Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Sinds de economische crisis lijkt het allemaal vooral om geld en groei te gaan. Maar worden we met z’n allen nu beter van economische groei? In de afgelopen decennia is het gemiddelde inkomen flink gestegen. Maar tegelijkertijd is de kloof tussen rijk en arm gegroeid. Vooral rijken blijken te profiteren van de economische groei.

Een studie die deze week is uitgekomen, Causes and Consequences of Income  Inequality van het International Monetair Fund (IMF) stelt dat ongelijkheid economische groei belemmert. Een al wat eerder verschenen rapport All On Board: Making Inclusive Growth Happen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) trok precies dezelfde conclusies.

Onderwijs en innovatie cruciaal voor groei
Het idee dat als het met de rijken goed gaat, de rijkdom vanzelf omlaag sijpelt in de rest van de samenleving, blijkt dus niet te kloppen. Naarmate de ongelijkheid toeneemt, neemt bovendien de economische groei af. Beide onderzoeksrapporten concluderen dat beleid dat de ongelijkheid tussen rijk en arm wil verminderen alleen succesvol is als het naast inkomens- en vermogensverdeling, ook gaat over toegang tot onderwijs, gezondheid en publieke infrastructuur. Beleidsinstrumenten moeten vooral ingezet worden om kwetsbare groepen te ondersteunen. In het OESO rapport worden vervolgens suggesties gedaan voor beleid dat zowel economische groei als meer gelijkheid tot gevolg heeft. Daarin ziet de OESO een belangrijke rol voor onderwijs en innovatie weggelegd. Investeringen in onderwijs en innovatie hebben zowel gunstige effecten voor de economie als voor het individuele welzijn van burgers. Zo blijkt bijvoorbeeld dat schoolsystemen die voorschoolse educatie toegankelijk maken voor iedereen, het beste presteren en gelijke leerkansen bieden aan alle studenten.

Laat burgers participeren in beleid
Om beleid te maken dat alle facetten van ongelijkheid aan kan pakken, is het noodzakelijk dat (alle) burgers de kans krijgen om te participeren en invloed uit te oefenen in het beleidsproces. Dit vergroot ook het vertrouwen van de burger in de overheid. Betrokkenheid van burgers, toegang tot informatie en een open overheid kunnen ervoor zorgen dat beleidsvorming meer inclusief wordt en beter aansluit bij de behoeften van de burger, stelt de OESO.

Over de auteur

Marije van Gent is onderzoeker bij Kaleidos Research. Ze is gespecialiseerd in evaluatiemethodieken en effectonderzoek. Ook doet ze …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief