Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Vandaag is het Wereld Anticonceptiedag. We staan elk jaar op 26 september stil bij het enorme belang van anticonceptie. Dit jaar willen we vooral pleiten voor meer en betere toegang.

Anticonceptie creëert seksuele autonomie en autonomie in keuzes ten aanzien van ouderschap, zoals het reguleren van de opeenvolging van zwangerschappen. Met als gevolg financiële zelfstandigheid en toegang tot onderwijs voor vrouwen. Dit komt, naast henzelf, de economie en de samenleving als geheel ten goede.

'Moeders wil is wet, met de pil naar bed'

Begin jaren 70 leek die strijd al gestreden. Met de slogan ‘Moeders wil is wet, met de pil naar bed’, pleitten de Dolle Mina’s voor anticonceptie in het basispakket – met succes. Maar in 2011 werd de strijd teniet gedaan. Met het argument dat anticonceptie niet ‘medisch noodzakelijk’ is, werd het uit het basispakket gehaald.

Voor mensen tot 21 jaar valt het nog wel in het basispakket maar ook binnen hun eigen risico; veelal dus toch voor eigen rekening. Voor iedereen boven de 21 wordt anticonceptie helemaal niet vergoed. En het zijn vooral vrouwen die opdraaien voor de kosten: ongeveer 1.5 miljoen vrouwen gebruiken een vorm van anticonceptie tegenover slechts 15.000 mannen.

Voor iedereen

Vrouwen kunnen met toegang tot anticonceptie volwaardig meedoen in de samenleving; onderwijs, arbeid en financiële zelfstandigheid blijven dan binnen handbereik. Hoewel anticonceptie niet medisch noodzakelijk is – het is immers geen medicijn tegen ziekte – is het wel van zodanig maatschappelijk belang dat het niet vergoeden ervan, onverdedigbaar is. Anticonceptie is een mensenrecht.

Het maatschappelijke en individuele gewin weegt bovendien makkelijk op tegen de kosten van het beschikbaar maken van anticonceptie. Er is in de samenleving dan ook groot draagvlak voor. Onlangs boden we een petitie aan in de Tweede Kamer, om anticonceptie weer in het basispakket op te laten nemen. De petitie werd door 55.000 mensen ondertekend. Desondanks werd het voorstel van Ploumen niet aangenomen.

De barricade op voor dit mensenrecht!

In de komende begrotingsbehandeling moet kosteloze anticonceptie weer terug op de agenda. Of het nou via het basispakket wordt vergoed of via een ander overheidsbudget: anticonceptie is voor iedereen. En politieke partijen moeten weer vol de barricade op om te strijden voor dit mensenrecht.

Deze brief werd ondertekend door:

Anniek de Ruijter, Directeur Bureau Clara Wichmann

Ton Coenen, Directeur Rutgers Nederland

Jannet Vaessen, Directeur-Bestuurder WOMEN Inc

Hugo Backx, GGD GHOR Nederland

Christa Kompas, Directeur Humanistisch Verbond

Gunilla Kleiverda, namens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gyneacologie

Jens van Trigt, Directeur Emancipator

Peter Leusink, Voorzitter NHG Expertgroep Seksuele gezondheid

Arianne de Jong, Directeur Dokters van de Wereld

Ellen Giepmans, FIOM

Marthe de Win en Santi van den Toorn, De Bovengrondse

Monique Opheij, Nederlands Genootschap van Abortusartsen

Marieke Eyskoot, duurzaamheidsexpert

Milou Deelen

woman-bed-female-attractive

Anticonceptie: meer lasten dan lusten

De anticonceptiekloof tussen (hetero en bi) mannen en vrouwen moet gedicht.

condom-1863436_1920

Anticonceptie regel je samen

Man: ken je rechten en plichten.

  1. Ook mensen die zich niet identificeren als vrouwen, zoals transgender mannen of non-binaire mensen, kunnen een baarmoeder hebben en dus zwanger worden. ↩︎
clara wichmann

Over de auteur

Bureau Clara Wichmann streeft naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen in Nederland. Dit gebeurt door bevordering en …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Managing Director Bureau Clara Wichmann
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief