Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Een originele kerstkaart alleen verricht geen wonderen, maar het kan de overheid helpen om een gezond signaal af te geven. Anke Tijtsma heeft een tip voor onze minister-president.

Op zoek naar een passend beeld voor gezonde kerstwensen viel mijn oog op de kaart die de Ierse president Higgins dit jaar aan honderden staatshoofden en andere belangrijke relaties stuurde. Op de voorkant van de kaart staat een schilderij van de Italiaanse renaissanceschilder Andrea Solario, ‘Madonna met het groene kussen’. Op het schilderij dat volgens kenners geïnspireerd is op de madonna’s van Leonardo da Vinci, zien we een borstvoedende maagd Maria met Jezus op schoot. Het kost niet veel moeite om de symboliek van het beeld te begrijpen: zorg en liefde. En gezondheid, wat mij betreft.

Het kost niet veel moeite om de symboliek van het beeld te begrijpen: zorg en liefde. En gezondheid

Want: borstvoeding levert gezondheidswinst op voor iedereen. Moeder en baby worden erdoor minder vatbaar voor infecties, allergieën, overgewicht en kanker. Dat is pure winst want het brengt de collectieve ziektekosten naar beneden. Net zo goed in Nederland als in andere delen van de wereld. Daarom is het zo wrang dat onze overheid het oor laat hangen naar de melkindustrie die zijn export aan het uitbreiden is naar China en andere economieën. Onder ‘t mom van economische winst neemt Nederland het blijkbaar niet zo nauw als het gaat om de gezondheid van baby’s; dat vind ik schokkend.

Weinig aandacht voor borstvoeding
Iedereen weet dat borstvoeding de eerst aangewezen voeding is voor baby’s. Maar onze overheid heeft er weinig aandacht voor. Recent onderzoek laat zien dat slechts een krappe 60 procent van de moeders twee weken na de bevalling nog borstvoeding geeft. Na zes maanden is dat nog geen 40 procent.

Daar kan de overheid wat aan doen: bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende financiële middelen voor hulpverlenende instanties – zoals de leden van het platform Borstvoeding – zodat zij moeders kunnen ondersteunen als nodig. Verder zou het gepast zijn om misleidende reclame voor kunstmatige zuigelingenvoeding aan banden te leggen. Kunstvoeding kan borstvoeding niet op alle vlakken vervangen, en mag daarom niet als een volwaardig alternatief voor borstvoeding gepromoot worden.

Ik pleit ervoor dat de Nederlandse overheid borstvoeding expliciet opneemt in haar gezondheidsbeleid

In de begroting van het ministerie van VWS voor 2016 is gelukkig een pot geld gereserveerd voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die moet toezicht houden op naleving van de Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk van de WHO.

Ik pleit ervoor dat de Nederlandse overheid borstvoeding expliciet opneemt in haar gezondheidsbeleid. En dat ondermijning van borstvoeding vanuit overige beleidsterreinen wordt tegengegaan.

Slimme zet
Higgins' keuze voor 'Maagd met het groene kussen' werd wereldwijd geprezen als origineel en hoopgevend. De Ierse krant Independent deed verslag van de presentatie van de kaart in een event tijdens de week van borstvoeding in oktober. Uitgenodigd in het huis van de president waren honderd pas bevallen moeders om zijn duidelijke boodschap nog meer kracht bij te zetten: borstvoeding is de normvoeding voor kinderen.

Een overtuigende kerstkaart alleen verricht geen wonderen, maar gekoppeld aan een slimme campagne – zoals in Ierland, dat overigens ook veel melk produceert – kan het helpen om een gezonde boodschap te verspreiden. Higgins’ zet is een prachtig voorbeeld van framing waaraan premier Rutte een voorbeeld zou kunnen nemen. Als historicus moet hij toch ook iets voor klassieke beeldspraak voelen.

Alstublieft: een grenzeloos gezond 2016 toegewenst.

670

Over de auteur

Anke Tijtsma schrijft columns over gezondheid, gezonde consumptiepatronen en duurzaam gedrag. Anke volgt momenteel de masteropleiding …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief