Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Maar zo’n wereld is nog lang niet gerealiseerd als we kijken naar de huidige situatie. Het is bijna 2015 en de millenniumdoelen lopen af. Men dacht vijftien jaar geleden, bij de opstelling van de huidige doelen, dat we nu al zo’n gelijkwaardige wereld bereikt zouden hebben. Alhoewel we er langzaam naartoe streven, zijn we er nog lang niet!

Zehra Sariaslan is jongerenvertegen-
woordiger naar de Verenigde Naties. Daarnaast studeert ze
Internationaal Publiek Recht aan de Universiteit Utrecht. Zehra zet zich in het kader van haar functie met name in voor vrouwenrechten en de 'post-2015' agenda.

Rol van vrouwen
In 2015 worden er nieuwe internationale afspraken gemaakt die de millenniumdoelen op zullen volgen. Voor mij is de grote vraag welke rol vrouwen toebedeeld krijgen in dat proces. Vrouwen vormen de bouwstenen van de samenleving. Daarom hoort de gelijkheid van vrouwen en mannen niet alleen een op zichzelf staand doel te zijn, maar hoort de rol van vrouwen ook erkend of ‘gemainstreamd’ te worden in de rest van de zogenaamde ‘post-2015’ doelen.

Terughoudend
Met het post-2015 raamwerk kunnen we een meer gelijkwaardige en duurzame wereld realiseren. Hierin speelt gendergelijkheid een grote rol. Desondanks wordt gendergelijkheid nog altijd gezien als een ondermijnende factor in het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Als het aankomt op sekse/geslacht zien we van veel landen een terughoudende houding.

Verenigde Naties
Dit heb ik ook gemerkt tijdens mijn werk. Als jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties zet ik mij met name in voor vrouwenrechten. In oktober vorig jaar heb ik een speech mogen geven aan de 193 landen van de Algemene Vergadering van de VN. Mijn speech ging over vrouwenrechten en jongerenparticipatie. Wanneer woorden als sekse en geslacht voorbij komen in de vergaderzalen van de VN, houden veel landen zich gedeisd of gaan ze juist de discussie aan. Dit zorgt ervoor dat de resoluties die aangenomen worden algemene en neutrale teksten bevatten. Veel landen moeten zich er namelijk in kunnen vinden. Deze neutrale resoluties moeten vervolgens ook nog eens geïmplementeerd worden.

Moeizaam
Je kan het al raden: het is een nogal moeizaam verlopend proces. Maar dit betekent niet dat we moeten opgeven! Als we blijven vechten voor onze ideale wereld, dan kan de wereld er in 2030 er stuk beter uit zien qua gendergelijkheid. Ook zal de realisatie van de andere doelen dan een stuk makkelijker worden.

Gelijkwaardige participatie
Niet alleen vrouwen, maar ook jongeren moeten betrokken worden in het gehele proces. Wij zijn een jonge, ambitieuze en sterke generatie die een grote potentie heeft om duurzame uitdagingen aan te gaan. Jongeren zijn niet alleen de leiders van morgen, maar ze zijn ook de jeugdleiders van vandaag! En daarom mogen ze niet vergeten worden.

Met de participatie van jongeren en vrouwen, en met meer verbinding tussen verschillende generaties, kunnen we onze gemeenschappelijke doelen voor de komende tijd realiseren. Er kan namelijk geen sprake zijn van vrede, vooruitgang en welvaart zonder de gelijkwaardige participatie van vrouwen en jongeren over de hele wereld!

Over de auteur

Zehra Sariaslan is jongerenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Daarnaast studeert ze Internationaal Publiek Recht aan de …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief