Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

Babushka Adoption: Als gevolg van de sociale, economische en politieke situatie in Kirgizië is de overheid niet in staat of niet bereid op een passende manier te zorgen voor haar senioren. Zo'n 60% van hen leeft in armoede met een pensioen ver beneden het gemiddelde. Het werk van een NGO als Babushka Adoption (BA) is daarom van cruciaal belang en is er allereerst op gericht om de onder de armoedegrens levende ouderen te voorzien van de eerste levensbehoeften. Daarnaast krijgen sociale en medische ondersteuning veel aandacht. Dit alles samen met het in zelf-help-groepen organiseren van allerlei activiteiten, dragen eraan bij de ouderen zoveel mogelijk uit hun sociaal isolement te halen.

 

Zoals al gezegd geeft de overheid geen financiële steun aan dit werk. BA is daarom afhankelijk van donoren in binnen- en buitenland. Stichting Elnura helpt door sponsors in Nederland te werven en het contact met die sponsors te onderhouden zonder daarvoor enige tegenprestatie te vragen. Daarnaast kan BA een beroep doen op Stichting Elnura voor grotere projecten, zoals bijvoorbeeld het restaureren en inrichten van vervallen theehuizen tot ontmoetingscentra voor ouderen. Kortom, de samenwerking met Stichting Elnura biedt BA meer mogelijkheden om haar doelgroep een betere levensstandaard en een menswaardig bestaan te bieden. Door Stichting Elnura te steunen, steunt u de meest kwetsbaren in de Kirgizische samenleving. Samen kunnen wij hen aandacht, zorg en warmte geven, die de ouderen zo lang hebben moeten missen. Babushka Adoption hoopt haar werk zolang het noodzakelijk is, te kunnen voortzetten met blijvende steun van Stichting Elnura.

 

Center for the Protection of Children: Volgens de International Labour Organization telt Kirgizië 592.000 werkende kinderen. Omdat de economische situatie in Kirgizië veel te wensen overlaat, neemt dit aantal helaas niet af. Deze kinderen werken vaak meer dan 10 uur per dag. Soms hebben ze nog een dak boven hun hoofd om onder te slapen, maar de meeste tijd leven ze op straat. Ze worden geëxploiteerd door volwassenen en staan bloot aan grote risico's van geweld en criminaliteit, van gevaarlijke infectieziektes tot gehandicapt raken. Uitzicht op een betere toekomst ontbreekt door het missen van elke vorm van scholing.

 

Van de 115 kinderen, die in 2012 instroomden in het CPC-programma waren er 75 (65%) nooit naar school geweest. Het verschil tussen arm en rijk wordt in Kirgizië steeds groter. Dit verklaart voor een deel de argumenten, waarom kinderen niet naar school gaan: geen geld voor schoolgeld, geen geld voor studieboeken, geen geld voor passende kleding. Hierachter gaat echter vaak schuil dat de kinderen moeten werken voor het gezinsinkomen en alleen daardoor al geen mogelijkheid hebben om naar school te gaan.


Het zijn veelal kinderen van interne migranten. Komend van het platteland denken ze in de grote stad Bishkek het geluk te vinden. De realiteit is anders. Ze beschikken vaak niet over de vereiste papieren en krijgen daarom geen toegang tot basisvoorzieningen. Hun verwachtingen komen niet uit, er is gebrek aan werk en de thuissituatie verslechtert in hoog tempo. De kinderen worden gedwongen te bedelen of te werken op de markten.

 

De afgelopen zes jaar heeft Stichting Elnura het mogelijk gemaakt via het project "financiële adoptie CPC-leerling" rond de 100 kinderen naar school te laten gaan en een kans te geven op een beter leven. Niet alleen voor die kinderen ligt een betere toekomst in het verschiet, maar ook voor degenen die hen omringen. Daarnaast heeft Stichting Elnura het mogelijk gemaakt ad-hoc projecten te realiseren, zoals het opknappen van het dagverblijf bij de Dordoi-markt, de aanschaf van matrassen en dekbedden en de vervanging van het bestelbusje.

 

Alle medewerkers en de kinderen van Center for the Protection of Children bedanken Stichting Elnura en haar donoren voor hun getoonde belangstelling en support en hopen dat die samenwerking doorgaat, zolang de situatie in Kirgizië dat nodig maakt.

 

Stichting Elnura wil graag doorgaan en de samenwerking met BA en CPC continueren, maar dat kan alleen met medewerking van donateurs en sponsors. 

Een oma (babushka) en/of opa (dedushka) in Kirgizië adopteren kan voor een bedrag van € 150 per jaar en geeft deze mensen weer hoop en waardigheid. Eenmalige donaties zijn niet minder van belang en natuurlijk ook van harte welkom! Alle details over steun aan projecten voor BA staan op de website.

Voor € 100 per jaar kan een kind naar school binnen het project "financiële adoptie CPC-leerling". Ook een éénmalige bijdragen voor dit project zijn welkom. Het is uiteraard ook mogelijk uw gift een andere bestemming te geven. Alle details over de projecten voor CPC zijn te vinden op de website van Stichting Elnura.

 

Stichting Elnura is ANBI-geregistreerd. Giften zijn dus aftrekbaar voor de belastingen.

 

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief