Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

President Barack Obama is gastheer van een vluchtelingentop tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York dit weekend. Dat is een dag later dan de VN Top over vluchtelingen en grote migratiestromen. Deze Toppen zijn van belang voor de inzet en verdeling van verantwoordelijkheden tussen regeringen om vluchtelingen op te vangen en te beschermen. In de aanloop naar deze Toppen organiseert War Child een bijeenkomst op hoog niveau met Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Op deze bijeenkomst vragen we aandacht voor de rechten van vluchtelingenkinderen voor onderwijs en psychosociale steun.

Opgroeien in conflict heeft grote negatieve psychosociale en economisch invloeden op kinderen

Volgens de VN zijn er wereldwijd meer dan 28 miljoen kinderen die moeten vluchten door geweld. Elk jaar komen daar meer bij, en als deze trend zich doorzet zullen het er in 2025 meer dan 63 miljoen zijn. Vluchtelingenkinderen ondergaan traumatische ervaringen, zoals het kwijtraken van geliefden of het verliezen van huis en haard. Naast de fysieke gevolgen kunnen ze angstig en moedeloos worden door wat ze meemaken. Onderzoek laat zien dat het opgroeien in conflict, negatieve psychosociale en economische invloeden heeft op kinderen. Kwaliteitsonderwijs is hierbij essentieel voor het herstel van deze kinderen en voorkomt negatieve gevolgen voor het individu of de maatschappij. Helaas gaan nog niet alle vluchtelingenkinderen naar school en we verwachten dat dit aantal in 2025 zal zijn opgelopen tot 12 miljoen.

Kinderen, die vaak heel kwetsbaar zijn, verdienen alle mogelijke hulp bij het verwerken van deze negatieve gevolgen van conflict – daarom heeft de Wereld Humanitaire Top met klem aanbevolen dat onderwijs zo snel mogelijk beschikbaar moet worden gesteld voor vluchtelingenkinderen in het land waar zij belanden.

De onlangs overeengekomen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's – Sustainable Development Goals) stellen dat alle kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, lager- en hoger onderwijs moeten kunnen voltooien. Helaas zijn we nog mijlenver verwijderd van het bereiken van deze doelstelling. Van hun recht op onderwijs komt vaak niks terecht: slechts de helft van de vluchtelingenkinderen gaan naar de lagere school en slechts een kwart gaat naar de middelbare school. Uiteindelijk gaat maar 1 procent naar het hoger onderwijs.

Volgens het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind en het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is onderwijs voor vluchtelingenkinderen een basisrecht. Het naleven van het verdrag staat ten grondslag aan sociale verbondenheid, het geeft toegang tot vitale informatie, het vervult psychosociale behoeften en verschaft een stabiele en veilige omgeving voor degenen die er de meeste behoefte aan hebben.

Gratis en goed onderwijs moet in een veilige en beschermde omgeving worden aangeboden, waarbij het bijdraagt aan de kennisontwikkeling en opbouw van vaardigheden die nodig zijn om vruchtbare, productieve en betekenisvolle levens op te bouwen zonder stress en trauma.

Van het recht op onderwijs komt niks terecht

Christine Pirenne, vertegenwoordigster van het Ministerie van Buitenlandse zaken, zei onlangs dat “niemand meer dan 1 maand school mag missen vanwege een conflict of ramp”. Minister Ploumen zei terecht dat het budget voor noodhulp significant is toegenomen in de afgelopen jaren als gevolg van de toename in het aantal grote crises. De verwachting is dat de vluchtelingencrisis alleen nog maar groter zal worden in de komende jaren, waardoor de noodzaak voor gratis, veilig en kwaliteitsonderwijs een prioritiet moet blijven. Om ervoor te zorgen dat ook in de komende jaren alle kinderen onderwijs kunnen volgen, willen wij de Nederlandse regering vragen om op structurele basis een substantieel gedeelte van haar noodhulpbudget vrij te maken voor onderwijs en ook andere landen aan te sporen dit voorbeeld te volgen.

Oproep

War Child vraagt samen met Unicef, One en Save the Children de Nederlandse regering om voldoende geld beschikbaar te stellen voor noodhulp aan vluchtelingen, waarbij onderwijs wordt benadrukt. Wij dringen er vooral op aan dat Nederland bij de wereldtoppen specifiek aandacht wil vestigen op:

– De noodzaak voor donorlanden en gastlanden om dit schooljaar een plan te maken om op korte termijn alle vluchtelingenkinderen binnen 30 dagen na aankomst goed onderwijs te garanderen. Voor komend jaar wordt ernaar gestreefd minstens 1 miljoen vluchtelingenkinderen van goed onderwijs te voorzien;

– De ontwikkeling van een Rapid Respons Mechanisme, waarbij nieuwe vluchtelingenkinderen binnen korte tijd worden opgevangen en zo snel mogelijk worden voorzien van de benodigde hulp, waaronder psychosociale steun;

– Het opschalen van de onderwijsinfrastructuur, zoals het opleiden van leerkrachten en het verschaffen van passende leermiddelen, om alle kinderen wereldwijd van snelle en gelijkwaardige toegang tot goed onderwijs te voorzien;

Door deze maatregelen zal een belangrijke stap worden genomen om gelijke toegang tot onderwijs wereldwijd te bevorderen. Met deze maatregelen wordt voor een groot deel aan internationale afspraken voldaan, waarmee voorkomen wordt dat de vluchtelingen van vandaag een verloren generatie zullen vormen. De vluchtelingentop biedt aan landen een unieke gelegenheid om hun toezegging aan vluchtelingenkinderen na te komen.

Over de auteur

Tjipke Bergsma is directeur van War Child Nederland. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief