Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

 

Edward Snowdon heeft het recht om asiel aan te vragen en de Verenigde Staten moet zich niet bemoeien met dat recht. 
De situatie van Edward Snowden en vermeende grootschalige schendingen van het recht op privacy door surveillance programma's brengt een aantal belangrijke internationale mensenrechten kwesties naar voren die moeten worden aangepakt,  zo heeft de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, Navi Pillay, vrijdag gezegd. 
 
De excuses voor het surveillance, nationale veiligheid en criminele activiteiten zijn niet voldoende voor de omvang en reikwijdte van het afluisteren en het recht op privacy wordt niet beschermd. 
 
 
De regeringen met die zich bezighouden met deze vorm van observatie moeten zich ervan bewust zijn dat zonder voldoende waarborgen om het recht op privacy te beschermen, ze eigenlijk een negatieve invloed op het genot van de mensenrechten en fundamentele vrijheden riskeren. 
 
 
 "Zowel artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten geven aan dat niemand mag worden onderworpen aan willekeurige inmenging in iemands privacy, familie, thuis of zijn briefwisseling, en dat iedereen het recht heeft op de bescherming van de wet tegen zodanige inmenging of aantasting, " zei de Hoge Commissaris. 
 
 
Mensen kunnen er niet meer op vertrouwen dat hun privé-communicatie niet overmatig wordt onderzocht door de Verenigde Staten nadat Edward Snowdon openbaar heeft gemaakt dat het Amerikaanse National Security Agency zich uitgebreid bezig houdt met het observeren van mensen, niet alleen in eigen land, maar ook in Zuid-Amerika en in Europa. Telefoonlijnen, het internet en zelfs gewone post worden onderzocht. 
 
 
De Amerikaanse regering probeert heel hard om Snowdon tegen te houden bij het bereiken van een van de landen die asiel hebben aangeboden om politieke of humanitaire redenen. 
 
 
"Het recht op privacy, het recht op toegang tot informatie en de vrijheid van meningsuiting zijn nauw met elkaar verbonden. Het publiek heeft het democratische recht om deel te nemen aan het openbare leven en dit recht kan niet effectief kan worden uitgeoefend door uitsluitend te vertrouwen op geautoriseerde informatie", zei Pillay . 
"Uit het geval Snowden's is gebleken dat personen die informatie naar buiten brengen over zaken die gevolgen hebben voor de mensenrechten, alsmede het belang van de eerbiediging van het recht op privacy, recht moeten hebben op bescherming.” zei Pillay. 
 
 
"De nationale rechtsstelsels moeten ervoor zorgen dat er voldoende mogelijkheden voor individuen zijn om schendingen van de mensenrechten openbaar te maken en om hun bezorgdheid te uiten zonder angst voor represailles," voegde ze eraan toe. 
 
 
Voormalige speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden bij de bestrijding van terrorisme, Martin Scheinin, heeft verklaard: "Betrouwbare feitelijke informatie over ernstige schendingen van de mensenrechten door een inlichtingendienst zal het meest waarschijnlijk komen van binnen de dienst zelf. In deze gevallen weegt het algemeen belang van openbaarmaking zwaarder dan het algemeen belang van de niet-openbaarmaking.Dergelijke klokkenluiders moet worden beschermd tegen juridische represailles en disciplinaire maatregelen bij de openbaarmaking van ongeoorloofde informatie." 
 
 
De VN-verklaring inzake het recht en de verantwoordelijkheid van individuen, groepen en maatschappelijke instanties voor de bevordering en bescherming van universeel erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden * bevat belangrijke bepalingen voor de bescherming van het recht op verdediging van de mensenrechten. Degenen die informatie openbaar maken waarvan ze redelijkerwijs mogen aannemen dat het om het plegen van schendingen van de mensenrechten gaat hebben recht op een dergelijke bescherming. 
 
 
"Zonder vooruit te lopen op de geldigheid van een asielaanvraag door Snowden, doe ik een beroep op alle staten om het internationaal gewaarborgde recht op asiel te respecteren, in overeenstemming met artikel 14 van de Universele Verklaring en artikel 1 van het VN-Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, en om dergelijke aanvraag te beantwoorden in overeenstemming met hun internationale wettelijke verplichtingen, "zei Navi Pillay. 
 
 
* De verklaring over het recht en de verantwoordelijkheid van individuen, groepen en maatschappelijke instanties voor de bevordering en bescherming van universeel erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden kan hier worden gevonden: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf 

 
 
 
bron: Office of the UN High Commissioner for Human Rights, foto; Wikimedia Commons 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief