Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Na 17 maart is het politieke draagvlak om klimaatverandering aan te pakken zwakker dan ooit. Toch zal er, linksom of rechtsom, iets gedaan moeten worden om de doelstellingen voor verdere CO2-reductie te halen. Want uitstellen van klimaatbeleid maakt het er niet goedkoper op.

Het liefst voer je maatregelen in die door de hele Nederlandse bevolking worden gesteund. Maar hoe overtuig je partijen (en hun achterban) die niets met klimaatbeleid op hebben van het belang ervan? In de hoop de klimaatontkenner beter te leren kennen, bladerde ik door de verschillende verkiezingsprogramma’s van PVV, FvD en JA21.

JA21 en FvD zijn voor klimaatadaptatie – best raar voor partijen die niet geloven in klimaatverandering

Eerste wat mij opvalt: PVV, FvD en JA21 spreken zichzelf behoorlijk tegen in hun eigen verkiezingsprogramma’s. Ze vinden de strijd tegen klimaatverandering ‘zinloos en onbetaalbaar’ (PVV), al willen ze wel werken aan ‘klimaatadaptatie, dus aanpassing aan het klimaat, om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen in plaats van vruchteloos strijd voeren tegen het klimaat zelf’ (JA21). Ook FvD is voor adaptatie – best raar voor een partij die niet gelooft in klimaatverandering. Waar moet je je dan aan aanpassen? Volgens datzelfde Forum wordt CO2 ‘een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde’ die ‘leidt […] tot een aarde met meer bomen en planten’. In werkelijkheid zetten bomen en planten maar een kwart van de totale CO2-uitstoot om in zuurstof. Bovendien komen er bij meer CO2-uitstoot niet ook meer bomen en planten – eerder het tegenovergestelde.

Het tweede wat opvalt: PVV, FvD en Ja21 pleiten allemaal voor CO2-vrije energieopwekking door kernenergie en ze ondersteunen toekomstige thorium-reactoren. Dit spreekt de eerdere stellingen tegen. Waarom immers niet gewoon kolen blijven stoken als CO2 zo goed en belangrijk is voor de natuur?

Tussen al het klimaatsceptische geweld kwam ik één onopvallend woordje tegen. Het woordje schoon. Alle partijen gebruiken het. De PVV vindt Nederland ‘een land met een prachtige natuur, een schone lucht en een goed milieu’. Forum voor Democratie heeft het over ‘schonere lucht, bodem en water. Meer bomen, meer natuur. Er in vertoeven is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid’. De ontkenners van de klimaatcrisis willen blijkbaar wél allemaal een ‘schone natuur’.

Dit verklaart meteen ook de afkeer voor zonneweides en windmolens; daar hebben ze schoon genoeg van. Die passen niet in het idyllische plaatje van schone natuur en oer-Hollandse landschappen. JA21 wil deze schoonheid beschermen en is ‘voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven’. Het lijken opeens wel ware boomknuffelaars.

Hier ligt dan ook de sleutel voor een breed gedragen klimaatbeleid waar ook PVV, FvD en JA21 zich achter scharen. Door ons groene taalgebruik aan te passen, komen we misschien wel nader tot elkaar op het gebied van klimaatverandering tegengaan. Schoon als het nieuwe duurzaam. Noem het geen CO2-belasting, maar maak er ‘schoonmaakkosten’ van. Zet zonnepanelen niet in een weiland, maar gewoon op daken. Eenmaal uit het zicht van de zelfverklaarde natuurliefhebber sputtert niemand meer tegen. Opgeruimd staat netjes. Leg de nadruk op luchtvervuiling voor de overstap naar elektrische auto’s. Het vieze fijnstof is de vijand, dus weg met alle auto’s op diesel en benzine. Wie weet wordt met deze nieuwe saus de grote groene uitdaging op ons bord wat makkelijker te verteren voor de klimaatontkennende partijen.

Protecting world from Coronavirus COVID 19 novel corona outbreak

Wat als we het klimaat net zo serieus namen als corona?

'De politiek moet nú investeren in klimaatbeleid, voor het te laat is.'

Daniel_OneWorld-243-2

De vervuiler betaalt (nog lang niet)

De overheid wil de grote jongens te vriend houden, dus tot 2025 betalen zij geen cent.

EWalvisch_280120_Daniel_Poolen_505

Over de auteur

Daniël Poolen (1985) werkt bij de Rabobank als duurzaamheidsonderzoeker op het gebied van circulaire economie en energietransitie met een …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief