Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

English version

Het klimaat verandert: droge gebieden worden droger; natte gebieden natter. Weersextremen nemen toe. In Nederland valt soms evenveel regen in een uur als vroeger in een maand! De stenen stad heeft haar bewoners nodig om groener, duurzamer én rainproof te worden. Hoe zit dat? De problemen en de oplossingen op een rij.

regenbui amsterdam

Hoe overleef ik een megabui?
Het aantal hevige buien (50 millimeter regen over meer) is de afgelopen 50 jaar met 40 procent toegenomen in ons land. Ook is de intensiteit van regenval in dezelfde periode verdubbeld: het regent niet vaker, maar als het regent, regent het veel harder. In 2014 viel er tijdens een megabui op 28 juli op sommige plekken wel 76 millimeter regen in een uur, dat valt normaal gesproken niet eens in een hele julimaand (70 millimeter gemiddeld). 

Slechts een klein deel van de Nederlanders, 17 procent, neemt maatregelen om wateroverlast in en om het huis te voorkomen, blijkt uit onderzoek van Kaleidos Research. En dat terwijl hevige buien jaarlijks voor zo'n 90 miljoen euro aan schade veroorzaken in Nederland. Hier vind je al een paar simpele oplossingen om schade te voorkomen.

tegeltuinterreur
 

Stop de tegeltuinterreur
Een van de veroorzakers van wateroverlast na een flinke bui is de groeiende 'verstening' van onze steden. Bebouwing neemt toe door een groeiend aantal mensen dat naar de stad komt. Nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en dat neemt naar verwachting alleen maar verder toe, tot wel 70 procent in 2050. 

Na Malta is Nederland het meest versteende land van Europa, met 7 procent van ons landoppervlak. De hoeveelheid betegelde tuinen is daar een van de oorzaken van. Liefst 44 procent van de Nederlanders heeft een besteende voor- of achtertuin. Lees hier meer over de tegeltuinterreur. Amsterdam Rainproof legt uit hoe je op een simpele manier je tuin kunt omtoveren tot een groene oase die regenoverlast voorkomt.   

ondergelopen straat 2014

Ontlast het riool
Een gevolg van verstening is dat regenwater niet weg kan als het met grote hoeveelheden tegelijk uit de hemel valt. Het riool is namelijk maar berekend op 20 millimeter water per uur. Alles wat er boven dat aantal valt blijft staan of stroomt naar kelders of stationshallen. Hier lees je hoe een innovatief systeem het riool overbodig maakt. Ook deze regenbestendige tuin en dit groene stationsplein ontlasten het rioolstelsel en zorgen voor natuurlijke wateropvang.

regenwormen helpen bij wateropvang

Koester de regenworm
Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar regenwormen spelen een belangrijke rol bij de opvang van regen. Gaten van pendelende regenwormen kunnen wel tot 20 liter water opvangen in een kubieke meter grond. Maar dan moeten ze wel de ruimte krijgen en mensen moeten weten hoe we met ze moeten omgaan, vindt wormenexpert Nick van Eekeren. Lees hier waarom we de regenwormen moeten koesteren en leer over hun nut bij wateropvang.

groene daken helpen bij wateropvang

Groene daken & verticale geveltuinen
Ook boven de grond is er nog een wereld te winnen als het gaat om wateropvang en -buffering. Vooral op platte daken, waar het water na een flinke bui net als op een versteende grond niet snel genoeg kan worden afgevoerd. De oplossing? Een groen dak. Lees hier hoe de dakdokters met hun polderdak op de Zuidas 84.000 liter kunnen bufferen. Hier vind je hoe je met gemak zelf een groen dak kunt aanleggen

Platte daken zijn echter niet de enige manieren waarop regen in je huis belanden, ook een 'kaal' balkon kan bijvoorbeeld voor problemen zorgen. Groene balkons en verticale (gevel)tuinen zijn goede opties om regen op te vangen en de afvoer naar het riool te vertragen. Het geeft meteen dat grauwe beton of steen een levendiger aanzicht. Tijdens een van de workshops van de OneWorld Rave & Ride (zie kader bovenaan) wordt uitgelegd hoe dit moet.

rainproof innovaties

'High tech' rainproofinnovaties
De toenemende hevige regenval is ook voer voor uitvinders en technische bedrijven. Zo won het bedrijf Drainvast een innovatieprijs met hun waterdoorlatende baksteen. Vervang een paar bakstenen in de straat voor dit exemplaar en de regen kan na een bui zo de grond in. Deze jonge uitvinders bedachten de Nowa-strip, een rubberen reep die je bij de voordeur legt en opzwelt als er regen naar binnen dreigt te lopen.

nijlpaard in straten tblisi

Megabuien over de grens
Ook in het buitenland kampen steden met grote wateroverlast na een extreme bui. Zo zorgde een megabui in 2011 in de Deense hoofdstad Kopenhagen voor een schade van liefst 1 miljard euro en dreef eerder dit jaar een hele dierentuin door de straten van de Georgische hoofdstad Tbilsi. Onze eigen OneWorld Water-redacteur ervoer onlangs op het Griekse eiland Skopelos de ergste regenval sinds 1938 en zag hoe tientallen auto's de zee in dreven en de straten in no-time in kolkende rivieren veranderden.

Voorkom schade met de juiste maatregelen
Volgens het KNMI neemt de kans op megabuien de komende jaren alleen maar verder toe en is het belang van oplossingen zoals hierboven geschetst dus cruciaal. En een paar simpele maatregelen kunnen een grote hoeveelheid aan schade voorkomen. 

NB: Alle foto's zijn rechtenvrij van Flickr of WikiMedia of met toestemming gebruikt in de artikelen waarnaar wordt doorverwezen.

Terug naar hoofdmenu Rainproof Rave & Ride.

ENGLISH VERSION: 

Torrential showers: from problem to solution

The climate is changing: dry areas are becoming dryer; wet areas are becoming wetter. Weather extremes are on the rise. Sometimes, in the Netherlands we get as much rain in an hour now as we used to see fall in a month! The stone city needs her citizens to be greener, more sustainable and rainproof. How? Here the problems and solutions are set out.

regenbui amsterdam

How do I survive a monster rain shower?
The number of violent rain showers (50 millimetres of rain or more) has increased in the Netherlands by 44 percent over the past fifty years. The intensity of rainfall has also doubled in the same time period: it doesn’t rain more often, but when it rains, it rains much, much harder. Last year during a violent rain shower on the 28th of July, some areas saw rainfall of 76mm in just one hour. This is astounding when you consider that we normally only get 70mm of rainfall in the entire month of July!

Kaleidos Research has revealed that only a small proportion of the dutch (17 percent) take measures to prevent flooding in and around the home, despite violent rain showers causing around 90 million euros worth of damage in the Netherlands every year. 

tegeltuinterreur
 

Stop the garden-tile madness
One of the main causes of flooding after a hefty rain shower is the increased ‘tiling’ of Dutch cities and cities are increasing in size as more people move to urban areas. Now more than half the world’s population live in cities and that is only predicted to rise, with an estimated 70 percent of people living in cities by 2050. 

After Malta, the Netherlands is the most tiled(stoniest) country of Europe, with stone, tiles and brickwork covering 7 percent of the country’s surface. The number of tiled gardens is one of the culprits for this with no less than 44 percent of Dutch residents having tiled front or back gardens.

ondergelopen straat 2014

Free the sewers
A consequence of all that tiling is that if too much rain falls at once it has nowhere to go. The sewage system is built to cope with 20 millimetres of rainfall per hour. Anything above that stays put or streams into basements and stations. 

regenwormen helpen bij wateropvang

Cherish the earthworm
You might not expect it, but earthworms play an important role in the management of rainfall. The tunnels made by earthworms can collect up to 20 litres of water in one cubic meter of earth! But for this they do need the space, and people need to know how to deal with them.

groene daken helpen bij wateropvang

Green roofs and vertical green walls
There’s also a world of good to do above ground in terms of water collection and buffering. Especially on flat roofs where the water from a violent shower cannot be drained away quickly enough. The solution? Green up your roof with roof gardens or turf. A ‘bald’ balcony can also cause problems. Green balconies and vertical green walls are good alternatives to collect rain and to slow draining to the sewers. It also immediately brightens up grim concrete or stone.

rainproof innovaties

High tech rainproof innovations
The increasing violent rainfall acts as inspiration for inventors and technical companies. The company Drainvast won an innovation prize for their water permeable bricks. By exchanging a few bricks in the street with a couple of these, you can create a drainage route for rain into the ground.

nijlpaard in straten tblisi

Monster rain showers across borders
The fight against flooding after a monster rain shower is not unique to the Netherlands. In 2011, a monster rain shower in the Danish capital, Copenhagen, caused damage amounting to 1 billion euros  and earlier this year in the Georgian capital, Tbilsi, it washed an entire zoo onto the streets. Our own OneWorld water editor experienced the worst rainfall since 1938 on the Greek island Skopelos and witnessed dozens of cars being washed out to sea as the roads gave way to raging rivers.

Prevent damage with the right measures
According to the KNMI, the frequency of monster rain showers will only increase further in the coming years making the importance of finding solutions like the ones outlined above crucial. A few simple measures can prevent a great deal of damage.  

Back to main menu Rainproof Rave & Ride.

[[{“fid”:”40236″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”,”title”:”Word abonnee van OneWorld magazine en betaal 10 nummers voor 25 euro”,”style”:”height:73px; width:581px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

DSCN0027

Over de auteur

Freelance journalist

Hidde Jansen (1989) is freelance journalist die voornamelijk schrijft over duurzaamheidsthema’s, met een specialisatie op het gebied …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief