Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Afgelopen woensdag, 12 juni, was de dag van de sponsorloop Lorentzschool! Net als de afgelopen twee jaar gaat de gehele opbrengst naar stichting Che Amigo. Met het geld wil Che Amigo een (school)bus aanschaffen voor de kinderen uit Barrio Raffo, een sloppenwijk in Buenos Aires. Deze bus kan zorgen voor veilig schoolvervoer, maar tevens allerlei sportieve en culturele uitstapjes mogelijk maken, georganiseerd door jeugdcentrum Club 25 de Mayo. In dit centrum komen wekelijks meer dan 400 kinderen bij elkaar voor allerlei (naschoolse) activiteiten. Deze kinderen hebben zelf veelal geen speelgoed en geen geld om naar een sportvereniging te gaan, of om een hobby uit te oefenen. In het jeugdcentrum kunnen zij leren voetballen, schilderen, dansen en zingen. Maar er is ook veel aandacht voor sociale omgangsvormen. Het hart van de club is een groep enthousiaste vrijwilligers die de kinderen niet alleen les, maar ook veel aandacht en liefde geven en met hen praten over problemen zoals ruzie en geweld thuis, of onveiligheid in de buurt.

Voor uitwedstrijden (voetbal), of dans- en muziekoptredens, die erg leuk zijn voor de kinderen om bij te wonen, wordt nu iedere keer een bus gehuurd, wat erg duur is in Argentinië. Met het geld wat door aanschaf van een bus bespaard wordt kunnen nieuwe activiteiten worden opgezet. Één van de dromen is het inrichten van een computerzaaltje, waar kinderen dan gratis computerlessen kunnen volgen.

 

Alle kinderen van de Lorentzschool kregen ruim voor de dag van de sponsorloop een formulier waarop sponsoren konden aangeven voor welk bedrag zij een kind wilden steunen. Het kon een vast bedrag zijn, maar ook een bedrag per 250 afgelegde meters. Vlak voor de sponsorloop kregen de kinderen op school een stempelkaart uitgereikt waarop tijdens de loop bijgehouden werd hoeveel meter zij aflegden.

 

Rond negen uur knipte oprichter van stichting Che Amigo, Jasper Wegman, het lint door en waren de eerste deelnemers begonnen aan het 750 meter lange parcours. Het waren de kleuters die onder begeleiding de spits afbeten en hand in hand de straten doorgingen. Allemaal hadden ze een leuke naam bedacht voor hun team en er was minstens net zo veel aandacht besteed aan hun outfit. De tweede ronde, bestond uit de kinderen van de groepen drie en hoger. Alle kinderen leken er veel zin in te hebben en werden aan de zijlijn toegejuicht door familie, vrienden en vrijwilligers. De start en tevens finish, was mooi aangekleed en er was een dj die de sfeer er goed in had zitten. Kinderen hadden na het rennen daardoor zelfs nog energie over om flink te dansen! De charitatieve commissie had voor ijsjes gezorgd, die na afloop een klein beetje verkoeling brachten.

 

Op 12 juli a.s. wordt het eindbedrag bekend gemaakt. Wij hopen op een evenaring van het bedrag van vorig jaar, maar we blijven dus allemaal nog even in spanning… Ik wil de kinderen, hun sponsoren, de vrijwilligers van de Lorentzschool, Unity FM en iedereen die en steentje heft bijgedragen, nogmaals hartelijk danken voor de mooie ervaring en de steun aan de kinderen in Argentinië!

 

Voor iedereen die een indruk wil krijgen van de sponsorloop, bevat de volgende link een kort filmpje van de ochtend.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief