Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

“Steden zoals San Francisco, San Diego of Los Angeles zouden niet bestaan zonder de systemen die water naar alle uithoeken van die steden te brengen”, zegt professor ingenieurswetenschappen Richard Luthy op de website van Stanford. “In periodes van grote droogte hebben we echter de maximale capaciteit bereikt met deze systemen.”

“Met de toenemende populatie en de klimaatverandering in het achterhoofd, zullen we het gebruik van regenwater echt moeten optimaliseren. Tot nu toe werd dat nog niet gedaan”, zegt hij.

Regenwater opvangen en hergebruiken
“Om in de toekomst aan de toenemende vraag naar water te voldoen kunnen we regenwater opvangen en hergebruiken”, legt Luthy uit. “Het hergebruik van het regenwater uit San Francisco en Los Angeles kan 10 miljoen mensen een jaar lang voorzien van water voor dagelijks gebruik. Regenwater mag dus niet iets zijn dat we zo snel mogelijk laten afvloeien naar de oceanen. Het is een waardevol middel om de hoeveelheid beschikbaar water te verhogen.”

In oktober 2014 zette Californië het licht al op groen voor de opvang en het hergebruik van regenwater. Onder meer Los Angeles aan de westkust, de op één na grootste stad van de Verenigde Staten, wil inzetten op regenwater en zo in de komende twintig jaar zijn wateraanvoer van buiten de stad met de helft verminderen.

Strandpollutie
Om regenwater te hergebruiken moet het eerst gezuiverd worden omdat het allerlei nutriënten en afvalstoffen meesleurt als het ongecontroleerd over de aarde spoelt naar lager gelegen gebieden. “Strandpollutie door overvloedig regenwater na stormweer, is iets dat we meteen kunnen verhelpen door de opvang van regenwater aan de westkust”, zegt Luthy.

De onderzoekers bekijken momenteel de stadsplanning van steden zoals Sonoma in Noord-Californië om uit te zoeken welke locaties het beste zijn voor de opvang en behandeling van regenwater, zonder dat de hoeveelheid of de samenstelling van het grondwater in het gedrang komt.

De bedoeling is om tot een model voor opvang en reiniging van regenwater te komen dat ook andere steden kunnen implementeren.

logo-IPS1

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief