Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Ontwikkelingssamenwerking werd lange tijd gekenmerkt door hulp vanuit het rijke Noorden naar het arme Zuiden. In de afgelopen jaren is men het er in Nederland echter over eens geworden dat deze vorm van eenrichtingsverkeer niet langer past in de wereld van vandaag. Problemen als armoede en ongelijkheid starten en stoppen niet bij landgrenzen. We leven in een wereld waarin landen niet langer onafhankelijke  eenheden zijn, maar in toenemende mate met elkaar zijn verbonden. Een geïsoleerde focus op de problemen in ontwikkelingslanden leidt dan ook niet tot oplossingen voor deze mondiale vraagstukken. Voedsel- en waterschaarste maken onderdeel uit van mondiale structuren en verwevenheden, en de oplossingen hiervoor kunnen dan ook alleen gevonden worden door deze problemen in eenzelfde mondiale context te plaatsen.

Deze mondiale invalshoek brengt met zich mee dat wat Nederlanders ‘hier’ doen
van invloed is op problemen en oplossingen ‘daar’.In het onderzoek Nederlanders & de Wereld staat het dagelijks gedrag van Nederlanders en hun opvattingen over internationale verbondenheid en internationale verantwoordelijkheid centraal.
Nederlanders vinden in 2013 meer dan in 2012 dat Nederland onlosmakelijk verbonden is met de rest van de wereld. Daartegenover staat echter dat men minder overtuigd is van de gelijkwaardigheid van mensen wereldwijd. Ook voelen Nederlanders zich minder geroepen om problemen die zich niet hier afspelen, te helpen oplossen. Lees voor alle uitkomsten van dit opinieonderzoek het rapport Nederlanders & De Wereld 2013.

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Annemarie van Elfrinkhof doet onderzoek naar de houding, kennis en het gedrag van Nederlanders ten aanzien van internationale samenwerking …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief