Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Om de zoveel tijd verschijnt er weer een lijstje met succesfactoren voor samenwerking tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Ik ben er dol op. Een hapklaar stappenplan voor succes: wie wil dat nou niet.

Wat opvalt aan dergelijke lijstjes is de nadruk op mensen en competenties. Oké, het gaat vaak over heldere doelstellingen, een goede taakverdeling, een goede overeenkomst en dat soort organisatorische punten. Maar het gaat vooral over de menselijke factor.

 ‘It’s the people, stupid.’
Je hebt de boegbeelden: Peter Bakker van (voorheen) TNT, Paul Polman van Unilever, Johan van de Gronden van het WNF. En je hebt de mensen die het echte werk doen, minder zichtbaar maar cruciaal. Iemand die duwt en trekt en de rest op sleeptouw neemt. De partnership manager, champion, ambassadeur, broker, trekker… whatever you name it. En op die plek moeten de goede mensen zitten.

Maar wat maakt de goede mensen tot de goede mensen?  Wat moeten die zijn, kunnen, hebben? Hieronder een rijtje lijstjes. Omdat lijstjes zo fijn zijn. Niet uitputtend, wel inzichtelijk.

De goede mensen zijn:

  • Oprecht geïnteresseerd in de beweegredenen en belangen van de potentiële partner.
  • Politiek handige bruggenbouwers tussen verschillende sectoren.
  • Bescheiden in toon maar een pitbull in gedrag. Ze blijven vriendelijk maar laten gewoon niet los. Ze gaan tot het gaatje.

Wim Leereveld, oprichter van de Access to Medicine Index weet vriendelijk maar vasthoudend te manoeuvreren tussen farmaceuten, institutionele investeerders, vermogensfondsen en NGO’s. En hij zegt: “Als je je niet wilt verdiepen in bedrijven, dan kun je er wel mee stoppen.”

De goede mensen kunnen:

  • Communiceren. Ze kennen elkaars taal en codes, zijn open over wederzijdse verwachtingen.
  • Balanceren. Tussen diverse belangen. Tussen betrokkenheid en objectiviteit, tussen rust en doortastendheid.
  • Organiseren. Secretaresse meets manager: de goede mensen switchen makkelijk van agendabeheer naar agendasetting. 

Vorige week sprak ik een vertegenwoordiger van een schoenenbedrijf waarvan in de kranten heeft gestaan dat ze kinderarbeid in hun keten hebben. Hij zei tegen een vertegenwoordiger van een NGO:  “We doen echt ons best. Maar het kan allemaal niet zo snel, het proces is complex. En wanneer is het goed genoeg? Vertel ons wat je wilt, welke tussenresultaten, wees concreet.”

De goede mensen hebben:

  • Verstand van zaken, intuïtie en boerenverstand. Inhoudelijke kennis is belangrijk, maar niet zaligmakend. Enig gevoel voor wat wanneer wel en niet kan en met wie en waarom is minstens zo belangrijk.
  • Mandaat van de top. Expliciet en goed doordacht mandaat van de hoogste baas. Niet als in: leuk project, doe je best. Maar als in: deze samenwerking kan wezenlijk bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie, we maken geld en mankracht vrij, de eventuele risico’s die erbij horen zijn we bereid te nemen, doe je best en hou me op de hoogte.
  • Zelfkennis. Niet iedereen kan alles. In een specifieke context of fase zijn specifieke kwaliteiten nodig. De beste mensen weten wat ze zelf kunnen en wanneer ze een ander nodig hebben.

Claar Van den Bergh (WNF) over de samenwerking met de Rabobank: “Wij als Wereld Natuur Fonds waren in India in gesprek met een van de grootste producenten van suikerriet. Er zat weinig vooruitgang in de gesprekken. Maar toen de Rabobank erbij kwam, een partij die door ons en door de klant werd vertrouwd, konden we opeens vooruitgang boeken en kwam er een overeenkomst.”

Wil je dit ook allemaal zijn, kunnen, hebben?  Crosswise Works en Sustainable organiseert regelmatig workshops en expertmeetings over deze thema's. 

Of zoek eerst even lekker zelf uit wat je bent, kunt, hebt via deze self assessments voor partnering skills.  

________________
Delen van deze column komen terug in een boek over theorie en praktijk van partnerschappen, dat eind 2015 verschijnt bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. 
www.wilmaroozenboom.nl @RoozenboomW

Over de auteur

Zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd in de begeleiding van partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Eind 2015 verschijnt haar boek …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief