op minimaal vijf mensenrechtenverdedigers, een inbraakpoging in een regiokantoor van een vrouwenorganisatie, mishandeling van vijf inheemse jongeren tijdens een gemeenschapsactiviteit en gewelddadige onderdrukking van vreedzame manifestaties. Mensenrechtenverdedigers vertelden dat sinds de staatsgreep de minimale internationale standaarden van gerechtelijke onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid niet worden toegepast. Hierdoor bevinden zij zich in een vicieuze cirkel van toenemende straffeloosheid, stilzwijgen en geweld, waarvan de negatieve gevolgen zich voor mensenrechtenverdedigers blijven versterken.

Drie belangrijke risicofactoren

Op basis van analyse van de onderzoeksresultaten identificeert PBI drie belangrijke risicofactoren die het leven van de mensenrechtenverdedigers en hun families en gemeenschappen in gevaar brengen en obstakels opwerpen voor de uitvoering van hun werkzaamheden:

– straffeloosheid, blijkend uit een zeer hoog percentage onopgeloste zaken van mensenrechtenschendingen;
– criminalisering en stigmatisering van mensenrechtenverdedigers;
– onjuiste implementatie van beschermingsmechanismen en -maatregelen.

Voorbeelden in het rapport illustreren deze risico’s en hun effect op het werk van mensenrechtenverdedigers en benadrukken de lasterpatronen. Het rapport sluit af met aanbevelingen aan de internationale gemeenschap over hoe deze het werk van de continu onder druk staande mensenrechtenverdedigers effectief zou kunnen ondersteunen.

PBI-rapport over de verslechterende mensenrechtensituatie in Honduras

Het onlangs gepubliceerde rapport van de PBI-missie naar Honduras beoogt een bijdrage te leveren aan het documenteren en zichtbaar maken van de situatie van de mensenrechtenverdedigers in Honduras. PBI onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een project in Honduras te openen om ook daar beschermende begeleiding te bieden aan bedreigde mensenrechtenverdedigers.

Meer informatie?

  • Maak kennis met de internationale mensenrechtenorganisatie Peace Brigades International
  • Lees meer over het onderzoek van van het United Nations Office on Drugs and Crime
  • Aan de slag als vrijwilliger voor PBI Nederland? Bekijk welke vacatures er dit moment zijn.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief