Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Onbeschrijflijk. Dat zijn de verschrikkingen waar kinderen in oorlog mee geconfronteerd worden. Ze zien hoe familieleden, vriendjes en vriendinnetjes gewond raken, of zelfs gedood worden. Hoe hun school wordt aangevallen of vernietigd. Kinderen zijn gedwongen te vluchten, met of zonder ouders. Wat dit doet met een kind laat zich raden.

Psychosociale zorg is in deze context, in noodhulpsituaties, een noodzaak. Oorlog kan langdurige gevolgen hebben op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. De onbehandelde mentale wonden van vandaag, zijn de mentale littekens van morgen. Hoe sneller psychosociale zorg geboden wordt, des te beter de wonden kunnen helen. Daarmee kunnen wij verloren generaties van kinderen, wiens jeugd wordt afgenomen en die gevangen dreigen te raken in een vicieuze cirkel van achterstand, armoede en geweld, helpen voorkomen.

Hoe sneller psychosociale zorg geboden wordt, des te beter de wonden kunnen helen

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen is dit met ons eens. Om die reden heeft het kabinet eerder dit jaar, met steun van de Tweede Kamer, psychosociale zorg tot een van de drie speerpunten gemaakt van de Nederlandse inzet voor de World Humanitarian Summit (WHS). Op deze top, die in mei 2016 plaatsvindt in Istanbul, komen staten, de VN en non-gouvernementele organisaties bij elkaar om de toekomst van de noodhulp te bepalen. De contouren van deze top hebben zich inmiddels gevormd. Innovatie in de noodhulp en meer lokale zeggenschap en betrokkenheid vormen belangrijke, overkoepelende thema’s.

Zo zag de Humanitaire Top 2015 eruit

In het dagelijks leven rennen hulporganisaties vaak van project naar project. Tijd voor bezinning, vond de Nederlandse noodhulpsector.

Tien hulporganisaties sloegen de handen ineen en organiseerden onlangs de Humanitaire Top 2015, een evenement waarbij experts, hulpverleners en wetenschappers noodhulp grondig onder de loep namen.

Interessant, maar wat levert zo’n Top eigenlijk op? OneWorld Crisis zette het, samen met de Visuele Notulen, op een rijtje in een spetterende online publicatie.

In aanloop naar deze top vinden er wereldwijd regionale en thematische consultaties plaats. Zo ook deze week in Doha, waar jongeren hun mening zullen geven over noodhulp. Hoe zet je noodhulp het meest effectief in, en hoe betrek je daar kinderen en jongeren het beste bij? Als VN-jongerenvertegenwoordiger en War Child pleiten wij in Doha voor meer aandacht voor psychosociale zorg. Het bieden van psychosociale zorg moet vanaf het begin een integraal onderdeel zijn van noodhulpinterventies. Deze interventies moeten geen ‘quick fix’ zijn, maar voor langere tijd worden ingezet, met solide steun van staten, donoren en plaatselijke autoriteiten.

Psychosociale zorg moet vanaf geen ‘quick fix’ zijn

Dit is nodig juist vanwege de positieve effecten op de lange termijn. Om die reden pleiten wij ook voor langdurige noodhulpstrategieën, en het versterken van de lokale veerkracht van een getroffen bevolking. Zo kunnen kinderen, zeker in gebieden die regelmatig getroffen worden door humanitaire crises, beter met hun ervaringen om gaan, en kan hen sneller en beter hulp worden geboden.

Wij juichen de Nederlandse steun voor psychosociale zorg toe. Nederland is een van de meest belangrijke spelers in de noodhulpsector. Daarom vragen wij aan minister Ploumen om als pleitbezorger voor psychosociale zorg op te treden in aanloop naar en tijdens de World Humanitarian Summit. Wij vragen Nederland de samenwerking met andere landen, VN-instanties en partners te zoeken om psychosociale zorg hoog op de WHS-agenda van de te krijgen. Psychosociale zorg in noodhulpsituaties, als basisbehoefte, verdient veel meer internationale aandacht dan het nu krijgt. Laten wij, als Nederland, daar werk van maken.

Saya Abdullah is VN-jongerenvertegenwoordiger voor de Nationale Jeugdraad (NJR). Robbert Bodegraven is hoofd Advocacy, Campaigning en Communication bij War Child

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief