Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Rechters, juristen en advocaten staan paf. Nooit eerder in de geschiedenis van het land stapte een minderjarige naar de rechter. De actie van Rabab betekent dat jongeren heus geinteresseerd zijn in een betere leefomgeving en dat er naar ze geluisterd dient te worden.

De regering ontkent dat zij verantwoordelijk is voor milieuvervuiling. ‘We hebben nauwelijks fabrieken, een industrie of echte vervuilers. Het westen is verantwoordelijk voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daardoor zijn wij ernstig getroffen’, vertelde premier Nawaz Sharif vorig jaar september vooraf aan de klimaatconferentie in Parijs. De meeste Pakistanen geloofden hem.

Bruinkool

De zevenjarige scholiere vindt dat de premier niet de waarheid vertelt. Ver weg in het Tharparkar district in de zuidelijke provincie Sindh worden bijzondere vieze bruinkool en steenkool gedolven als brandstof voor elektriciteitscentrales. Volgens  Rabab Ali is de kooldioxide-uitstoot catastrofaal voor de toekomstige generaties en draagt de vervuiling bij aan het broeikaseffect.

Ze schreef een petitie waarin ze stelt dat deze milieuvervuiling in Sindh in strijd is met de grondwet waarin staat dat iedere burger het recht heeft op een gezond leven

 

Rabab Ali heeft haar strijd voor een beter milieu niet van een vreemde. Haar vader is een milieu-advocaat waarvan er overigens niet veel zijn in Pakistan. Hij daagde onlangs regeringsziekenhuizen in de havenstad Karachi met succes voor de rechter, omdat ze tegen alle afspraken in hun medische afval bij het gewone vuil gooiden.

Gezonde omgeving

Hij hielp zijn dochter met het schrijven van  haar petitie. Aanvankelijk wees de rechter haar juridische verzoek af op basis van haar minderjarige leeftijd. Maar dochter en vader lieten het er niet bijzitten. In hoger beroep werd haar verzoek geaccepteerd.

Het is de eerste keer in Pakistan dat een rechter zal beslissen of de staat een wettelijke verplichting heeft jegens haar burgers in het bieden van een gezonde leefomgeving

 

Een woordvoerder van de regering geeft toe dat het verbranden van steenkool niet zo goed is voor het milieu. Maar het land heeft geen andere keus. Het kampt al jaren met een chronisch tekort aan elektriciteit. ‘Met temperaturen van boven de 45 graden neemt de beschikbare stroom verder af. In  Sindh beschikken we over  175.000.000.000 ton onbenutte steenkoolvoorraden. Iedereen wil wel graag een ventilator of een airco aan’, aldus de regeringswoordvoerder.  De andere optie is nog meer dure aardolie invoeren.

Alternatieven genoeg

Maar milieuactivisten zoals de zevenjarige Rabab Ali  vinden dat er voldoende alternatieven zijn. Zoals het  water dat gratis door de vele rivieren in het hele land stroomt. Schone hydro-elektriciteit is volgens Rabab de oplossing. Maar regionale overheden houden het bouwen van dammen al jaren tegen uit angst dat de ene provincie meer water krijgt dan de ander. Hun achterdocht leidt er toe dat hydro elektriciteit niet van de grond komt.

Pakistan zegt dat er geen weg meer terug is

 

Pakistan zegt dat er geen weg meer terug is. Voor het delven van de steenkool sloot het met China een verdrag van $ 1,2 miljard.  Rabab Ali eist van de rechter dat het handelsovereenkomst wordt ontbonden.

‘Als we de Thar steenkool delven, verhogen we de uitstoot van Pakistan 1000 keer boven het huidige niveau. Dus zou beter zijn om de vieze fossiele brandstof  in de grond te houden’, zegt haar vader.

Recht op gezondheid

Voor de mensen die voor een appel en een ei in de mijn te werk worden gesteld is de leefomgeving geheel ongezond. Ze krijgen het allemaal aan hun longen. De arbeiders zijn over het algemeen Thari’s,  Dalits, een kaste die vroeger bekend stond als 'onaanraakbaren'. Hun rechten op een gezond leven worden eveneens op grote schaal geschonden, staat in de petitie van Rabab.

Maar hoe groot is de kans dat de zevenjarige scholiere de zaak tegen de overheid gaat winnen? Ze heeft de rechtszaak aangespannen op het moment dat het land met de grootste energiecrisis uit de geschiedenis kampt. ‘Onze regering heeft verschillende internationale omgeving verdragen ondertekend waarin ze heeft beloofd de planeet te redden. Ik herinner ze aan hun wettelijke verplichtingen’, zegt een zelfverzekerde Rabab Ali. Binnenkort doet de rechter uitspraak.

wilma2

Over de auteur

Wilma van der Maten woont in Jakarta en werkt als freelance journalist voor onder andere OneWorld, het Parool, DPD, VPRO, VRT en Elsevier.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief