Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

‘Digital Natives’ is de aanduiding voor jongeren die na 1980 zijn geboren. Technologische ontwikkelingen als internet zijn hen met de paplepel ingegoten. Dit in tegenstelling tot ‘digital immigrants’; de oudere generaties die vaak moeite hebben om de drempel van het digitale tijdperk over te komen. Digital Natives staan model voor de mondiale verandering en invloed die de huidige technologie mogelijk maakt. Ze herstructureren hun eigen wereld en die om hun heen, door vragen te stellen over hun eigen identiteit, politieke en sociale betrokkenheid, culturele en wetenschappelijke nalatenschap, duurzaamheid, onderwijs en welzijn.

 

Nieuwe taaldigital natives

Dat de jeugd – die rond 2010 wereldwijd uit 1,2 miljard jongeren bestaat – de digitale toekomst heeft en daarmee invloed is niet nieuw, maar hoe en hoever precies is moeilijk te zeggen. De focus heeft daarbij altijd op het Westen gelegen. In technologisch opzicht is dat nog te volgen, maar het is op zijn minst merkwaardig als je bedenkt dat 85 procent van deze jongeren in ontwikkelingslanden leeft. Het vraagt in ieder geval om verandering. Het rapport Digital Natives with a cause? geeft inzicht in de verhouding tussen jongeren en ICT en hoe ver hun invloed reikt, met extra aandacht voor ontwikkelingslanden. In het kader van het Hivos Kennisprogramma werkte de ontwikkelingsorganisatie hiervoor samen met het Indiase Centre for Internet and Society (CIS).

 

“Deze jongeren spreken een nieuwe taal, die vaak niet begrepen wordt. Bij de oudere generatie roept nieuwe technologie vaak angst op, en in het geval van jongeren wordt het meestal geassocieerd met gamen. Maar deze jongeren zijn gewoon op een andere manier betrokken bij de samenleving en vormen hierbinnen toch een prominente groep. Het is daarom belangrijk dat anderen de taal leren begrijpen en dat ze jongeren een stem geven in discussies”, stelt Fieke Jansen van Cultuur, ICT en Media bij Hivos. “Doe je dat niet, dan laat je een grote kans liggen en ontstaat er een kloof.”

 

Onvoldoende aandacht

Het rapport concludeert dat er verder moet worden gekeken dan multidisciplinaire, theoretische benaderingen die tot een ‘oorzaak en gevolg’ komen, en dat de juiste aandacht en benadering cruciaal is om de digitale generatie te begrijpen. Het beklag dat deze jongeren bijvoorbeeld apolitiek zouden zijn, komt door het feit dat er onvoldoende aandacht is voor hun belevingswereld en activiteiten die niet overeenkomen met hun politieke en maatschappelijke vorming. Er is simpelweg te weinig over deze jongeren bekend. De digitale jeugd zit wel degelijk vol gevoelens en ideeën over de wereld om hen heen en daarom moet er naar ze geluisterd worden. En meer met de focus op hun ontwikkeling en verantwoordelijkheden als burgers dan op hun technologische achtergrond.

 

Politiek bewustzijn

Fill the gap

Op vrijdag 15 januari 2010 vindt in Het Sieraad in Amsterdam de zevende editie van Fill the gap plaats; een Open Space Event over de kracht van nieuwe media en jongeren in ontwikkelingslanden. Interessant voor iedereen die meer wil weten over ICT en ontwikkelingssamenwerking. Meld je hier aan!

Een veelgehoorde opvatting is dat de mogelijkheden van internet onvoldoende uitgebuit zouden worden door jongeren die zich niet politiek betrokken voelen. Maar die opvatting wordt gevoed door ervaringen met politiek bewustzijn vóór de opkomst van internet. Daarnaast wordt er te veel gelet op het uiteindelijke resultaat en te weinig gekeken naar de voorwaarden die Digital Natives creëren en waarin zij geloven. Er heerst te veel een beeld van technologieafhankelijke individuen die zichzelf kwijtraken, zonder dat er gezocht wordt naar overeenkomsten of kenmerken voor de hedendaagse wetenschap. Toch vinden experts het niet nodig om nieuwe mogelijkheden te creëren voor het aandeel van Digital Natives in technologische ontwikkelingen, maar borduren ze liever verder op de mogelijkheden die er al zijn.

 

Omslag

Internet en digitale technologie heeft alvast veel veranderd aan de informatievoorziening in ontwikkelingsgemeenschappen. Mogelijkheden om te publiceren, creëren van culturele producten, raadplegen van lokale bronnen, promoten van gemeenschaps gerelateerde zaken en het ontwikkelen van sociale en culturele relaties: mobiele telefonie en laptops hebben mede voor deze omslag gezorgd – lokaal en internationaal. “Jongeren hebben veel potentie om de wereld op een andere manier te verbeteren”, aldus Jansen. “E-activism zien we steeds vaker. Protesten via Facebook, de bekende Twitteropstand in Iran. Deze mobilizing forces krijgen een steeds grotere rol binnen ontwikkelingssamenwerking.”

 

Luister naar ze en onderzoek wie en wat ze zijn, is de conclusie van het rapport. “En betrek ze in het dialoog, het beleid en programma’s”, adviseert Jansen. “Creëer duurzame en interactieve mogelijkheden voor deze jongeren om de technologische kennis die ze bezitten en waarin ze investeren, verder uit te diepen. En investeer daarbij niet in complexe, maar in simpele oplossingen en procedures.”

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief