Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Een deel van de kolenmijnbouwindustrie wordt gefinancierd door banken. Het Banking on Coal rapport onderzoekt de leningen die de 93 grootste kolenmijnbouwbedrijven hebben bij 92 commerciële banken. Ook worden de uitstaande garantieverklaringen – waarbij de banken garant staan voor obligaties of aandelen van de bedrijven – onderzocht. Hierbij gaat om grote bedragen: de banken financierden tussen 2005 en april 2014 meer dan 373 miljard euro aan leningen en garantieverklaringen.

Nederlandse banken

In de lijst van banken die de steenkolenindustrie financieren, zijn ING, de Rabobank en ABN AMRO enkele plaatsen gezakt in de ranking ten opzichte van vorig jaar. Niet omdat de banken minder geld investeerden in kolen, maar omdat de toename van de investeringen kleiner was dan bij andere banken. Anders gezegd: ING, Rabobank en ABN AMRO horen bij de betere helft van de slechtsten. De banken bezetten respectievelijk de 28e (ING), 54e (Rabobank), en 58e (ABN AMRO) plek. De bank die het meeste in kolen investeerde, JP Morgan Chase, investeerde 21520 miljoen euro. Dat is ruim vier keer zoveel dan ING, de Rabobank en ABN AMRO samen.

Steenkolenindustrie

Steenkool is een van de belangrijkste bronnen van broeikasgas. De bijbehorende industrie is een van de meest CO2-uitstotende industrieën ter wereld. In 2010 was steenkool de meest vervuilende fossiele brandstof. Maar de lage prijs maakt steenkolen populair. Ondanks de negatieve gevolgen voor het klimaat en de vaak slechte werkomstandigheden in de kolenmijnbouw.

Chinese banken

Een opvallende trend is de toename van Chinese banken in de top twintig. (Zie de lichtrode lijnen in grafiek “Nederlandse banken zakken in kolenranking”.) Steeds meer Chinese banken investeren steeds meer geld in kolen. In de periode 2011 – april 2014 komen er van de twintig banken die het meest in de kolenmijnbouw investeren zes uit China. In de periode van 2005 tot 2014 waren dat er slechts vier, ook stond er toen een enkele Chinese bank in de top drie. In feite doen de Chinezen nu wat westerse banken ook jarenlang deden om rijkdom te vergaren. Maar als het aan de initiatiefnemers van het onderzoek ligt, mogen de Chinese banken het spoor van het westen niet volgen.

Duurzame investeringen

Banktrack en Profundo hopen juist dat de banken duurzamer gaan investeren. Want minder investeren in kolen is beter voor het klimaat. Maar minder geld investeren in kolen is niet voldoende: elke koleninvestering zal moeten worden vervangen door een duurzame investering. Want een alternatieve investering in kernenergie is nauwelijks een verbetering te noemen.

Verschillende internationale financiële instituten hebben gehoor gegeven aan de kritiek op koleninvesteringen. Zo introduceerden de Wereldbank en de Europese Investeringsbank nieuw beleid om investeringen in de steenkolenindustrie te stoppen of te verminderen. Helaas zijn deze maatregelen een zinloos gebaar zolang de commerciële banken dit voorbeeld niet volgen: de Europese Investeringsbank leent geld uit op de kapitaalmarkt – onder meer aan de commerciële banken die hun geld investeren in steenkolen.

670

Over de auteur

Winny de Jong is datajournalist bij OneWorld. Zie ook de OneWorld Data Atlas. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief