Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Dit artikel maakt deel uit van de serie ‘2015: The future we want’ die OneWorld in 2013 initieerde.    

Deze discussie over de  post-2015 agenda biedt goede hoop voor een meer inclusief proces dan 12 jaar geleden, toen de Milleniumdoelen werden opgesteld door de Verenigde Naties. Maar de rol die migranten zouden kunnen spelen wordt nog steeds niet serieus genomen als volwaardige bijdrage in ontwikkelingssamenwerking.

Dit terwijl er hier enorme financiële en intellectuele potenties en mogelijkheden liggen voor ontwikkelingssamenwerking. Een gemiste kans: juist nu er in deze sector flink bezuinigd wordt, moeten we ons concentreren op geld en middelen die al  ter handen zijn.

Migranten ontwikkelen hun thuisland
Ontwikkelingssamenwerking verandert. Er zijn steeds meer nieuwe niet-traditionele ontwikkelingsactoren die worden aangewend bij het realiseren van de millenniumdoelen. Migranten zijn een goed voorbeeld: zij hebben enorme bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van hun land van herkomst. Millenniumdoelen zoals armoedebestrijding en verbetering van de gezondheid van de lokale bevolking zijn direct gefinancierd dus, door diaspora. Migranten doen dit onder andere door geld aan familie te sturen,  handel en investeringen in hun thuisland gemakkelijker te maken, door vrijwilligerswerk uit te voeren en door kennis en expertise over te dragen die zij hebben opgedaan in het gastland. Bovendien bevorderen zij remigratie en brengen zij diaspora-toerisme.

Volgens het world bank factbook is in 2011 het totale bedrag dat diaspora wereldwijd heeft verzonden naar het land van herkomst, geschat op 325 miljard dollar. Dit is in vergelijking met de 133,5 miljard dollar ontwikkelingshulp (ODA) uit donorlanden een enorm bedrag. Doordat migranten niet worden opgenomen als serieuze partner in de strijd tegen armoede werken zij geïsoleerd en blijven hun bijdragen aan de realisatie van de Millenniumdoelen vaak onopgemerkt.  

Fatumo Farah (41) is directeur van de diaspora-organisatie Hirda.

Nadruk op terugkeerbeleid
Tot nu toe gaat migratie en ontwikkeling  nog te veel over zaken als grenscontroles en het terugkeerbeleid en te weinig over hoe we migrantenpotentie beter kunnen benutten. Een belangrijk aandachtspunt voor de post-2015 agenda is hoe we effectief kunnen samenwerken met en gebruik kunnen maken van migranten in ontwikkelingssamenwerking. Het is aan de overheden en migrantenorganisaties om financiële en sociale terugzendingen op een verantwoorde manier richting te geven en verder uit te breiden.

Zo heeft Himilo Relief and Development Association (HIRDA) een diasporadatabase opgezet om deze zendingen aan te moedigen en in goede banen te leiden: migranten kunnen zo bijdragen aan projecten die aansluiten bij hun ervaring en expertise. Ook op beleidsniveau moet verandering komen. Er kan bijvoorbeeld een belastingaftrek van geldzendingen komen, of er kan een diaspora investeringsfonds worden gestart om de investeringen in het land van herkomst te stimuleren.  

Gemiste kans
De erkenning van de diaspora als serieuze mondiale partner is een voorwaarde voor het streven naar een wereld zonder armoede. Migranten zijn nog steeds een ‘untapped resource’. Een kans dus voor de post-2015 agenda: door het opnemen van de migranten in de nieuwe doelstellingen kan er samengewerkt worden aan een effectieve armoedebestrijding.

Foto: Anaïs Lopez.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief