Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Hebreeën, Mattheüs en Lucas droegen het ons op: een goed christen geeft een tiende van zijn bezit aan de behoeftigen. Wanneer iedereen op dit gebied de Bijbel zou naleven, zat het wel snor met het geld richting ontwikkelingssamenwerking.  ‘Goed doen’,  is dat nog altijd sterk verbonden met christelijk Nederland? OneWorld zocht het uit tijdens een rondje dominees en christelijke hulporganisaties.

‘Onze gemeente is zich bewust van de roeping om de naaste in nood te helpen, je moet je naaste liefhebben’, zegt dominee Van de Worp van de Hervormde Dorpskerk in Wezep. In al zijn kerkdiensten gaat er een diaconale collecte rond die bestemd is voor christelijke organisaties als Woord & Daad, Tot Heil des Volks en De Hoop. Het vervullen van de ‘Bijbelse opdracht’  kan ook op een andere manier, vindt dominee Winter van de Wezepse Nederlands Gereformeerde Kerk de Morgenster: ‘Door iemand te helpen met de verhuizing of het invullen van de belastingformulieren kun je al heel veel voor iemand betekenen.’ In de Wapenveldse Protestante Petruskerk ziet predikante Ida Boersma-Prins het ‘goed doen’ als één van de belangrijkste items in haar gemeente: ‘Onze diakenen signaleren problemen dichtbij en ver weg en maken een prioriteitenlijst.’

Schooltje bouwen
Naast de grote christelijke hulporganisaties blijken de kerken met alle liefde geld af te staan aan gemeenteleden die zelf actief zijn binnen ontwikkelingshulp en –samenwerking. Leden starten kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden of de voltallige jongerengemeenschap van de kerk vertrekt voor een paar weken naar verre oorden om schooltjes te bouwen. ‘In de gemeente vragen veel mensen zich af of het geld wel op de goede plek terecht komt. Een project dat dichtbij de gemeenteleden staat, wordt meer vertrouwd, omdat je kan zien wat er met het geld gedaan wordt’, legt dominee Boersma-Prins uit.

God dienen
Ondertussen doen de christelijke hulporganisaties er alles aan om hun achterban te behouden. Drie van de organisaties: ZOA, Tear en Woord & Daad, vieren dit jaar hun veertigjarig bestaan. ‘Wij voelen ons als Gods kinderen verantwoordelijk voor de wereld die Hij ons gegeven heeft. Dat was 40 jaar geleden zo en dat is nog steeds zo’, zegt Els Sytsma van ZOA. Het werk dat de organisatie doet verschilt volgens Sytsma niet van andere hulporganisaties: ‘Het is absoluut geen voorwaarde dit werk vanuit het christendom te doen, maar het geloof is voor ons wel een bron van motivatie, omdat wij geloven dat ons werk bijdraagt aan een wereld van vrede en recht, zoals God die bedoeld heeft. Wij proberen God te dienen in ons werk.’ Het zijn van een christelijke organisatie heeft ZOA vooral positieve gevolgen gebracht: ‘Doordat we christelijk zijn, hebben we een vaste achterban die doneert. Zij willen net als wij het rentmeesterschap over de aarde zo goed mogelijk naleven.’

Samaritaan
Ook volgens Woord & Daad is de houding van de achterban tegenover het ‘goed doen’ nauwelijks veranderd. Het Bijbelse verhaal over de barmhartige Samaritaan, die een halfdode man helpt, staat voor hen al veertig jaar lang symbool voor de motivatie van de achterban: ‘Wij moeten  ook verantwoordelijkheid nemen voor onze naasten, dichtbij en ver weg’, zegt Dicky Nieuwenhuis van Woord & Daad. De laatste jaren probeert de organisatie jongeren en ondernemers bij het ‘christelijk goed doen’ te betrekken. ‘We organiseren bijvoorbeeld werkvakanties en bewustwordingscampagnes.’ Sommige vermogensfondsen willen niet met Woord & Daad werken vanwege hun christelijke identiteit en werkwijze. Volgens Nieuwenhuis is het voor partners in ontwikkelingslanden  juist van toegevoegde waarde: ‘Doordat we een stevige basis delen wat betreft onze diepste identiteit, helpt het elkaar te begrijpen, dat is binnen verschillende culturen niet altijd eenvoudig.’

Mogelijkheden genoeg dus, om anno 2013 een tiende van je vermogen af te staan. Is dat in jouw ogen te veel? Dan kun je natuurlijk altijd nog een ander zijn huishouden, verhuizing of belastingpapieren doen, want óók dat is je naaste liefhebben!

 

Foto (cc)

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief