Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Dit schrijft minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking in haar schriftelijke antwoorden aan de Tweede Kamer op vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling. Een deel van het bedrag voor de VN (55.051.115 euro) is verplicht, de overige 460.579.955 euro is vrijwillig. Het grootste deel van het bedrag, 0,1 miljard euro, gaat naar VN vredesmissies.

De bjidragen hebben grotendeels een algemeen, ongeoormerkt karakter. De Kamer, waaronder SP-Kamerlid Smaling, toont zich daarom kritisch over de hoogte van de bedragen die naar VN-instellingen gaan.

Via zogeheten scorecards wordt het functioneren van de verschillende VN-instellingen beoordeeld. In het voorjaar van 2015 zal een nieuwe set scorecards worden gepubliceerd, schrijft de minister. De resultaten kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, zowel naar beneden voor organisaties die onder de maat presteren, als naar boven voor organisaties die juist goed presteren. In het verleden is bijvoorbeeld UN Habitat gekort in de bijdragen, die organisatie ontvangt  nu slechts incidenteel een bedrag. VN-instellingen kunnen in 2015 namelijk ook geoormerkte bijdragen ontvangen voor de uitvoering van thematische programma’s. De hoogte van deze bijdragen is in veel gevallen nog niet bekend.

Foto: (cc) United Nations Photo.

Over de auteur

Ellen de Lange schrijft over klimaat en duurzaamheid en was projectleider data bij OneWorld
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief