Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Frankrijk kondigde begin juli aan het gebruik van palmolie in biobrandstof in te dammen. Het voorstel komt van Nicolas Hulot, de Franse minister van Ecologische en Sociale Transitie, en past in een reeks van maatregelen om het land CO2-neutraal te maken in 2050.

‘Schizofreen’
Hulot zei dat hij de ‘geïmporteerde ontbossing’ via palmolie en soja een halt wil toeroepen. Volgens hem vertegenwoordigt ontbossing 10 procent van de mondiale broeikasgasemissies. Hij noemde het ‘schizofreen’ om industrieën aan te moedigen minder broeikasgas uit te stoten, terwijl er miljoenen bomen die CO2 opnemen, worden gekapt.

Maleisië, samen met Indonesië verantwoordelijk voor 90 procent van de mondiale palmolieproductie, dreigt de handel met Frankrijk te herzien en producten van Franse komaf niet meer te kopen indien het land het gebruik van palmolie in biodiesel verbiedt.

Vuiler dan gewone diesel
Onderzoek van de Europese Unie wees uit dat biobrandstof op basis van palmolie dubbel zo vervuilend is als gewone benzine, en biodiesel tot wel drie keer zoveel als gewone diesel. Dit heeft voornamelijk te maken met het landgebruik.

Hoe kan dat? Dat zit zo. Bij de teelt van palmolie gaat veel tropisch regenwoud tegen de vlakte, terwijl deze bomen normaliter juist CO2 opnemen. Ook bevinden oliepalmplantages zich dikwijls op veengronden, bij ontginning komen veel broeikasgassen vrij. Dat gebeurt ook wanneer er bos en begroeiing wordt afgebrand, een goedkope methode om schoon schip te maken en het land gereed te maken voor het verbouwen van oliepalmen.

Autorijden op voedsel
EU-landen hebben afgesproken dat in 2020 minimaal 10 procent van alle brandstof uit alternatieven als biobrandstoffen bestaat. Concreet betekent dit dat wanneer je de tank van je auto volgooit, die ongemerkt voor een tiende uit bio-ethanol of biodiesel bestaat. Milieuorganisaties duiden op de inconsistentie. Dit omdat het landgebruik indirect een verdubbeling van CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl biobrandstof juist in het leven is geroepen met het idee de broeikasgasemissies te reduceren.

Elektrisch rijden
De vraag is of Nederland nu in de voetsporen gaat treden van Frankrijk. De Partij van de Dieren stelde Kamervragen naar aanleiding van het Franse voorstel. Eerder spraken de ChristenUnie, D66, SP en GroenLinks zich uit om de huidige regelgeving rond biobrandstoffen aan te passen.

Voor de teelt van palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt, afgebrand, en worden plaatselijke bewoners van hun land verdreven. “Daarom wil D66 niet dat palmolie wordt gebruikt om in de tank van onze auto’s te gooien”, betoogt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. “Bovendien is er een uitstekend alternatief: elektrisch rijden.” Volgens D66 worden er over 10 à 20 jaar alleen nog maar elektrische auto’s verkocht. “Dus hebben we palmolie helemaal niet nodig om te verbranden in onze auto’s.”

Nederland in Franse voetsporen?
In september dit jaar gaat Nederland een besluit nemen over het gebruik palmolie en soja in biobrandstof. De huidige regels zijn dat een Europees land maximaal 7 procent palmolie of andere uit voedsel gewonnen biobrandstof mag bijmengen. In Nederland wordt nu 1,4 procent bijgemengd, maar het voorstel dat er nu ligt is om dit op te rekken naar 5 procent. Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu staat lijnrecht tegenover de (niet-bindende) motie waar het Europees Parlement met ruime meerderheid dit voorjaar voor stemde om palmolie als ingrediënt van biodiesel in de ban te doen. En het staat haaks op het Franse voorstel. Het is dan ook nog maar zeer vraag of Nederland in de Franse voetsporen gaat treden.

bewerkt3-

Over de auteur

Leontien Aarnoudse is journalist en bij OneWorld redacteur van het Powerswitch-platform. Ze schrijft vooral over energie, voedsel, landbouw …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500