Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Aanleiding voor de discussie was de presentatie van de MDG-Scan die Sustainalytics in opdracht van NCDO had gemaakt. De scan onderzocht de bijdrage van een twintigtal internationale bedrijven in de realisering van de VN-Mileniumdoelen (MDG’s). Ronald Lubberts, directeur van Sustainalytics was uitermate content met de resultaten. “Het is positief om te zien dat bijna alle bedrijven bijdragen aan armoedebestrijding.” Dat negatieve kanten niet belicht worden, en daardoor alle bedrijven punten scoren in het rapport vindt hij geen probleem. “Het is een instrument waarbij de kracht van bedrijven inzichtelijker gemaakt worden. Binnen een bepaalde sector kunnen vergelijkingen gemaakt worden.”

Jonge ondernemers met ambitie
In het rapport is te lezen dat de twintig bedrijven het meeste doen aan armoedebestrijding. Vooral door het creëren van werkgelegenheid. Maar ook het voorkomen van kindersterfte en de verspreiding van ziektes (Akzo) of het bestrijden van kinderarbeid en de bevordering van eerlijke handel. “De concurrentie in Afrika is moordend”, zegt Betty van Breemaat van textielbedrijf Vlisco. Ze maaien niet het gras voor hun voeten weg, maar helpen juist de handelsstroom op gang. Directeur Jan Bouke Wijbrandi van Unicef merkt op dat jonge ondernemers meer ambitie uitstralen om iets aan de doelen te doen dan de oude garde.
1805531326_0dda26c175
Core Business
Vanuit de zaal worden veel vragen gesteld over core business. Is het niet gewoon toeval dat een bedrijf meehelpt aan armoedebestrijding? Bert Fokkema van Shell beaamt dat de millenniumdoelen niet in elke vergadering langskomen, maar dat ze wel degelijk projecten hebben lopen die moeten leiden tot nieuwe kennis en inzichten in ontwikkelingslanden. Kritiek over hun optreden in Nigeria wuifde hij weg. Regeringen in die landen hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid.” Voor Thierry Sanders van BID Network zijn de MDG’s geen doelstelling, maar moet je er zijdelings wel rekening mee houden. “We moeten toch onze targets halen. Feit is dat het bedrijfsleven hoe dan ook bijdraagt aan de economie. Alleen al door er te zijn.”

 
Foto boven: Ralf Duijnmaijer
Foto onder: (cc)

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief