Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Op 23 juni 2016 trok een extreme hagelbui over het zuidoosten van Brabant. De schade was enorm. Veel daken, gewassen en auto’s waren vernield. Nederlandse verzekeraars keerden ruim een half miljard euro uit. Deze ene storm heeft ertoe geleid dat Nederlandse verzekeraars voor het eerst in jaren verlies leden. “Een unieke gebeurtenis”, aldus het Verbond van Verzekeraars. Maar klimaatmodellen voorspellen méér extreem weer. En de unieke gebeurtenis van vandaag is de norm van morgen. Orkaan Irma, die deze week over Sint Maarten raasde en voor enorme schade aan huizen en infrastructuur zorgde, liet haar sporen niet alleen na op het eiland en in de harten van de eilandbewoners, maar ook in de financiële wereld. Aandelenprijzen van verzekeringsbedrijven daalden navenant toen de orkaan aan kracht begon te winnen in het Caribisch gebied.

‘Klimaatverandering is een systeemrisico’

Klimaatverandering brengt dus risico’s met zich mee, ook voor het Nederlandse financiële systeem. De DNB is in ons land verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit. Het vroegtijdig opsporen van systeemrisico’s is dan ook een belangrijke taak van DNB. Ieder half jaar presenteert de DNB een Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Maar ondanks dat de extreme hagelbui voor financiële verliezen bij Nederlandse verzekeraars heeft geleid, en deze weerextremen toe zullen nemen, wordt klimaatverandering nog niet meegenomen in dit overzicht. De DNB zou een belangrijk signaal afgeven als zij klimaatrisico’s zou opnemen als structureel onderdeel in het OFS.

De DNB zou een belangrijk signaal afgeven als zij klimaatrisico’s zou opnemen als structureel onderdeel in het OFS

Transitie naar duurzame economie als investeringskans

Maar behalve risico’s biedt klimaatverandering ook kansen voor de financiële sector. Om de transitie naar een duurzame economie te financieren is immers veel geld nodig: ziehier een enorme kans voor institutionele investeerders. Moet je groene investeringen dan anders benaderen dan gewone investeringen? Welnee, het is een investering als ieder ander. Het is wél belangrijk om kennis op te bouwen over de kansen en risico’s van duurzame investeringen, nog veel meer dan nu het geval is. Dan blijkt vaak dat de groene keus ook zakelijk gezien de slimste is: investeringen in duurzame infrastructuur hebben doorgaans een lager risicoprofiel dan gewone infrastructuur.

Het gevaar van schoksgewijze aanpassingen

Het grootste risico voor de financiële sector is dat klimaatverandering gaat versnellen en dat de transitie naar een duurzame economie abrupt gaat verlopen. Nu al klinkt de roep onder internationale onderhandelaars om een extra klimaattop te organiseren om de noodklok te luiden. Dit zou het begin kunnen zijn van een nieuwe realiteit waarin draconische maatregelen nodig zullen zijn. Het financiële systeem is niet gebaat bij schoksgewijze aanpassingen. Dat veroorzaakt crisis.

Nederlandse financiële instellingen en de DNB zijn internationaal koplopers. Maar dat is vooral omdat de rest zo achter loopt. We staan nog maar aan het begin van een nieuwe periode waarin klimaatverandering onherroepelijk centraal zal komen te staan als economisch en financieel thema. De keus is nu aan ons: haar centraal stellen, of afwachten tot zij zelf die positie inneemt.

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief