Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

MDGCrossLogo2Dat blijkt uit een tussenrapportage over de voortgang van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties die gisteren is gepubliceerd. Op 7 juli 2007 is de wereld op de helft van de deadline voor het halen van deze doelstellingen om onder meer de armoede te halveren en meer kinderen naar school te krijgen. De tussenrapportage constateert vooruitgang in het halen van de doelstellingen, maar de resultaten zijn gemengd.

 

De extreme armoede in Afrika is sinds 2000 bijvoorbeeld met vijf procentpunt gedaald. Het aandeel extreem armen als percentage van de bevolking in Afrika daalde van 46,8 procent in 1990 tot 41,1 procent in 2004. De meeste vooruitgang werd geboekt sinds 2000. Sindsdien laten 23 Afrikaanse landen een gemiddelde economische groei van 2 procent per jaar zien.

 

Deze resultaten volstaan echter niet om de armoede in de regio tegen 2015 te halveren, één van de Millenniumdoelstellingen. Afrika ten zuiden van de Sahara lijkt zelfs geen enkele van de Millenniumdoelen te gaan halen.

 

Aziatische tijgers

 

De wereldwijde vooruitgang inzake armoedebestrijding, ondervoeding en kindersterfte is dan ook vooral te danken aan de economische vooruitgang in China en, in mindere mate, India. Niet overal in Azië gaat het goed. In enkele voormalige sovjetrepublieken in het westen van Azië zijn sinds 1990 de armoede en het aantal besmettingen met aids gestegen in plaats van gedaald.

 

Vooruitgang is er bij het streven dat in 2015 alle kinderen naar school gaan. In Afrika is het percentage kinderen dat naar de basisschool gaat sinds 1991 gestegen van 54 naar 70 procent. Voor de Derde Wereld als geheel is sprake van een stijging van 80 naar 88 procent. De VN zeggen er wel bij dat heel wat kinderen de lagere school niet afmaken, vooral meisjes en kinderen op het platteland.

 

Moedersterfte

 

De reductie van de moedersterfte is de Millenniumdoelstelling die de meeste problemen oplevert, met name in Afrika en zuidelijk Azië en dan vooral op het platteland. Elk jaar sterven meer dan een half miljoen vrouwen aan te voorkomen ziekten die verband houden met een zwangerschap.

 

waterdagEen ander Millenniumdoel dat wereldwijd waarschijnlijk niet wordt gehaald, is de halvering van het aantal kinderen jonger dan vijf dat lijdt aan ondervoeding, vooral door de trage vooruitgang in Afrika en zuidelijk Azië.

 

Om tegen 2015 ook het aantal mensen te halveren dat geen toegang heeft tot adequaat sanitair, moeten nog 1,6 miljard mensen geholpen worden. Als de huidige trend zich doorzet, wordt ook die doelstelling gemist.

 

Donoren blijven in gebreke

 

Het VN-rapport tikt ten slotte de internationale donoren op de vingers omdat die hun hulp aan arme landen in de voorbije jaren hebben vervuild door ook operaties voor schuldenlastverlichting mee te tellen. In werkelijkheid is de officiële ontwikkelingshulp in 2005 met 1,8 procent gedaald.

 

 

ban ki moon
VN- secretaris generaal Ban Ki Moon

Zonder de schuldkwijtschelding aan Nigeria is de hulp aan Afrika ten zuiden van de Sahara tussen 2005 en 2006 slechts met 2 procent gestegen. En dat terwijl de acht rijkste industrielanden in 2005 op de G8-top in Gleneagles beloofden dat ze hun hulp aan het continent tegen 2010 zouden verdubbelen.
 

 

Volgens VN secretaris generaal Ban Ki Moon is het dan ook absoluut noodzakelijk dat rijke landen hun ontwikkelingsbudgetten flink verhogen. Als ze dit doen dan zijn de Millenniumdoelen volgens hem nog haalbaar.

 

 

De VN-tussenrapportage

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief