Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De klimaatverandering heeft nu al zichtbare gevolgen voor de zoetwatervoorraden en de watervoorzieningen voor de landbouw en dat zal naar alle waarschijnlijkheid de komende decennia alleen maar verergeren. Droogte, hevige regenval, overstromingen en een stijging van de zeespiegel vormen een bedreiging voor de situatie waarin het drinkwater zich bevindt.

“Water zou een prioriteit moeten zijn op de klimaattop”, zegt Lina Dabbagh van het Climate Action Network International (CAN-I). “In Latijns-Amerika wordt water wel serieus genomen, maar het idee leeft om het niet te associëren met de internationale onderhandelingen over klimaatverandering, omdat het thema zijn weg al heeft gevonden naar andere fora.”

Wateronzekerheid
Dabbagh verwijst hiermee naar de discussies over de opname van water als thema in de Sustainable Development Goals (SDG’s) die voortbouwen op de millenniumdoelstellingen en de ontwikkelingsagenda na 2015 zullen bepalen. Ook is er UN Water, het agentschap dat alle wateraangelegenheden behartigt.

Volgens het programma van de conferentie in Lima (van 1 tot 12 december 2014) zullen slechts vier panels over water gaan en ook het samenvattend verslag van Grupo Perú COP 20, een koepel van maatschappelijke organisaties, verwijst niet rechtstreeks naar water, al is een van de eisen van de organisaties wel dat de toegang tot water en voedselzekerheid in een context van klimaatverandering, gegarandeerd wordt.

“Wateronzekerheid is een bedreiging”, zegt Alberto Palombo van het Inter-American Water Resources Network (IWRN). “Het huidige probleem is niet zozeer de fysieke afwezigheid van water, wel het adequaat beheer ervan. De beschikbaarheid wordt immers beïnvloed door de klimaatverandering.” Latijns-Amerika heeft 30 procent van de watervoorraden in de wereld maar is daardoor niet vrij van problemen zoals de ongelijke verdeling van het water, onder meer door overmatig verbruik in de Vallei van Mexico, waar de hoofdstad is gevestigd, Peru, Chili, Argentinië en Uruguay.

Geen waarborg op water
Het niet-duurzaam omgaan met water in delen van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Peru en Venezuela, stelt deze landen bloot aan waterstress. Zo is er nu bijvoorbeeld een enorme watercrisis in miljoenenstad São Paulo, waar waterreservoirs zijn uitgedroogd en de bevolking alle druppels water bijeen moet schrapen. Het rapport Water en klimaatverandering in de Amerika’s van de Regional Policy Dialog (RPD) spreekt ook over een toename van de bevolking in de regio’s die op het vlak van watervoorraden onder druk staan. 

Als de huidige trend inzake herstel en consumptie van water niet doorbroken wordt, zal Mexico City niet meer in staat zijn om watervoorziening te waarborgen tegen 2031. Bogota zal dat punt bereiken in 2033, Santiago in 2043 en Rio de Janeiro in 2050, zo berekende het IWRN. “Water heeft te lijden onder de klimaatverandering en daarom willen we de klimaatagenda koppelen aan die van de mensenrechten, omdat ze overlappen”, zegt Dabbagh. 

Foto: cc

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief