Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

 

Voor de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement, heeft de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem,  uiteengezet waarom het Cypriotische reddingspakket een goede overeenkomst was voor Cyprus en een goede overeenkomst voor de EU. Hij benadrukte het belang dat werd gehecht aan het bereiken van een overeenkomst die zowel eerlijk als duurzaam was, terwijl we op zoek zijn naar de maatregelen die nog moeten worden genomen om het weefsel van de monetaire unie te versterken.

De voorzitter van de Eurogroep  zei dat de overeenkomst redelijk was, omdat het vereiste dat beleggers die hadden geprofiteerd van het nemen van risico's van de twee betrokken Cypriotische banken deel te nemen aan de kosten van de herstructurering  met "volledig behoud van alle deposito's van minder dan € 100 000". De rente op deposito's had duidelijk aangetoond dat er risico’s verbonden waren aan de betrokken bank-modellen, en de gekozen oplossing was daarom passend voor het onderliggende probleem. Hij beschouwde de overeenkomst duurzaam omdat de leningen die aan Cyprus zal worden verstrekt in het kader van het programma worden 'vastgesteld op een niveau waarop Cyprus ze terug kan betalen ".

DeVoorzitter van de Eurogroep  verwelkomt de getoonde solidariteit aan Cyprus door alle leden van de Eurogroep, maar zei dat hij geloofde dat de ontwikkelingen op Cyprus  de noodzaak onderstreepte om werk te maken van een Banken-Unie die de toezicht op banken versterkt en werkelijk geïntegreerde resolutie mechanismen levert, die de EU in staat zal stellen om mogelijke systeemrisico's in de kiem te smoren.

De voorzitter probeerde de indruk te corrigeren dat de Eurogroep te lang had gewacht met het nemen van maatregelen op Cyprus. Hij herinnerde Parlementsleden eraan dat voor het ontvangen van hulp een Eurogroep lid allereerst om die hulp moet vragen, en vervolgens moet er een algemene overeenkomst zijn tussen alle betrokken partijen over de maatregelen die nodig worden geacht. 

Zodra deze gemeenschappelijke visie er was, na de Cypriotische verkiezingen in februari, was een oplossing binnen enkele weken gevonden voor uiterst complexe vraagstukken.  "Maatregelen worden nu geimplementeerd, die Cyprus hoop geven op een duurzame toekomst”.

 

De Raad van Bestuur van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft maandag de  Facility Agreement over de financiële bijstand  en de uitbetaling van de eerste tranche van die financiële bijstand aan de Republiek Cyprus goedgekeurd.

De eerste tranche wordt uitbetaald in twee afzonderlijke betalingen: de eerste – van € 2 miljard werd maandag gestort, en de tweede van maximaal € 1 miljard zal voor 30 juni 2013 worden overgedragen.

Er wordt opgemerkt dat beide uitbetalingen zullen worden gedaan in contanten, en het geld zal worden gebruikt voor de algemene behoeften van de publieke sector (roll-over van schulden die vervallen) en fiscale financierings behoefte.

 

Intussen nemen andere instanties op een heel andere manier maatregelen tegen de problemen op Cyprus.

In plaats van weg te gaan met achterlating van leningen en nog meer problemen, heeft de Russische Commerciële Bank op Cyprus, een subsidiair van de Russische Staatsbank VTB, besloten niet naar Malta te verhuizen maar in Cyprus te blijven. Dit is een teken van vertrouwen in het bankensysteem van Cyprus, de autoriteiten van Cyprus en in de vooruitzichten voor de economie van het eiland.

 

Natuurlijk heeft meneer Dijsselbloem zelf geen last van het afromen van de rekeningen op Cyprus. Hij heeft geen geld op de banken van Cyprus. De EU heeft zich, zoals bekend, wel teruggetrokken met achterlating van onbetaalbare leningen en ineffectieve bezuinigingen.

 

Een overeenkomst met begrenzingen die niet de grote clienten raakt, maar de gewone man, of vrouw, die met hard werk net even meer dan € 100 000 had gespaard, kan moeilijk eerlijk genoemd worden, of duurzzam. Het wegnemen van de grootste bron van inkomsten van een land, zonder daar iets voor terug te geven, behalve bezuinigingen, is ook niet echt eerlijk, zeer zeker niet duurzaam. En volgens zelfs het IMF zijn bezuinigingen ook niet echt effectief en veroorzaken ze meer schade dan goed is.

 

Het grootste deel van het nu gestorte geld wordt gebruikt voor Roll Over, ofwel om de rente op de leningen te betalen, en mischien een deel van de aflossing, op eerdere schulden gemaakt door Nikosia, bij de Europese Centrale Bank. Het gaat dus direct terug naar de kassa van Jeroen Dijsselbloem! Het is makkelijk berekeningen te maken als alleen maar boekhoudkundige gegevens tellen. Als het gaat om menselijk leed dat veroorzaakt wordt door de maatregelen die daar op volgen, is er opeens niemand meer thuis.

 

Wie wordt daar beter van? Alleen de ECB, het IMF en andere schuleisers van Cyprus, niet de Cyprioten of andere Europeanen. Laat gevoelloze ambtenaren niet de baas worden in Europa.

 

Bronnen: EU, CNA, Gone Native Translations, IMF

 

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief