Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Een houding waarbij je mensen wilt helpen, zonder dat eigenbelang daarin meespeelt, gaat onder Nederlandse jongeren vaak samen met duurzaam gedrag. Naarmate jongeren altruïstischer zijn, vertonen ze vaker gedrag dat beter is voor de wereld en de samenleving. Zo verspillen altruïstische jongeren minder energie, gaan ze bewuster om met afval, doen ze meer vrijwilligerswerk en praten ze vaker over problemen in de wereld. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Jongeren en de Wereld 2014‘ van Kaleidos Research onder ruim 1.800 Nederlandse jongeren.

Goed voorbeeld
Daarnaast speelt ook het voorbeeld dat ouders geven bij tieners een rol. Als ouders zich thuis ‘duurzaam’ gedragen, bijvoorbeeld rekening houden met het milieu en zich inzetten voor de samenleving door vrijwilligerswerk, dan gedragen hun tieners zich ook duurzamer. Goed voorbeeld doet dus volgen. Ook een groter inzicht in de afhankelijkheid tussen mensen en landen is bepalend voor de mate van duurzaam gedrag. Niet iedere jongere is zich er even bewust van dat zijn of haar gedrag hier in Nederland invloed heeft op het leven in landen ver weg, en andersom. Jongeren die inzicht hebben in die wederzijdse afhankelijkheid, lijken in hun dagelijkse gedrag vaker afwegingen te maken die de duurzaamheid van de wereld ten goede komt. Ten slotte gedragen jongeren die (meer) contact hebben met mensen uit andere culturen zich duurzamer.

Jongeren vinden in 2014 vaker dat zij meer recht hebben op een baan dan een Pool. 

Gelijkwaardigheid steeds minder vanzelfsprekend
In deze studie werd ook onderzocht welke houding jongeren hebben ten opzichte van de wereld. Jongeren hebben over het algemeen goed inzicht in de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld. Het minst zijn Nederlandse jongeren overtuigd van het principe van gelijkwaardigheid van mensen. Opvallend is dat Nederlandse jongeren in de afgelopen drie jaar er minder van overtuigd zijn geraakt dat alle mensen wereldwijd gelijkwaardig zijn aan elkaar. Die afname wordt vooral zichtbaar als het gaat om economische gelijkwaardigheid. Jongeren vinden in 2014 vaker dat zij meer recht hebben op een baan dan een Pool. Het merendeel van de jongeren ziet een verantwoordelijkheid voor Nederland als het gaat om het oplossen van of bemoeien met problemen wereldwijd. Ook erkennen zij een sterke verbondenheid tussen landen (Nederland) en mensen is in de wereld. Jongeren zijn echter minder overtuigd dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen in de wereld. Ook voelen zij zich zelf niet echt verantwoordelijk voor die problemen.

Longitudinaal onderzoek
In hoeverre zijn Nederlandse jongeren betrokken bij een duurzamere wereld? Veranderingen in alledaagse gedragingen zijn een manier om bij te dragen een schonere, eerlijker en betere wereld, zeker als elke Nederlander zijn steentje daarin bijdraagt. Al drie jaar lang onderzoekt Kaleidos Research, de onderzoeksafdeling van NCDO, via een grootschalige online survey de ‘duurzame’ houding en gedrag van Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De studie ‘Jongeren en de wereld 2014‘ is hier te vinden.

670

Over de auteur

Lette Hogeling doet bij NCDO onderzoek naar wat Nederlanders weten en vinden van mondiale vraagstukken en hoe dit in hun gedrag tot …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief