Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

“De gevolgen van waterschaarste en droogte zullen waarschijnlijk verergeren vanwege de klimaatsverandering”, waarschuwde milieucommissaris voor de EU Stavros Dimas afgelopen woensdag. “En daarom zullen we een geïntegreerde aanpak van water moeten hanteren.”

Brussel wil de EU-lidstaten dwingen om de gebruiker van water te laten betalen en verplichte watermeters introduceren. Eerder al werd afgesproken om deze maatregelen in 2010 in te voeren, maar tot nog toe is er weinig enthousiasme onder de lidstaten. Zo voorzien Duitsland en Oostenrijk hun landbouwsector nog steeds gratis van water.

“We moeten een goede prijs vaststellen voor water, een prijs die weerspiegelt hoe schaars water is en die gebruikers stimuleert om zuinig om te gaan met water “, zei Peter Gammeltoft van het milieudepartement van de Europese Commissie. Hij waarschuwde de lidstaten voor juridische stappen, als ze hun beloften niet zouden nakomen.

Volgens Pieter de Pous van het Europese milieubureau is het goed dat de Europese Commissie de juiste prijs wil heffen voor water, maar de Commissie heeft geen antwoord op alle vragen. “De Commissie negeert de vraag of we moeten doorgaan met het verbouwen van gewassen die veel water nodig hebben op plaatsen waar water steeds schaarser wordt. Op dit moment hebben we behoefte aan een radicaal ander watermanagement”, zei De Pous. Hij onderstreepte daarmee het feit dat landbouw een van de grootste waterverbruikers is. Landbouw is verantwoordelijk voor 44% van het totale watergebruik in Europa.

Verandering in denken

Volgens het uitvoerend orgaan van de EU is het onontkoombaar om waterefficiënte technologieën en gewoonten te stimuleren, zoals het gebruik van waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten en een efficiënt irrigatiesysteem. “We moeten op dezelfde manier een publieke opinie en cultuur creëren, zoals we dat hebben gedaan bij energie”, zei Gammeltoft. Hij benadrukte nog eens dat Europa momenteel 20-40% van zijn water verspilt.

Volgens de bevindingen van de Europese Commissie zijn droogten niet langer meer voorbehouden aan Zuid-Europa, ze verspreiden zich snel naar andere delen van de EU. Dit als gevolg van de opwarming van de aarde en de toenemende vraag naar water, door de toenemende bevolkingsgroei en de groeiende welvaart.

Tegen 2070 zal naar verwachting waterschaarste eerder regel dan uitzondering zijn. Uitzondering op de regel vormen landen als Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen en Noord-Duitsland.

“Alle activiteiten zullen moeten worden aangepast aan de lokaal beschikbare hoeveelheid water”, waarschuwde Brussel. De afgelopen 30 jaar hebben droogten de EU al zo’n 100 miljard euro gekost.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief