Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Vandaag begint de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat is ieder jaar het moment waarop alle lidstaten van de VN bij elkaar komen om uiteenlopende kwesties te bespreken. Deadlines van grote VN-verdragen, zoals het Kyoto Protocol en de millenniumdoelen, naderen hun einde. Deze vergadering is dus een belangrijk moment.

Inspraak
Jammer genoeg verlopen de onderhandelingen binnen de VN heel stroef en is er weinig ruimte voor inspraak van buitenstaanders. Vooral opkomende landen zijn ontevreden over de structuur van de VN, die al meer dan 70 jaar oud is. Het bedrijfsleven klaagt dat deze structuur betere internationale handel in de weg zit. En ook jongeren vragen om meer inspraak binnen de VN.

Eefje van Esch is werkzaam bij het Liliane Fonds en heeft afgelopen mei deelgenomen aan de World Conference on Youth. Daarnaast zet zij zich als Youth Advocate in voor een VN Veiligheidsraad-resolutie die jongerenparticipatie in conflictbemiddeling en vredesopbouw mogelijk moet maken. 

Jongeren
Meer dan de helft van de wereldbevolking is jonger dan 30 jaar. Toch worden jongeren vaak vergeten wanneer er beslissingen gemaakt worden over hun toekomst. Ik vind dat jongeren de kans moeten krijgen om te werken aan een toekomst die ze zelf voor ogen hebben – en dat beleidsmakers daar ruimte voor moeten geven.

World Conference on Youth
Afgelopen mei was ik bij de World Conference on Youth in Sri Lanka. Daar waren meer dan 800 jongeren van over de hele wereld aanwezig. Het doel van de conferentie was om jongerenparticipatie in de vorming van de ‘post-2015 agenda’, of duurzame ontwikkelingsdoelen, (de opvolgers van de millenniumdoelen, red.) te versterken. Deze conferentie is een goed voorbeeld van de groeiende aandacht voor de input van jongeren. Maar participatie van jongeren kan in de praktijk gelimiteerd worden.

Afgevinkt
Op de conferentie bleek dat de jongerenvertegenwoordigers die met landen aan het onderhandelen waren vaak moeite hadden om hun input op tafel te krijgen. Verdragen worden namelijk nog altijd onderhandeld door vertegenwoordigers van landen. In de uiteindelijke verklaring van de conferentie, die gepromoot werd als door jongeren geschreven, is veel input van jongeren komen te vervallen. Innovatieve en creatieve ideeën komen vaak niet door het selectieproces van de landenvertegenwoordigers, die deze vaak als te ruig of extreem zien. In de verklaring zijn verwijzingen naar mensenrechten en LGBT rechten bijvoorbeeld helemaal geschrapt. Jongerenparticipatie wordt dus wel afgevinkt op een checklist, maar uiteindelijk wordt hun inspraak tot nul gereduceerd.

Herrieschoppers
Inspraak en invloed worden door leeftijd bepaald en de oudere generatie is terughoudend met het uitdelen van haar ‘privileges’. Door stigma, onbegrip en angst van beleidsmakers is het moeilijk om door de huidige structuur heen te prikken. Daarnaast worden jongeren vaak gezien als herrieschoppers, als een groep die te gemakkelijk beïnvloedbaar is en zich te negatief afzet tegen de huidige structuur. Maar jongeren willen juist graag bijdragen aan beslissingen en zetten zich daar actief voor in. De perceptie van landen moet dus veranderen.

Teniet gedaan
Ook tijdens deze Algemene Vergadering, en tijdens onderhandelingen over de grote verdragen, zal de ruimte voor invloed van jongeren beperkt zijn. Zelfs als jongeren centraal staan wordt hun inspraak meestal teniet gedaan. Uiteindelijk beslissen de vertegenwoordigers van landen wat er in de verklaringen komt, waardoor zij alle aangebrachte ideeën door jongeren gewoonweg kunnen verwijderen.

Toekomst
Toch zijn het de jongeren die de effecten zullen voelen van deze komende verdragen. Beleidsmakers moeten dus ruimte maken voor inspraak van een groep die de toekomst vormt, en deze inspraak serieus nemen. En jongeren moeten deze ruimte pakken om hun eigen toekomst te vormen. Dat hoeft niet groots – een klein idee met ambitie is al genoeg. Een eerlijke en duurzame wereld komt niet tot stand als degenen die de toekomst zijn, daar niet aan bijdragen. 

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief