Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

De Millenniumdoelen zijn op z’n best goede voornemens. ‘Millenniumbedoelingen’ zou de lading van het akkoord beter dekken. Dat schrijft Linda Polman in onzeWereld. Hoe zit het ook alweer met de millenniumdoelen? Vijf vragen en antwoorden.

Wijnbergh_Simavi_Balkenende_250ph
Balkenende gaat ook naar
de Armoedetop
(c) Michiel Wijnbergh

Wat wordt er op de armoedetop in New York besproken?
De VN maken een tussenbalans op. Op de agenda staan successpeeches over de bestrijding van armoede en het terugdringen van ziektes. Termen als ‘uitdagingen’ en ‘kansen’ zullen ongetwijfeld de revue passeren als de economische crisis ter sprake komt. Na afloop krijgen de vertegenwoordigers van 192 landen huiswerk mee. Het is de bedoeling dat er een actieplan wordt aangenomen dat het proces om de doelen te halen, moet versnellen

Liggen we op schema om de doelen in 2015 te bereiken?
Daar lijkt het niet op. Op gebied van onderwijs (doel 2) en gelijke kansen voor man en vrouw (doel 3) is er veel progressie geboekt de laatste tien jaar. De kans is zeer aannemelijk dat die doelen gehaald worden. Het realiseren van de overige doelen, zoals minder kraamsterfte (doel 5) of minder hiv (doel 6) worden, mede door de wereldwijde crisis, een stuk lastiger.

Zijn de millenniumdoelen nog relevant?
Volgens VN-coördinator voor de millenniumdoelen Eveline Herfkens wel. “Juist door bijvoorbeeld onze Afrikaanse buren gezond te maken investeer je in je eigen economie”, vertelde ze aan OneWorld.  Critici vinden dat er een denkfout gemaakt wordt. Cordaid-directeur René Grotenhuis spreekt in zijn boek ‘Over grenzen heen’ over een gevolgen-agenda in plaats van een oorzaken-agenda. Marc Broere, hoofdredacteur van ViceVersa uitte ook felle kritiek. Volgens hem moeten de fundamentele verschillen tussen het westen en ontwikkelingslanden aangepakt worden. “De VS en Europa zitten aan de tekentafel en zeggen: wij lossen dit voor jullie op. Maar oplossingen zijn zelden duurzaam en hebben weinig draagvlak”, zegt hij in onzeWereld.

Zijn de millenniumdoelen realistisch?
De VN heeft zelf al toegegeven dat sommige doelen iets te ambitieus waren. Zo is het terugdringen van kindersterfte (doel 4) gedoemd te mislukken. Vooral in de Sub-Sahara bleek er een schrijnend tekort aan kennis en artsen. Onderzoekers hopen de doelstelling in 2030 te halen, maar zelfs daar is niet iedereen van overtuigd. Ook een duurzaam leefmilieu (doel 7) lijkt een ‘mission impossibel’. De toenemende ontbossing leidt alleen maar tot meer CO2-uitstoot in plaats van minder.

Verschillende opvattingen zijn er over de bestrijding van honger en armoede (doel 1). De VN geloven er nog in, economen en deskundigen niet. De VN komen in september met mooie rapportcijfers maar critici waarschuwen voor een vertekend beeld, omdat de vooruitgang nogal ongelijk verdeeld is.
Het succes van Zuid-Azië is vooral te danken aan China en Vietnam, het succes van Latijns-Amerika is vooral te danken aan Brazilië. De andere ontwikkelingslanden op deze continenten zijn nog lang niet zo ver.

Welke invloed heeft de economische crisis op het halen van de doelen?
De voedselprijzen schieten omhoog, terwijl de wereldbevolking groeit. Door massaontslagen in de hele wereld wordt voedsel voor veel gezinnen onbetaalbaar. Dan zijn er nog de hulporganisaties in ontwikkelingslanden die klagen over een tekort aan geld voor nieuwe investeringen in medicijnen. Epidemieën zijn daarom moeilijk te bestrijden.   
 

Meer over de millenniumdoelen en gerelateerde onderwerpen vind je in het Dossier Millenniumdoelen van OneWorld.
Basisinformatie over de millenniumdoelen vind je op de site van De Wereld van de VN.

Foto boven: Gezondheidsorganisatie Simavi organiseerde afgelopen week een ‘estafette voor wereldmoeders‘, om het terugdringen van moedersterfte (millenniumdoel 5) onder de aandacht te brengen. (c) MeRy.nl

Foto rechts: Ruim vierduizend beschuiten met muisjes staan symbool voor de moeders die tijdens of vlak na de bevalling overlijden, in de drie dagen dat de Armoedetop duurt. Balkenende vetrekt 21 september naar de top in New York. Simavi bood hem afgelopen vrijdag de handtekeningen aan, die tijdens de estafette werden opgehaald. (c) Michiel Wijnbergh

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief