Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Volgens 40 vooraanstaande wetenschappers moet er nog een flinke slag gemaakt worden in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 29 van de 169 subdoelen vragen zelfs nog een significante herziening. Dat schreven zij gezamenlijk in een review onder de vlag van het International Council for Science en het International Social Science Council. 

Na het aflopen van de millenniumdoelen stelde de VN 17 nieuwe doelen, met 169 subdoelen, op voor het jaar 2030. Deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen moeten in september 2015 worden aangenomen door de lidstaten. 

29 doelen krijgen ‘rood licht’
Over 49 van de 169 (29 procent) subdoelen zijn de onderzoekers zeer goed te spreken. Deze zijn duidelijk geformuleerd, geïntegreerd met andere doelen en thema’s, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en concreet genoeg om bruikbaar en meetbaar te zijn. Aan 29 doelen moet nog veel gebeuren, zij krijgen ‘rood licht’. Een voorbeeld onder doel 8 (inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen) is subdoel 8.3, waarin wordt gesteld dat lidstaten ontwikkelingsbeleid gaan voeren dat productiviteit, werkgelegenheid, ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunt. De wetenschappers stellen dat dit doel maar moeilijk meetbaar is.

Figuur. Beoordeling duurzame ontwikkelingsdoelen VN. Uit: ICSU, ISSC (2015): Review of targets for the sustainable development goals: the science perspective. Paris: International Council for Science (ICSU).

Verder missen de onderzoekers een algemeen, overkoepelend doel waar alle doelen samen aan bijdragen en moet de wisselwerking tussen de verschillende doelen duidelijker worden uitgewerkt. 

Aandacht voor structurele veranderingen
Gelukkig kunnen de wetenschappers ook nog meer positiefs melden over de doelen zoals die zijn opgesteld door de VN. De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen worden een grote stap vooruit genoemd op de eerdere millenniumdoelen. De nieuwe doelen gaan bijvoorbeeld veel meer in op structurele veranderingen die bijdragen aan ontwikkeling zoals het verkleinen van ongelijkheid, stimuleren van duurzaam consumentengedrag en aandacht voor de negatieve effecten op het milieu. Al met al wil de review steun en achtergrond bieden aan verdere onderhandelingen en aan de vertaling van de doelen naar de nationale context.

670

Over de auteur

Lette Hogeling doet bij NCDO onderzoek naar wat Nederlanders weten en vinden van mondiale vraagstukken en hoe dit in hun gedrag tot …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief