Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Nederlander weet weinig van eigen waterverbruik
Nederlanders denken bij de term waterschaarste vrijwel alleen aan hun directe waterverbruik, niet zozeer aan indirect verbruik. Dat er voor de productie van bijvoorbeeld kleding ook grote hoeveelheden water nodig zijn en dat de kledingindustrie en ons consumentengedrag van invloed is op de beschikbaarheid van water elders in de wereld is grotendeels onbekend. Dat blijkt ook uit het kleine deel van de Nederlanders dat kiest voor kleding van duurzame materialen of voor tweedehands kleding. Wel zien Nederlanders het belang van duurzaam omgaan met water: een meerderheid van de Nederlanders vindt dat Nederlandse kledingmerken watervervuiling moeten voorkomen. En dat de kledingindustrie verantwoordelijk moet worden gesteld bij schade aan de natuur als gevolg van kledingproductie.

Hoosbuien verwachten we wel, maar maatregelen nemen we (nog) niet
Een meerderheid van de Nederlanders verwacht dat extreme weersomstandigheden, zoals hoosbuien, in de toekomst vaker in Nederland zullen voorkomen en dat de toegenomen neerslag een gevolg van klimaatverandering is. Ondanks deze verwachtingen neemt slechts een klein deel (17%) maatregelen om de eigen leefomgeving regenbestendig te maken, zoals het schoonhouden van de dakgoten. Mogelijk hangt dit samen met het lage percentage Nederlanders (7%) dat in 2014 last had van wateroverlast. Maar Nederlanders vinden ook dat de lokale overheden en waterschappen in de eerste plaats voor verantwoordelijk zijn voor het beperken van wateroverlast. Slechts 1 op de 17 Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van wateroverlast bij zichzelf.

Kennis over water beperkt
De kennis over (internationale) watervraagstukken is beperkt: Nederlanders vinden weliswaar dat het water in de wereld van iedereen is, maar een meerderheid van de Nederlanders blijkt weinig of onjuiste kennis te hebben over de ongelijke toegang tot water in de wereld. Bewustzijn van watervraagstukken onder burgers wordt door zowel overheid als bedrijfsleven gezien als een belangrijk deel van oplossingen voor waterschaarste, wateroverlast en klimaatverandering. Nederlanders zijn zich bewust van watervraagstukken, maar maken het internationale waterimago van Nederland nog niet helemaal waar. Alles bijeengenomen valt onder Nederlandse burgers nog een wereld te winnen op het gebied van bewustzijn over (internationale) watervraagstukken en het duurzamer omgaan met water.

Nederlanders en water
NCDO deed onderzoek over deze en meer watervraagstukken onder ruim 1.200 Nederlanders. Dit is het volledige onderzoeksrapport:

670

Over de auteur

Lette Hogeling doet bij NCDO onderzoek naar wat Nederlanders weten en vinden van mondiale vraagstukken en hoe dit in hun gedrag tot …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief