Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

 

Het gaat nog steeds niet goed met inheemse bevolking van de Verenigde Staten. Rechten worden systematisch onderdrukt of simpelweg niet erkend. Nadat alle ‘indianen’ van de VS naar reservaten werden gebracht was dat nog niet genoeg. De indiaan moest ook nog eens cultureel verdwijnen, dus werden kinderen gedwongen ondergebracht in scholen, de haren werden afgeknipt en ze werden in uniformen gestoken. 

Het resultaat? Inheemse mensen zonder kennis over hun cultuur, zonder contact met hun familie, met de nek aangekeken door de blanken, alcoholisme en druggebruik. 

Maar dat behoort toch allemaal tot het verleden? Toch niet helemaal vrees ik, lees het onderstaande maar eens. 

GENÈVE ( 10 september 2013 ) – De speciale rapporteur van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren, James Anaya, deed vandaag een beroep op de betrokken staats- , federale en tribale autoriteiten in de Verenigde Staten van Amerika om alle nodige maatregelen te nemen om het welzijn en de mensenrechten te waarborgen van ' Veronica ', een bijna vier jaar oud Cherokee kind dat het slachtoffer dreigt te worden van een zeer omstreden voogdij geschil. 
 
"De rechten van Veronica als kind en als lid van de Cherokee Nation, een inheems volk, moeten volledig en adequaat in aanmerking genomen worden in de lopende gerechtelijke en administratieve procedures die haar toekomst en opvoeding zullen bepalen," Heeft de heer Anaya benadrukt." De individuele en collectieve rechten van alle inheemse kinderen, hun families en volkeren moeten in heel de Verenigde Staten worden beschermd." 
 
Veronica wordt momenteel geconfronteerd met gedwongen verwijdering uit haar Cherokee familie en uit de Cherokee gemeenschap. In juni van dit jaar oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat bepaalde beveiligings-onderdelen van de Indian Child Welfare Act niet van toepassing zijn op procedures waarin een niet-Cherokee echtpaar Veronica wilde adopteren, gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak. Het hooggerechtshof heeft echter geen besluit genomen over de dispositie van de adoptieprocedure. 
 
Naar aanleiding van het besluit van het Hooggerechtshof , heeft een Staats-rechtbank in  South Carolina de voogdij over Veronica aan het niet-Cherokee echtpaar toegekend, maar deed dat zonder te bepalen of haar overplaatsing uit haar Cherokee familie in haar eigen beste belang zou zijn in het licht van haar huidige situatie en Cherokee erfgoed. Hoewel Veronica de eerste twee jaar van haar leven bij het niet-Cherokee echtpaar in Zuid-Carolina heeft geleefd , woont ze nu al twee jaar bij haar vader en de uitgebreide inheemse familie op Cherokee grondgebied in de staat Oklahoma. 
 
Autoriteiten in South Carolina hebben geprobeerd om Veronica ’s vader te dwingen de voogdij over Veronica op te geven, en beschuldigen hem van vrijheidsbeperkende interferentie voor zijn weigering. Op 3 september 2013, nam de Oklahoma Supreme Court de zaak over, verleende tijdelijk uitstel van de beschuldigingen en liet de vader Veronica bij zich houden in afwachting van de verdere procedure. 
 
" Ik dring er bij de bevoegde autoriteiten, alsmede alle partijen in dit geschil, op aan te zorgen voor de beste belangen van Veronica, volledig rekening houdend met haar rechten om haar culturele identiteit te behouden en om de betrekkingen met haar inheemse familie en mensen te behouden," zei speciale rapporteur van de VN. 
 
De onafhankelijke deskundige wees erop dat deze rechten worden gewaarborgd door verschillende internationale wetten en regels, onderschreven of gepromoot door de VS, met inbegrip van het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren . 
 
In zijn verslag van 2012 * over de situatie van de inheemse volkeren in de VS, merkte de speciale rapporteur op dat de verwijdering en scheiding van de Indiaanse kinderen uit hun omgevingen een kwestie is van een lange en voortdurende zorg." Hoewel eerdere praktijken van de verwijdering van de Indiaanse kinderen uit hun gezinnen en gemeenschappen gedeeltelijk afgezwakt wordt door de Indian Child Welfare Act van 1978, blijft deze wet tegen belemmeringen aanlopen bij de uitvoering. 
" Ik moedig de Verenigde Staten aan om samen te werken met inheemse volkeren, overheden en andere belanghebbende partijen om de huidige stand van zaken met betrekking tot de praktijken van pleegzorg en adoptie van inheemse kinderen te onderzoeken, en procedures te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de rechten van deze kinderen voldoende worden beschermd ," aldus de speciale rapporteur van de VN . 

Wat is er aan de hand? 

Veronica's biologische moeder was zwanger toen ze het meisje opgaf voor adoptie, en het blanke echtpaar stond al sinds 2009 te trappelen om de voogdij te ontvangen. Maar Dusten Brown, de Cherokee vader, en zijn familie beweerde dat de Indian Child Welfare Act bepaald dat het kind binnen de Cherokee Nation moet worden opgevoed. Hij kreeg gelijk en won de voogdij toen het meisje twee jaar oud was. 
 
De Indian Child Welfare Act werd in 1978 aangenomen, met de bedoeling het verminderen van de hoge aantallen Native American kinderen die door niet-inheemse Amerikaanse gezinnen werden geadopteerd. Een Zuid-Carolina rechter gebruikte de genoemde wet bij de gunning van Veronica aan Brown in 2011, maar het Amerikaanse Hooggerechtshof zei deze zomer dat de wet niet van toepassing was in het geval van Dusten Brown, omdat hij afwezig was tijdens een groot gedeelte van het leven van het kind. 
Illegale adoptie, waarbij ook geld ven eigenaar verandert, komt volgens diverse bronnen vaker voor bij adoptie gevallen van inheemse kinderen in de Verenigde Staten. De wet schrijft duidelijk voor dat inheemse kinderen moeten worden grootgebracht binnen de inheemse gemeenschap. Maar door het incorrect spellen van de vader’s naam werd de Cherokee Nation en de heer Brown niet meegedeeld dat de baby geadopteerd zou worden. En het blijkt dat autoriteiten nog steeds meewerken bij dergelijke adopties. 

 

 

Bronnen:(*) Special Rapporteur 2012 report over de VS: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/ListReports.aspx

http://publicradiotulsa.org

GoneNative

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief