Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Scholen bouwen en waterputten slaan. Dat is waar het overheidsbudget voor ontwikkelingshulp voor bedoeld is volgens Nederlanders. Dit laat onderzoek van Kaleidos Research zien. Ouderwets en ontoereikend? Het is in ieder geval een visie die mijlenver afstaat van de oproep tot een nieuw denken over ontwikkelingshulp.

In de aanloop naar de Financing for Development-top in Addis Abeba maakt OneWorld je wegwijs in de wereld van het geld. Hoe zit het met belastingontwijking van multinationals? Wie zijn eigenlijk de grootste filantropen?  Volg onze Maand van het Geld met de hashtag #MvhG op Twitter en bekijk alle artikelen in ons dossier

In Addis Abeba vindt deze dagen een grote internationale conferentie plaats. De inzet is om tot nieuwe afspraken te komen over de toekomst van de financiering van ontwikkelingshulp: wie betaalt, aan welk ontwikkelingsdoel en op welke manier. Deze afspraken moeten beter aansluiten bij de complexiteit rondom armoede wereldwijd: directe armoedebestrijding via het bouwen van scholen of ziekenhuizen is niet voldoende. Eerder deed onder meer ontwikkelings- en financieringsexpert Age Bakker in zijn blog al een oproep voor ‘een fundamentele wijziging in het denken over ontwikkelingssamenwerking’. Een bredere definitie is nodig met daarin meer aandacht voor internationale, grensoverschrijdende publieke goederen zoals schone lucht en veiligheid.

Dovemans oren
Deze oproep lijkt wat het Nederlandse publiek betreft vooralsnog aan dovemans oren gericht. Nederlanders lijken juist vast te willen houden aan traditionele thema’s. Onderwijs, gezondheidszorg en voedsel staan bij de helft van de Nederlanders in de top drie van gewenste beleidsdoelen. De zogenaamde mondiale publieke goederen zijn juist het minst populair: veiligheid, klimaat en met name migratie staan bij maar een klein deel van de Nederlanders hoog op het prioriteitenlijstje. Nederlanders leggen sowieso nog niet vaak de link tussen armoede en mondiale vraagstukken: twee op de vijf Nederlanders onderschrijven dat armoede in ontwikkelingslanden onlosmakelijk verbonden is met wereldwijde zaken als klimaatverandering en veiligheid. Zo bezien zal het nog een hele uitdaging worden om de Nederlandse burger te betrekken bij de nieuwe mondiale agenda rondom duurzame ontwikkeling. 

Veiligheid, klimaat en migratie staan bij maar een klein deel van de Nederlanders hoog op het prioriteitenlijstje.

Morele stok achter de deur
Is de hele financieringstop in Addis volgens de Nederlanders dan overbodig? Zeker niet. De meerderheid vindt het belangrijk dat landen met elkaar afspreken wat zij besteden aan ontwikkelingshulp. Zij zien dit als een morele stok achter de deur die landen ertoe dwingt om – net als de anderen – hun steentje bij te dragen.

Deze factsheet is een sterk ingekorte versie van een hoofdstuk uit het rapport ‘Financing for Development Now and in the Future’. Dit rapport geschreven door Kaleido Research zoomt in op de vraag hoe ontwikkelingshulp in de toekomst moet worden gefinancierd, en is gebaseerd op deskresearch, 16 interviews met deskundigen en een representatief onderzoek onder 1002 Nederlanders. Het volledige rapport (in het Engels) is hier te lezen. 

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief