Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De huidige crisissen bieden daarbij kansen voor ontwikkeling, zo betoogt hij.
In ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van klimaatverandering en de druk op natuurlijke bronnen al elke dag merkbaar. Steeds vaker zijn deze hulpbronnen aanleiding voor conflict en machtsstrijd. Des te schrijnender is dat ook de wereldwijde economische crisis de bevolking in deze landen extra hard treft.
 

De Geus
Aart Jan de Geus

 

Groene ontwikkelingIn juni 2009 ondertekenden ministers van 34 verschillende landen de OECD Declaration on Green Growth. Waarmee een aanzet is gegeven om de implicaties van Green Growth voor de ontwikkelingsagenda te definiëren. Volgens de afspraken bevat een agenda voor groene ontwikkeling ten eerste strategieën voor een beperking van de CO2-uitstoot. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

“De economische crisis stimuleert ons ambitieuze plannen te ontwikkelen richting een economie met beperkte CO2-uitstoot en een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen”, aldus De Geus. Bij een verstandig en duurzaam beheer van de hulpbronnen in ontwikkelingslanden kunnen ze bijdragen aan groei, werkgelegenheid en export. Ook kan er bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden CO2 opgeslagen worden in natuurlijke reservoirs als bossen. Dergelijke diensten waar iedereen van profiteert, kunnen inkomsten genereren voor ontwikkelingslanden.

malawi foto oxfam international ccHervormen
Volgens De Geus is het om de duurzame agenda voor de toekomst te waarborgen, nodig om beleid en instituties te hervormen. Het vaststellen en garanderen van eigendomsrechten in ontwikkelingslanden is bijvoorbeeld cruciaal voor een duurzaam beheer van natuurlijke bronnen. Ook onderwijs over het belang van de natuur en het behoud daarvan is essentieel. De lokale bevolking speelt een belangrijke rol in de wijze van gebruik en heeft veel te winnen bij groene ontwikkeling. Green Growth besteedt daarnaast aandacht aan een verantwoord beheer van natuurlijke bronnen, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan armoedebestrijding in de landen zelf.

 

 

 

Dit artikel is gebaseerd op de lezing die Aart Jan de Geus onlangs gaf in het kader van de lezingcyclus van het Society for International Development (SID). Het SID organiseert elk jaar een lezingcyclus rondom een internationaal thema. Voor 2009-2010 is dat: ‘Common Goods in a Divided World – Challenges and Opportunities for International Cooperation’. De lezingen vinden plaats in Amsterdam en zijn vrij toegankelijk.

Immuun
Het nieuwe denken beperkt zich niet alleen tot de ontwikkelingsagenda. Al beschikt het Westen over meer middelen om zich te wapenen tegen de gevolgen, niemand is immuun voor de effecten van klimaatverandering, De Geus: “Problemen als de stijging van het zeeniveau, tekorten aan schoon water en voedsel en extreem weer zullen in de toekomst alleen maar groter worden en meer mensen treffen.” Het is in ieders belang wanneer ontwikkelde en minder ontwikkelde landen de problemen samen aanpakken. Zo kan worden voorkomen dat de economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden de druk op de schaarse hulpbronnen en het milieu vergroot. En daarnaast kan de groene agenda mensen die eerder veroordeeld leken tot armoede, uitzicht bieden op een beter bestaan.

De Geus spreekt de hoop uit dat de huidige economische crisis ertoe leidt dat we onze perceptie van ontwikkeling en welvaart herzien. “Ik zie een momentum ontstaan om een wereldwijde agenda te ontwikkelen richting duurzame ontwikkeling op de lange termijn. Vanuit de OESO spannen we ons in om dit doel te bereiken, maar het moge duidelijk zijn dat dit geen soloactie kan zijn. Duurzame ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van iedereen.”

 

 

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief