Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Stichting Wereldvoedselvraagstuk organiseert in samenwerking met Agri-ProFocus op 2 oktober in het Wereld Natuur Fondskantoor in Zeist een bijeenkomst in aanloop naar Wereldvoedseldag om meer aandacht te vragen voor voedselzekerheid als belangrijk element in de discussie omtrent biobrandstoffen. Experts uit de agrosector, maatschappelijke organisaties, wetenschap en overheid gaan deze dag in op biobrandstoffen in relatie tot duurzame landbouw, economische ontwikkeling, natuurbescherming, armoede en voedselvoorziening.  

 

Op uitnodiging van Agriterra, zal Nora Ourabah Haddad, beleidsmedewerker bij de Internationale Federatie van Landbouwproducenten en expert op het gebied van boerenorganisaties in Noord-Afrika en het Nabije Oosten, één van de sprekers zijn. Ze is betrokken bij de opbouw en versterking van boerenorganisaties in vele Arabische landen. Mevrouw Ourabah zal in gaan op de afwegingen die boeren in verschillende landen maken ten aanzien van de productie van biobrandstoffen.

 

De conclusies van deze bijeenkomst worden op Wereldvoedseldag tijdens het openbare politieke debat met Tweede Kamerleden gepresenteerd. De centrale vraag van dit debat is hoe het Nederlandse biobrandstoffenbeleid er uit moet zien als we tegelijkertijd ook willen werken aan mondiale voedselzekerheid. Sprekers op dit debat zijn ondermeer Gerda Verburg, minister van LNV en Albert Jan Maat,  voorzitter van LTO Nederland.

 

 

 

Nora Ourabah Haddad is op 2 oktober beschikbaar voor interviews. Ze heeft een interessant verhaal te vertellen over het belang van boerenorganisaties voor economische ontwikkeling en democratisering en de invloed die deze organisaties kunnen uitoefenen op het landbouwbeleid van overheden. Voor meer informatie over Nora Ourabah Haddad en/of voor interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met José van Gelder, hoofd communicatie bij Agriterra.  

 

Meer informatie over de bijeenkomsten vindt u op www.wereldvoedseldag.nl.

 

Voor nadere informatie over dit persbericht:

Agriterra

José van Gelder, hoofd communicatie

Telefoon: (026) 35 42 079

Fax: (026) 44 55 978

e-mail: vangelder@agriterra.org

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief