Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Fraude
Terwijl de straten vol stroomden met juichende en zingende FSLN supporters, kwamen de berichten van fraude binnen. Zowel de observanten van de Europese Unie en de Organisation of American States (OAS) hebben verklaard dat de verkiezingen niet transparant verlopen zijn. Ik sprak met Maria over haar ervaringen, zij vertelde mij dat zij twee jonge FSLN supporters uit haar buurt had gehoord op de verkiezingsdag. De een zei: “Heb je al gestemd?”, de ander antwoordde “Ja, ik heb al gestemd in buurt A, B en C, maar ik moet nog naar D, E en F.” waarop de een antwoordde “Nou opschieten dan, ze gaan bijna dicht!”. Ook Elisabeth vertelde mij dat ze had gezien hoe FSLN-stemmers meerdere stembiljetten per persoon kregen.

Gevechten
Na de verkiezingen raakten aanhangers van het FLSN en PLI-UNE slaags. Er zijn vier mensen om het leven gekomen en er vielen vele gewonden. Op het eerste gezicht lijkt in Nicaragua ná de verkiezingen alles hetzelfde, maar toch heeft er sinds 6 november een belangrijke verandering in het parlement plaatsgevonden. Het FSLN heeft nu namelijk de meerderheid van de zetels in het parlement. Hiermee kan één partij allerlei constitutionele veranderingen doorvoeren en Ortega zijn presidentschap voor de toekomst garanderen.

Vooruitgang
Of Ortega zonder fraude tijdens de verkiezingen ook gewonnen had? Waarschijnlijk wel. De populariteit van de partij is immers wijd verspreid. Dit komt niet alleen door de extreme propaganda en omkoperij maar ook door de gedaalde armoede sinds het opnieuw aantreden van Ortega in 2007. In de periode van 1993 tot 2002 daalde armoede met 9%, terwijl tussen 2005 en 2009 deze groeide tot 12% (INIDE). Cijfers van de Wereld Bank tonen aan dat het percentage mensen onder de armoedegrens ook gedaald is van 65.5% tot 57% tussen 2005 en heden (World Bank, 2011). Vooruitgangen als deze zijn cruciaal voor een land als Nicaragua en daarom is de kans groot dat ook zonder fraude Ortega gewonnen had. Zeker is wel dat de winstmarge dan minder groot geweest zou zijn.

Democratie en Ontwikkelingssamenwerking
Terwijl de steun van Hugo Chavez aan Ortega op dit moment geschat wordt op 500 miljoen dollar per jaar; neemt de steun van westerse landen af. Na de frauduleuze gemeente verkiezingen in 2008 hebben de Verenigde Staten 64 miljoen dollar aan ontwikkelingsteun afgezegd. De V.S. was niet het enige land; ook Denemarken, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Finland en Nederland hebben sinds die tijd ontwikkelingsteun aan Nicaragua gedeeltelijk stopgezet. Dit was grotendeels te wijten aan de bezuinigingen binnen de OS-sector en de keuze om het beleid meer op Afrikaanse landen te richten, maar Ortega maakt door frauduleuze verkiezingen de keuze nu wel gemakkelijker. In Nicaragua, het armste land van Centraal Amerika, zal dit uiteindelijk de armsten raken. Westerse landen eisen over het algemeen een democratie als voorwaarde voor ontwikkelingsteun. Het blijft echter de vraag, wat komt eerst: ontwikkeling of democratie? En hoe verhouden ontwikkeling en democratie zich tot elkaar?

Braindrain
Door de sterke politisering van de samenleving langs partijpolitieke lijnen reikt de macht van het FSLN verder dan de politiek. Ik sprak met verschillende mensen in León die uitlegden dat een kritische mening over de regering in Nicaragua je jouw baan kan kosten. Hoogopgeleide jongeren die niet achter het FSLN staan hebben soms het gevoel dat ze geboycot zullen gaan worden in de toekomst. Zij praten dan ook over hun dromen om te emigreren om elders een nieuwe start te kunnen maken. Jammer genoeg zijn het juist deze jongeren die het land in de toekomst nodig zal hebben om gemeenschappelijke dromen over democratische idealen te verwerkelijken.

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief