Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Op het vlak van dierenwelzijn concentreren gemeenten zich meestal op dierenmishandeling en opvang van huisdieren, waarbij wilde dieren en dus insecten er nogal bekaaid vanaf komen. Wie zoekt op ‘insecten en gemeente’ stuit op een lange lijst van ongediertebestijdingsdiensten. Tot op heden lieten gemeenten hun kleinere wilde inwoners blijkbaar vooral stikken. Rijswijk gebruikt sinds twee jaar geen gif meer in de plantsoenen. Ook hebben ze al langer de ambitie om geen bespoten planten en met insecticide geïmpregneerde zaden meer te gebruiken.

Insecticiden weren

In verstedelijkte gebieden maken insecten nog enige kans, op het platteland zijn de uitstoot van stikstof en meststoffen funest. Gemeenten kunnen bovendien vrij radicaal, zoals de gemeente Rijswijk doet, insecticiden weren in het beheer van hun groen en bewoners stimuleren dat ook te doen. In bermen en langs waterpartijen kan zo bloemrijk grasland ontstaan. In het buitengebied in bezit van de gemeente kan men natuur en recreatie de boventoon laten voeren.

Landgoederen

Rijswijk is als gemeente in de dichtbevolkte Haagse regio niet erg rijk aan natuur, maar toch zijn overal kleine hoekjes groen. Er zijn zelfs een aantal stevige landgoederen die de moeite waard zijn voor wilde dieren. IJsvogels, spechten, uilen en vleermuizen komen veelvuldig voor op de Rijswijkse landgoederen. De aangeplante flora is met boshyacinten, bostulpen, wilde narcissen, bosanemonen, voorjaarszonnebloemen, vogelmelk en daslook een jaarlijks terugkerend festijn, net als de insecten die erop af komen. Het is goed te zien dat Rijswijk zich inspant voor wilde dieren en dan vooral insecten: er zijn bloemstroken langs de wegen en paden, de gemeente verwijdert verharde paden en vervangt die door bloemrijke bermen. Zo zijn de laatste jaren twee paden langs (secundaire) wegen vervangen door bloemrijke bermen en zijn er een aantal plas-drasoevers aangelegd die insecten en vogels herbergen.

Bijvriendelijk

Nu zet Rijswijk een mooie vervolgstap op weg naar een insect- en diervriendelijker gemeente. Want hoewel inmiddels al veel gemeenten het ‘Convenant bijvriendelijk handelen’ van de Bijenstichting hebben getekend, zijn intenties onvoldoende om de insecten te redden. Niet alle gemeenten hebben het convenant even hard in beleid omgezet. Stoppen met het spuiten van gif is namelijk niet het enige wat gemeenten te doen staat; ook het planten en zaaien van bloemen die tijdens hun productie met insecticiden zijn behandeld, moet dringend gestopt worden.

Door de betere ecologische randvoorwaarden zijn initiatieven van stedelijke gemeenten als Rijswijk erg belangrijk, maar  gemeenten kunnen het niet alleen af. Ook burgers zoals jij en ik moeten een steentje bijdragen, door insectvriendelijk te tuinieren. De sleutel tot  vriendelijker tuinieren ligt in minder betegelen en in het gebruiken van planten en zaden die niet met neonicotinoiden behandeld zijn .

Over de auteur

Natuurliefhebber, programmamedewerker

ErnstJan Stroes (1966) is vooral vogelaar, veldbioloog en actief snelfietser. Hij is opgeleid als milieu-, duurzaamheids- en …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief