Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het is een geklets en kaartjes uitwisselen van jewelste, voorafgaan aan de tweede call for sustainable entrepreneurshipand food security, specifiek gericht op partnerschappen. Er blijkt een grote groep ondernemers aanwezig bij de uitleg over de tweede call van de financieringsmogelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De heer Jeroen Rodenberg leidt het onderwerp in: ‘Voor de huidige minister zijn partnerschappen erg belangrijk,’ zegt hij. Zeker gezien de dubbele portefeuille (voor hulp en voor handel) waar ze mee te maken heeft. Het lijkt een open deur. Het publiek wil weten wat er van ze verwacht wordt en hoe ze in aanmerking komen voor financiering.

De Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid  stimuleert publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en ngo’s komen in aanmerking voor subsidie. Het beschikbare budget is €40 miljoen.

Bij deze call is geleerd van de vorige, vertelt Anno Galema, coördinator PPP’s. ‘Ons doel bij deze call was om te kijken hoe we de call meer kunnen specificeren en toegespitster kunnen maken. Ook willen we het leven van de aanvragers transparanter en simpeler maken.’

Veranderingen in vergelijking met de vorige keer
Het ministerie vond de kwaliteit van de aanvragen bij de vorige keer bovendien voor verbetering vatbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om de ‘theory of change‘, de contextanalyse, de aandacht voor inclusiviteit van arme bevolkingsgroepen en gender. De rol van lokale partners en lokale stakeholders zoals de overheid kwam in de aanvragen ook te weinig naar voren.

Om dit alles te verbeteren is nu deelname van een ngo of kennisinstituut verplicht. De beoordelingscommissie heeft verder voorkeur voor aanvragen waarin lokale en publieke actoren zijn opgenomen en aanvragen die een ondernemersklimaat bevorderen. Bovendien ziet het ministerie graag inclusive business cases, waarvan ook armere bevolkingsgroepen profiteren. Vrouwelijk ondernemerschap is bovendien een belangrijk aandachtspunt.

Wat is de rol van het ministerie?
De zaal luistert aandachtig. Er zijn veel bedrijven en ngo’s aanwezig en hier en daar iemand van het Ministerie. Over de rol van het Ministerie bleek de vorige keer onduidelijkheid te bestaan, aldus Galema. Wat doet  de ambassade en wat doet het ministerie binnen de partnerschappen De ambassade speelt de rol van partner en het ministerie is de centraal coördinator.

De zaal stelt tot slot nog enkele vragen zoals: kun je ook aanvragen indienen die op beide thema’s van toepassing zijn? Hoewel de aanvragen inderdaad op beide thema’s van toepassing kunnen zijn, moet je één thema kiezen (voedselzekerheid of ondernemerschap) waaronder je de aanvraag indient. Voor aanvragen op het gebied van voedselzekerheid is 26,5 miljoen beschikbaar en voor de ontwikkeling van de private sector 30,5 miljoen euro.

Tijdens de volgende borrel begint het kaartjes uitwisselen en kletsen opnieuw, met dit verschil dat de mensen van het ministerie die rondlopen ondertussen met verschillende vragen bestookt worden.

Meer informatie over de aanvraagprocedure en criteria:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/programma-publieke-private-samenwerking/faciliteit-duurzaam-ondernemen-en-voedselzekerheid

Over de auteur

Janneke Juffermans is een Nederlandse freelance journalist die gespecialiseerd is in ontwikkelings- samenwerking, interculturaliteit en …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief