Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

 

Bestaan er kampen in Noord Korea? Kim Young Un zegt, natuurlijk, van niet, de ideale Juchi maatschappij heeft geen straf nodig om haar onderdanen aan het lijntje te houden, alweer volgens Kim.

De ideologie, Juchi is gericht op het elkaar in de gaten houden, bespioneer je buurman, vriend, collega, ouders, dus zelfs die Noord Koreanen die met anderen in aanraking komen zullen hetzelfde zeggen.

Volgens diverse Nederlandse bronnen zitten er zo’n 200 000 mensen in kampen. Bronnen van zeer divers pluimage, van christenen verbonden aan kerken of sites, zoals Open Doors, tot de alledaagse pers. Ook zijn er boeken geschreven door mensen die uit de onmenselijke omgeving van zo’n kamp konden ontsnappen.

In Noord-Korea zijn enkele concentratiekampen aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn die gelegen nabij Yodok en Hoeryong. De situatie verschilt per kamp. De straffen variëren van dwangarbeid waarbij het verboden is te spreken of te lachen, de hele dag stilzitten zonder te bewegen tot ernstige mishandeling en marteling. Er zijn getuigenverslagen waarin gemeld werd dat er (chemische) wapens worden getest op gevangenen, waaronder gezinnen met kinderen. Schattingen van het aantal mensen dat in concentratiekampen opgesloten zit variëren van 150.000 tot 200.000 (dat is 1% van de bevolking).  De Noord-Koreaanse overheid ontkent het bestaan van de kampen.

De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, Navi Pillay, deed op 14 januari 2013 een oproep om te komen tot een internationaal onderzoek naar de schendingen van de mensenrechten in Noord-Korea, die volgens haar al tientallen jaren geschieden in de vorm van verkrachtingen, martelingen, standrechtelijke executies en slavenarbeid.

Onder dit artikel staan een paar links met meer informatie.

Bestaat er honger in Noord Korea? Natuurlijk niet zegt Kim Young Un. De wekelijkheid is anders: Noord-Korea produceert te weinig voedsel om de 24 miljoen zielen tellende bevolking te voeden. Het land valt terug op de beperkte import van voedsel en voedseldonaties uit het buitenland om het tekort aan te vullen. Ongeveer 16 van die 24 miljoen moeten aankloppen bij de regering voor voedsel, hoeveel daarvan dat niet durven is onbekend. De Verenigde Naties hebben voor 2012 een bede doen uitgaan voor 157 miljoen euro. Dat geld is nodig om de hongerigen te voeden, maar ook om te investeren in programma's die erop gericht zijn een chronische voedseltekort te voorkomen.

Gaat er nu iets veranderen in Noord Korea? De raketten, die zo dreigend in stelling gebracht werden, enige weken geleden, zijn weer uit hun lanceerinstallatie gehaald, en opgeslagen. De oefeningen van Zuid Korea en de Verenigde Staten zijn weer voor een jaartje opgeschort.

Maar nu het bijzondere bericht:

De voorzitter van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, ambassadeur Remigiusz A. Henczel (Polen), kondigde vandaag de benoeming van van Michael Donald Kirby uit Australië en Sonja Biserko van Servië, die zich zullen voegen bij Marzuki Darusman, de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de Democratische Volksrepubliek Korea, om te dienen als de leden van de onderzoekscommissie naar mensenrechtenschendingen in de Democratische Volksrepubliek Korea, gemandateerd door de Raad tijdens de laatste zitting. De heer Kirby zal dienen als voorzitter van de drie-persoons commissie.

De Raad heeft op zijn tweeëntwintigste zitting van 22 maart 2013  besloten om, voor een periode van een jaar, de onderzoekscommissie te benoemen om de systematische,  wijdverspreide en ernstige schendingen van de mensenrechten in de Democratische Volksrepubliek Korea te onderzoeken met het oog op zorgen voor volledige verantwoording, met name voor overtredingen die kunnen neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid.

Volgens de resolutie 22/13 van de Raad, worden schendingen onderzocht die betrekking hebben tot het recht op voedsel, de rechten in verband met gevangenis kampen, foltering en onmenselijke behandeling, willekeurige detentie, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, het recht op leven, vrijheid van beweging, en gedwongen verdwijningen, ook in de vorm van ontvoeringen van onderdanen van andere staten.

De resolutie heeft ook toestemming gegeven voor een verlenging met een jaar van het mandaat van de speciale rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in de Democratische Volksrepubliek Korea, een post die werd opgericht in 2004 en momenteel vervuld wordt door de heer Darusman, en besloot dat hij zou moeten dienen als een van de leden van de drie-persoons commissie. In deze beslissing drong de Raad er ook bij de regering van de Democratische Volksrepubliek Korea op aan om een ​​volledige, snelle en ongehinderde toegang van humanitaire hulp te waarborgen en om volledig samen te werken met de speciale rapporteur en de commissie van onderzoek.

In dezelfde resolutie wordt de commissie gevraagd een mondeling update te presenteren aan de Mensenrechtenraad op zijn vierentwintigste zitting van september 2013 en aan de Algemene Vergadering tijdens haar achtenzestig sessie, en een schriftelijk verslag aan de Raad bij de vijfentwintigste zitting maart 2014.

Het is eigenlijk niet te verwachten dat Noord Korea medewerking zal verlenen aan het onderzoek, en mocht dat wel zo zijn, dan zeker met heel veel beperkingen. De commissie zal zich moeten beperken to vraagesprekken met getuigen en ex gevangenen.

Maar het is ook mogelijk dat Kim Young Un gaat inbinden, mischien onder druk van zijn generaals, en een wat minder halstarrige houding zal aannemen. Hoop is er altijd!

 

bronnen, links

 

http://www.opendoors.nl/

http://nkhumanrights.or.kr/

http://www.ohchr.org/EN/

http://www.GoogleEarth.com

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief