Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Dit artikel maakt deel uit van de serie ‘2015: The future we want’ die OneWorld in 2013 initieerde.    

De politici en vredesactivisten van de toekomst verzamelden zich in Utrecht om zich te buigen over het vervolg van de millenniumdoelen. Hoe willen de jongeren van nu straks de wereld gaan verbeteren?

Twee werkgroepen van de Nationale Jeugdraad staken op een frisse donderdagavond hun hoofden bij elkaar om na te denken over de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Want over twee jaar is het al zover: dan is de deadline voor de wereldwijde millenniumdoelen. Er moet dus een nieuwe agenda komen. Welke thema’s vinden gretig aftrek bij de jongeren?

Onderwijs
It’s the education, stupid! De jongeren vinden onderwijs toch echt het belangrijkste thema. “Onderwijs stond al bij de oude doelen, maar in de nieuwe doelen zou het meer moeten gaan om de kwaliteit, in plaats van het aantal kinderen dat naar school gaat.” Ook wijzen de politici in de dop op het feit dat er plekken zijn waar kinderen wel naar school gaan, maar dan op hun twaalfde alsnog moeten vechten en daardoor niet verder studeren. “En dan kun je je afvragen wat het nut ervan is dat ze die paar jaar onderwijs hebben gehad.”

Duurzaamheid
Ook al hebben ze zich nog maar net verdiept in de stof, de term ‘circulaire economie’ zingt de hele avond rond. Duurzaamheid moet zeker een belangrijk plekje veroveren in de nieuwe agenda. Daarnaast willen ze ook graag dat milieu en water, veiligheid en eerlijke handel toevoegen aan de nieuwe millenniumdoelen.

Gelijke rechten
Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen was al onderdeel van de millenniumdoelen, maar jongeren zijn van mening dat er meer onderwerpen – zoals geaardheid en religie – binnen dit thema passen. Maar er kan ook gedacht worden aan gelijkheid op gebied van voedselzekerheid en gezondheidzorg. Of het recht op een veilige omgeving. Een breed thema, maar wel een belangrijke basis. “En die basis moet gewoon goed zijn, want anders kunnen we ook niet verder”.

Vrede en veiligheid
Wereldwijde veiligheid en vrede, dit thema lijkt een beetje naar achtergeschoven te zijn bij de huidige millenniumdoelen. Maar juist in conflictgebieden zie het belang daarvan toenemen. Daarom zijn deze twee onderwerpen voorwaarden voor het bereiken van de volgende doelen. Maar naast een veilige en goede leefomgeving vallen er ook andere onderwerpen onder het kopje veiligheid, bijvoorbeeld goede werkomstandigheden en verdeling van welvaart.

Eerlijke handel
Het duurzaamheidsjargon vliegt ons om de oren. De jongeren willen graag ‘fair trade goods’ én ‘fair chain goods’; eerlijke handel, waardoor iedereen een eerlijke prijs ontvangt voor zijn producten. Het bedrijfsleven heeft een grote rol te vervullen bij deze andere manier van handel voeren. Bij een nieuwe ontwikkelingsagenda liggen partnerschappen met het bedrijfsleven dus voordehand. 

En wie moet dat gaan doen?
De millenniumdoelen vragen nu vooral veel van de ontwikkelingslanden. Eigenlijk wijst alleen Doel 8 op de verantwoordelijkheid van álle landen: “We moeten wereldwijd gaan samenwerken voor de landen die dat nodig hebben”. Maar als je als wereld afspraken maakt, ben je er ook met z’n allen verantwoordelijk voor en moet ook iedereen helpen de doelen te realiseren. De nieuwe doelen moeten daarom ook meer vragen van de westerse landen.

Open source ontwikkeling
De millenniumdoelen moeten niet alleen een project worden van overheden en bobo’s. Iedere burger moet betrokken kunnen zijn. Het zou goed zijn als mensen ook op laagdrempelige wijze kunnen deelnemen aan het proces. Resultaten moeten niet alleen toegankelijker zijn voor iedereen, maar ook beter meetbaar. Goede, realistische en kritische reflectie; met duidelijk van tevoren vastgestelde indicatoren. Jongeren willen dus bovenal dat de vorming van de ontwikkelingsagenda een openbaar proces is.

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief