Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het feministische antwoord op oorlog is aanzetten tot opstand en verraad; zo luid mogelijk muiterij te eisen – tegen het patriarchaat. Ik ben geen pacifist. Maar ik weiger te strijden voor het patriarchaat. Ik verklaar de oorlog aan het patriarchaat, in plaats van een oorlog te steunen tussen patriarchaten.

Het feministische antwoord op oorlog is de definitie van ‘oorlog’ te bevragen. De gebruikelijke definitie is dat het patriarchaat de mannen van ‘de vijand’ net zo behandelt als het de rest van ons elke dag behandelt, maar dan met regels, conventies en uniformen, alsof voorschriften en discipline de absolute barbaarsheid van oorlog acceptabel maken.

Als geweld ter sprake komt, staan mannen klaar om ons eraan te herinneren hoeveel mannen dood zijn gegaan in hun oorlogen

Dat is de definitie waar heteroseksuele cisgender mannen het meest van houden, want als patriarchaal geweld tegen de rest van ons ter sprake komt, staan zij altijd klaar om ons eraan te herinneren hoeveel mannen dood zijn gegaan in oorlogen. Alsof het niet het patriarchaat was, dat ze hun dood tegemoet deed marcheren. Alsof het een verdediging van patriarchaal geweld is, dat óók mannen sterven door patriarchaal geweld. Alsof de oorlogen van mannen tegen andere mannen alleen mannelijke slachtoffers maken.

‘Het is duidelijk dat de indirecte gevolgen van een gewapend conflict voor vrouwen en kinderen veel groter zijn dan de gevolgen van het daadwerkelijke vechten,’ zei dr. Halla Gattas van de Amerikaanse Universiteit van Beiroet, Libanon, coauteur van een vierdelige serie in The Lancet over de gevolgen van oorlog voor vrouwen en kinderen.

Het feminisme benoemt dat het patriarchaat een militaristisch bullshitsprookje vertelt om een hiërarchie van genderdeterminisme veilig te stellen. Dat leert mannen een ‘masculiniteit’ op te voeren die het patriarchaat synoniem heeft gemaakt met de barbaarsheid die nodig is om oorlog te voeren. Het zou ‘in de natuur van mannen zitten’ om gewelddadig te zijn.

Geweld door vrouwen wordt alleen acceptabel gevonden wanneer het de doelen van het patriarchaat dient. Ik geloof niet dat vrouwen heiligen zijn en mannen duivels; dat er geen oorlog zou zijn als vrouwen de macht over de wereld hadden, of dat vrouwen ‘natuurlijke’ brengers van vrede zijn omdat ze kinderen baren en meer van dat soort essentialistische onzin. Als vrouwen regeren in naam van het patriarchaat – denk aan de Britse premier Margaret Thatcher – mogen ze die ‘verzorgende’ en ‘moederlijke’ rol achter zich laten en oorlogen verklaren en beleid invoeren dat het patriarchaat ten goede komt.

Landen zijn trots als er voor het eerst vrouwen in hun leger vechten. Maar de oorlogen waarin vrouwelijke soldaten vechten, zijn oorlogen uit naam van het patriarchaat. Volgens sommigen is het een vorm van gelijkheid dat vrouwen bij de krijgsmacht mogen. Maar als mannen gedehumaniseerd worden om in de oorlogen van het patriarchaat te vechten, is het hoog tijd dat zij verraad plegen tegen het patriarchaat, en niet dat vrouwen zich inschrijven om de voetsoldaten van het patriarchaat te worden.

Vrouwen bij de krijgsmacht hebben vaak meer te vrezen van hun collega-militairen dan van vijandelijke soldaten

Vechten in de oorlogen van het patriarchaat mag niet de prijs zijn van onze toegang tot volledige menselijkheid en bevrijding. Te vaak is dat precies de prijs die Zwarte mensen en mensen uit oorspronkelijke gemeenschappen, mensen van kleur, vrouwen en queer mensen betalen voor een waardig leven: legers over heel de wereld zitten vol arme mensen en mensen uit de arbeidersklasse die vechten ‘in ruil voor’ een opleiding, een ziektekostenverzekering, een baan.

En tegen welke prijs? Seksueel geweld als wapen tegen de vrouwen van ‘de vijand’ – en soms ook tegen mannen – wordt eindelijk erkend als de misdaad die het is. Maar vrouwen bij de krijgsmacht hebben vaak meer te vrezen van hun collega-militairen dan van vijandelijke soldaten. Volgens een parlementair rapport heeft bijna twee derde van de vrouwen in de krijgsmacht van het Verenigd Koninkrijk ervaring met pestgedrag, seksuele intimidatie en discriminatie.

Oekraïne cms 3

Zwarte vluchtelingen in Oekraïne: ‘Mensen schelden ons uit’

'We snappen dat de Oekraïners in paniek zijn, maar wij zijn ook mensen.'

Tussen 2016 en 2021 waren er meer dan 2000 meldingen van seksueel wangedrag binnen het Canadese leger. Het aantal groepsvorderingen met betrekking tot seksueel wangedrag nam met 170 procent toe tussen eind december 2020 en midden juli 2021, te midden van een discussie over machtsmisbruik en giftige cultuur binnen de Canadese krijgsmacht.

Slechts 16,5 procent van de strijdkrachten van de Verenigde Staten is vrouw, en toch meldt bijna één op de vier vrouwelijke militairen in de VS aangerand te zijn in het leger, en meer dan de helft meldt slachtoffer geweest te zijn van intimidatie.

Bijna 10 procent van de Oekraïense krijgsmacht is vrouw. Volgens Oekraïense rechtenorganisaties wordt het seksueel misbruik van vrouwen in dienst, hoewel het veel voorkomt, niet erkend omdat mensen terughoudend zijn met het bekritiseren van soldaten die vechten sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde. En militaristisch geweld stopt niet als die getrainde vechter zijn uniform uitdoet. In dat deel van Oekraïne beschrijft Amnesty International een ‘epidemie van geweld’ tegen vrouwen.

In 2017 decriminaliseerde Rusland, gesteund door de Orthodoxe Kerk, bepaalde vormen van huiselijk geweld. Sindsdien waarschuwen activisten dat Russische vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden ontmoedigd naar de politie te gaan. Het aantal gevallen van echtelijk geweld in het leger is volgens data uit 2019 meer dan twee keer zo groot als bij de nationale bevolking.

Het feministische antwoord op oorlog is duidelijk te stellen dat de barbaarsheid van oorlog verbonden is met de barbaarsheid van seksueel geweld binnen en buiten oorlogszones, met de barbaarsheid van huiselijk geweld en ander geweld tegen intieme partners.

‘Waar zijn de feministen?’ zeiden mannen, die geen reet geven om feministen, toen Oekraïense mannen het land niet meer uit mochten

Amerikaanse soldaten die het slachtoffer worden van seksueel geweld van hun collega’s krijgen onder de ‘Uniform Code of Military Justice’ zelden gerechtigheid, net als de echtgenotes van gewelddadige militairen. Militaire commandanten bepalen of een zaak onderzocht wordt en of er legale stappen worden ondernomen, een verantwoordelijkheid die in de wereld buiten het leger ligt bij de wetshandhaving. En onthoud dat in die wereld buiten het leger van slechts 230 van de 1000 gevallen van seksueel geweld melding wordt gedaan bij de politie, negen zaken worden doorverwezen naar de officier van justitie en slechts vijf gevallen resulteren in gevangenisstraf (cijfers uit de VS, red.). Het systeem is opgezet in ons nadeel. Het systeem heet het patriarchaat.

Na het bericht dat Oekraïense mannen tussen de 18 en 60 Oekraïne niet mogen verlaten, omdat ze voor hun land moeten vechten, kwam de veelzeggende reactie: ‘Waar zijn de feministen?’, van mannen die geen reet geven om feministen. Ze luisteren niet naar feministen, ze kunnen onmogelijk zien wat we ze vertellen: dat het patriarchaat ook voor hen schadelijk is.

Een vorm van ontgroening van nieuwe dienstplichtigen in het Russische leger zorgde voor grote schandalen, waaronder het geval van een soldaat wiens genitaliën geamputeerd moesten worden in 2006, nadat hij geslagen was en gedwongen werd urenlang te hurken. Het geritualiseerde pesten, waarbij fysiek geweld en psychologische marteling kunnen voorkomen, is de vermoede oorzaak van honderden zelfdodingen en duizenden deserties in het Russische leger.

‘De eerste daad van geweld die het patriarchaat eist van mannen is geen geweld tegen vrouwen. In plaats daarvan eist het patriarchaat van alle mannen dat ze een daad van psychische automutilatie plegen, dat ze het emotionele deel van zichzelf vermoorden,’ schreef bell hooks in haar boek The Will to Change: Men, Masculinity, and Love uit 2004. ‘Als een individu zichzelf niet met succes emotioneel weet te invalideren, dan kan hij rekenen op patriarchale mannen die door middel van machtsrituelen zijn eigenwaarde aanvallen.’ En wat is militarisme anders, dan precies dat?

Miljoenen mannen zijn gedood in oorlogen die begonnen zijn door mannen tegen andere mannen

Wij mensen die geen heteroseksuele cisgender mannen zijn, kennen een veel bredere, wereldwijde oorlog: het geweld waaraan we dagelijks onderworpen worden door wat ik de Driehoek van het Patriarchaat noem: de Staat, de Straat en het Huis. Mannen die zich aan de Staat onderwerpen, worden door de Staat beloond met de vrijheid vrouwen te onderdrukken op Straat en in het Huis.

Het feministische antwoord op oorlog vereist dat we al deze ‘oorlogen’ met elkaar verbinden als manifestaties van patriarchaal geweld dat op macroniveau vaak gekoppeld is aan imperialisme en kapitalisme, en op microniveau ons dagelijks leven in gevaar brengt. Laat me duidelijk zijn: fuck imperialisme, bezettingen en indringers van welke soort dan ook.

Als we die verbanden leggen, als we vragen wie ‘oorlog’ definieert en wie het recht heeft ‘oorlog’ te verklaren, worden we gedwongen te vragen: wie heeft het recht geweld te gebruiken? Dat dwingt ons weer te vragen welke levens en welke sterftes ertoe doen. Tenzij het patriarchaat iets een ‘oorlog’ heeft genoemd, wordt verzet ertegen niet gezien als ‘eervol’ of als ‘verzet’.

Het feministische antwoord op oorlog is het recht te eisen zelf oorlogen te verklaren – niet tussen landen maar tegen het patriarchaat

Vele miljoenen mannen zijn gedood in oorlogen die begonnen zijn door mannen tegen andere mannen. Maar alleen wanneer vrouwen het patriarchaat aanvallen, worden vrouwen beschuldigd van ‘oproepen tot geweld’. Een van de redenen dat een Australische televisie-uitzending waar ik in zat, niet meer uitgezonden mocht worden, was dat ik vroeg ‘hoeveel verkrachters we moeten vermoorden’. Miljoenen mannen zijn gedood in oorlogen die zijn begonnen door mannen, maar ik werd beschuldigd van oproepen tot geweld tegen mannen.

Vrouwen wordt niet alleen aangeleerd onderdanig te zijn, ons wordt in feite gezegd zelfs geen geweld te gebruiken uit zelfverdediging, te wachten tot mannen besluiten te stoppen geweld tegen ons te gebruiken. Hoe dat precies zou gebeuren is onduidelijk, aangezien het patriarchaat al eeuwen geweld gebruikt om ons in het gareel te houden.

Het feministische antwoord op oorlog is het recht te eisen zelf oorlogen te verklaren – niet tussen landen maar tegen het patriarchaat. Het feministische antwoord op oorlog is: fuck het patriarchaat in elke tijdzone en in elk universum.

Een langere versie van dit essay verscheen in het Engels op Mona Eltahawy’s website Feminist Giant.
Vertaling naar het Nederlands: Julius Koetsier.

women-3422243_1280

Hoe crises vrouwen het hardst raken

Hun kennis wordt afgepakt, hun werk voor lief genomen.

verhaal van de dag boekenlijst

‘Zeven vinkjes’? Deze vrouwen van kleur schreven daar (allang) over

Zeven leestips van Munganyende Hélène Christelle.

https___bucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com_public_images_1861e04f-877a-47b9-9767-9176281cabb5_2048x1536

Over de auteur

Mona Eltahawy schrijft voornamelijk over feminisme en het patriarchaat.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief