Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Meer dan geregeld krijg ik de vraag hoe het er voor staat met Talent Beyond Limits. Of wanneer ik de volgende groep professionals ga begeleiden in het volgende programma.

Vaak uit interesse. Men is nieuwsgierig en vind het leuk om zichtbaar te zien wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. Even vaak is het ook een verkapte vraag naar prestatie en resultaat. Men wil output. Vooral: Wat levert het op? En wanneer levert het op?

Deze discussie is ook meerdere malen stevig gevoerd in de afgelopen maanden binnen het Nederlandse team en samen met de Ghanese counterpart. Ik erken de relevantie ten zeerste. Maar leid ook terug naar de basis en het ontstaan van Talent Beyond Limits: Realising Africa's full potential !

Met de volgende terminologie te onderschrijven:
– Duurzame ontwikkeling en duurzaam resultaat
– Gelijkwaardig en duurzaam partnerschap
– Paradigma shift in Noord-Zuid verhouding
– Ownership in ontwikkelingsland
– Publiek-privaat partnerschap
– Social Performance, social impact
– Persoonlijk en authentiek leiderschap

Practice what you preach
Vraag blijft wat mij betreft altijd: Hoe geef je in de praktijk vorm aan dit soort begrippen? Talent Beyond Limits is namelijk een traject van daden. Het dient 'Best practices' op te leveren. Het dient een voorbeeld te zijn voor innovatie in de ontwikkelingssector en samenwerking publiek-private sector.

Het gaat niet om roepen dat je het verschil maakt, maar om werkelijk het verschil maken.

Dat betekende: niet op Nederlandse snelheid voortvarend richting resultaat denderen na ons verblijf in Ghana in november. In plaats daarvan hebben we in de afgelopen maanden vooral veel aandacht besteed aan ons eigen persoonlijk leiderschap. En aan het vorm geven van onze samenwerking op afstand met Ghana.

Output
Wat mij betreft is er zichtbaar resultaat geboekt:
– in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de teamgeest.
– in de wijze waarop mensen invulling geven aan gelijkwaardig en duurzaam partnerschap.
– in het begrip dat Nederlandse deelnemers uit het bedrijfsleven, hebben van de complexiteit van vraagstukken in ontwikkelingssamenwerking en wat nodig is voor ontwikkeling in Afrika.
– in het wederzijds begrip van verschillen tussen functioneren in bedrijfsleven en publieke sector en hoe je van elkaar kunt leren.

We hebben allerlei uitdagingen en frustraties voorbij zien komen in het samenwerken op afstand. Over communicatie tussen verschillende culturen, wederzijdse verwachtingen, werktempo, het tackelen van aannames en overtuigingen, de do's en dont's in de inzet van digitale communicatiemiddelen. En uitdagingen met betrekking tot kinderziektes in een uniek, innovatief en veelomvattend traject als dit.

Resultaat is ook dat de zichtbare output voor de buitenwereld nog even op zich laat wachten. Werkelijk realiseren wat je in mooie begrippen als hierboven verpakt, vraagt tijd en continue balanceren tussen proces en output. 'Mijn multiculturele team' heeft zich bekwaamd in dit speelveld.

Outcome
Samen hebben zij nu alles in huis om, met persoonlijk leiderschap als vertrekpunt, output te leveren in de visie van Talent Beyond Limits. Om in daden bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en duurzaam resultaat, gelijkwaardig en duurzaam partnerschap, paradigma shift in Noord-Zuid verhouding, ownership in ontwikkelingsland en het succesvol opzetten van publiek-private partnerschappen.

De volgende fase voor Talent Beyond Limits zal daarom niet vanuit mij of Nederland bedacht en geïnitieerd worden. Die is de uitkomst van een internationaal co-creatie proces van 8 maanden. En het is een logisch vervolg op de behoefte van mensen en organisaties in N-Ghana.  
 

Welkom bij Talent Beyond Limits!
Ben jij professional met minimaal 5 jaar werkervaring en op zoek naar meer zingeving in je werkende leven? Kijk op www.talentbeyondlimits.nl en sluit je aan bij ons groepsprogramma naar Ghana in het najaar van 2013.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief