Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De Caribischegemeenschap Caricom bestaat meer dan 40 jaar, maar het behalen van het doel van regionale integratie lijkt nog ver weg, zeker met het recente overlijden van Chavez. Veel Caribische landen zijn bang om samen te werken, ook uit angst om verlies van identiteit. Maar uiteindelijk heeft bundeling alleen maar voordelen en is daarom ontontkoombaar, zeggen IB docent Mark Kirton een David Devine, ambassadeur van Canada.

“De interregionale handel binnen het Caribisch gebied zou verdubbeld kunnen worden bij een meer eensgezinde aanpak binnen de CARICOM. Daarom zou dan eindelijk de CARICOM Single Market and Economy (CSME) moeten worden gerealiseerd. Maar onze neuzen staan nog niet in dezelfde richting om dit doel te bereiken. Ook in het kader van armoedebestrijding, het in stand houden en verder uitbouwen van het democratisch bestuur, verdere terugdringing van de grensoverschrijdende criminaliteit in de regio, is het belangrijk dat de CARICOM naar buiten toe optreedt als één blok.” Dit stelt Mark Kirton, senior docent aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen, IIR, aan de University of the West Indies, UWI in Trinidad.

Kirton is in Paramaribo samen met David Devine, de ambassadeur van Canada in Georgetown, Guyana, voor bijwoning van een seminar over de uitdagingen en vooruitzichten van regionale integratie van het Caribisch gebied. Het seminar wordt gehouden door de IIR van UWI samen met alumni en masterstudenten Internationale Betrekkingen uit Suriname, Guyana en Trinidad, met ondersteuning van de Ambassade van Canada en het Surinaams ministerie van Buitenlandse Zaken. Januari dit jaar werd een soortgelijk seminar al gehouden in Georgetown. Het is niet de eerste keer dat gesproken wordt over regionale integratie, maar uniek is wel dat nu professionals, vertegenwoordigers van de overheid, studenten en alumni gezamenlijk over dit onderwerp praten, weet Kirton.

 Veiligheid en welvaart voor de regio
“Canada doet mee.” aldus ambassadeur David Devine , omdat het land met het oog op verbetering van de handelsbetrekkingen en verhoging van de veiligheid in de regio, belang heeft bij een meer geintegreerd Caraibisch gebied. “Schaalvergroting is het sleutelwoord,” legt Devine uit. “We hebben een historische relatie met deze regio. Onze sociale programma’s, humanitaire hulp, overdracht van kennis en technologie ter bevordering van de welvaart in de regio, kunnen beter en meer gericht worden uitgevoerd wanneer regionaal meer wordt samengewerkt.”

Kirton is het hiermee eens en vult aan: “Een gezamenlijke regionale aanpak is ook van belang als antwoord op verschuivingen binnen de politiek-economische wereldorde “De IB docent geeft een voorbeeld. “Wanneer je de huidige fragmentatie tegengaat en overgaat tot bundeling, kun je als regio doeltreffender reageren op eisen die de Wereldhandelsorganisatie aan ons stelt.” In het algemeen heeft het de voorkeur dat landen met zulke relatief kleine bevolkingsaantallen en dus minder kader, met elkaar samenwerken bij mondiale en multilaterale onderhandelingen, weet Kirton.”Bovendien wordt je zo ook minder snel tegen elkaar uitgespeeld.”

Iemand die als zijn nalatenschap heeft versterking van de eenheid(sgedachte) binnen de regio is Chávez. “Diens dood kan een klap zijn voor het regionaal integratieproces en ook de continuering van humanitaire hulp door Venezuela binnen de regio, maar het hoeft niet. Veel hangt af van wie Chávez’ opvolger wordt. Als Chávez’ geprojecteerde troonopvolger Maduro president wordt, blijft de ideologische lijn vanuit Venezuela als trekker van het regionaal integratieproces gehandhaafd. Desondanks kan door de interne economische crisis en de enorme sociaal-politieke polarisatie in Venezuela zelf het alle kan alle kanten opgaan wat betreft Petrocaribe, de goedkope oliedeals vanuit Venezuela naar de regio,” aldus Kirton. Vooral landen als Jamaica en Haiti profiteerden van de goedkope olie vanuit Venezuela.

Cultuur verenigt
Het wegnemen van angst om samen te werken binnen de regio ziet ambassadeur Devine als één van de grootste hordes die genomen moeten worden richting regionale integratie. Desondanks denkt de Canadese ambassadeur dat integratie uiteindelijk onafwendbaar is. Door het gezamenlijk verleden is de droom van een verenigd Caribbean uiteindelijk onontkoombaar zodra de Caribische volkeren gaan beseffen dat men meer met elkaar gemeen heeft dan niet. Vooral cultuur kan en zal de regio verenigen”

De uitkomsten en aanbevelingen van de seminar gehouden in Guyana en die in Paramaribo worden verwerkt in papers en rapporten die worden doorgestuurd naar het Caricom secretariaat, de verschillende overheden en ngo’s in de lidstaten.

Foto/ Links ambassadeur van Canda in Guyana, David Devine, rechts Mark Kirton, senior docent Internationale Betrekkingen aan de University of West Indies, UWI.

 

nancyderandamie

Over de auteur

Nancy de Randamie keerde in 2002, na 21 jaar in Nederland te hebben gewoond, terug naar haar geboorteland Suriname. Vanuit Sranan Sani …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief