Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Strengere regels voor scheepsbrandstof, die vanaf 2020 van kracht worden, doen het aantal astma-gevallen bij kinderen wereldwijd dalen. Uit simulaties blijkt dat het lagere zwavelgehalte de impact halveert.

Luchtvervuiling door schepen is een groot probleem voor de volksgezondheid, met name voor landen die dicht bij drukke scheepvaartroutes liggen, zoals China, Singapore, Panama en Brazilië. Een van de belangrijkste gevolgen is astma bij kinderen: jaarlijks worden 14 miljoen gevallen van astma toegeschreven aan de uitstoot van schepen.

Als in 2020 nieuwe regels van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van kracht worden, zou het zwavelgehalte in scheepsbrandstof dalen van 3,5 naar 0,5 procent. Dankzij die ingrepen zal de brandstof de helft minder gevallen van astma veroorzaken, berekenen onderzoekers in een studie in Nature Communications. Het totale aantal gevallen van astma bij kinderen kan daardoor met zo’n 3,6 procent dalen.

Longkanker
De scheepvaart is ook jaarlijks verantwoordelijk voor naar schatting 400.000 vroegtijdige overlijdens door longkanker en hart- en vaatziekten per jaar. Dat is 7 tot 8 procent van alle overlijdens door luchtvervuiling wereldwijd. Ook op dat vlak zullen de nieuwe regels een vergaande impact hebben, en ongeveer een derde van de overlijdens vermijden.

Om tot de berekening te komen maakten de wetenschappers gebruik van de laatste gegevens over de scheepsroutes en projectiedata voor de volgende jaren. Ze simuleerden ook de chemische reacties van de uitstoot in de atmosfeer, de verspreiding van de vervuiling en de impact op de luchtkwaliteit in stedelijke centra.

“Uit onze resultaten blijkt dat de nieuwe regels een positieve impact hebben, maar ook dat er nog meer voordelen geboekt kunnen worden met minder vervuilende schepen”, zegt James Winebrake, hoogleraar aan het Rochester Institute of Technology en een van de auteurs van de studie.

Klimaatverandering
Opvallend is wel dat de ingreep een minder positieve impact heeft op de klimaatverandering. De partikels in de vervuiling weerkaatsen immers ook het zonlicht en helpen om witte wolken te creëren, waardoor ze de opwarming van de aarde vertragen.

Het gebruik van schonere scheepvaartbrandstof neemt dat remmend effect voor een deel weg. Daardoor stijgt de druk om in andere sectoren de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen.Daar komt nog bij dat de scheepvaart blijft groeien naar analogie met de wereldeconomie, en daarmee ook de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Ondanks de nieuwe regels zal de uitstoot van het zeeverkeer daardoor verantwoordelijk blijven voor zo’n 250.000 overlijdens en 6,4 miljoen gevallen van astma bij kinderen. De wetenschappers pleiten daarom voor nog strengere maatregelen na 2020.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief