Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Armoede is wereldwijd enorm. Zo leefden in 2010 naar schatting 860 miljoen mensen in sloppenwijken. Om beleid voor sloppenwijken verder te kunnen ontwikkelen en effectieve methodes voor armoedebestrijding in te kunnen zetten, is meer inzicht nodig. Een internationaal team van onderzoekers, onder leiding van het Institute for Advanced Study en het Instituut voor Informatica van de UVA, verzamelde daarom data om een completer beeld van het probleem te krijgen.

Sloppenwijken

Gedurende enkele jaren nam het onderzoeksteam enquêtes en interviews af in 36 sloppenwijken verspreid over Bangalore. De sloppenwijken waren geselecteerd aan de hand van criteria als locatie, grootte, etniciteit en religieus profiel. Het onderzoeksteam heeft maar liefst 1.107 gezinnen ondervraagd om tot een beter begrip te komen van ontwikkeling en groei van sloppenwijken in India.

Resultaten

De resultaten laten zien dat het succes van interventies in sloppenwijken enorm vergroot kan worden als er meer ingezet wordt op de horizontale gelijkheid. Dat wil zeggen ongelijkheid tussen bijvoorbeeld religieuze groepen of kasten (het Indiase klassensysteem). Het voorspellende computermodel DynaSlum laat zien welke sociale aspecten bepalend zijn voor de ontwikkeling van huishoudens in sloppenwijken.

De onderzoekers willen nu verder kijken naar andere aspecten, zoals watermanagement en sanitaire voorzieningen. Het einddoel is om een computersysteem te ontwikkelen waarmee de effecten van verschillende interventies kunnen worden doorgerekend. Op deze manier kunnen beleidsmakers verschillende strategieën vooraf toetsen op hun effect.

Over de auteur

Romy Smit (1996) is student Culturele Antropologie met een grote interesse voor religie, duurzame ontwikkeling en Latijns-Amerika. Ze heeft …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief